Ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείτε στον Η/Υ σας;
Ποιο λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείτε στον Η/Υ σας;
Πρέπει να διαλέξεις μια απάντηση