Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 15:19

Η 40ή επέτειος από την εις Επίσκοπο χειροτονία του Κύπρου Χρυσοστόμου Β’

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Η 40ή επέτειος από την εις Επίσκοπο χειροτονία του Κύπρου Χρυσοστόμου Β’

Οι κατά τόπους ορθόδοξες εκκλησίες και η κυπριακή Πολιτεία, διά του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, τίμησαν την 40ή επέτειο από την εις Επίσκοπο χειροτονία του νυν αρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β'. Μετά το χθεσινό, Κυριακή της Ορθοδοξίας, συλλείτουργο των πατριαρχών Αλεξανδρείας Θεοδώρου Β' , Αντιοχείας , Ιγνατίου, Κύπρου Χρυσοστόμου Β', Ιεραρχών από άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες και μελών της Ιεράς συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου, ο εορτασμός της επετείου ολοκληρώθηκε χθες βράδυ με μεγάλη κληρικολαϊκή συνέλευση.

Ο μητροπολίτης Βρυούλων, Παντελεήμων, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ανέγνωσε συγχαρητήριο γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος εξέφρασε στον Κύπρου Χρυσόστομο τις αδελφικές και εγκάρδιες ευχές του για την συνέχιση, «επί πολύν έτι χρόνον, ορθοτομούντες τον λόγον της αληθείας, το θεάρεστον Υμών έργον, επ᾿ αγαθώ του θεόθεν Υμίν εμπεπιστευμένου πληρώματος της Αγιωτάτης Εκκλησίας Κύπρου και του ανά την οικουμένην ορθοδόξου λαού του Θεού».

Ο οικουμενικός πατριάρχης, σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, καθ' όλη την αρχιερατεία του, «και δη, σχεδόν επί δωδεκαετίαν όλην, ως Αρχιεπίσκοπος Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου, ηγωνίσθη θεαρέστως διά την ευστάθειαν της εν Κύπρω Εκκλησίας, ανυποχώρητος, όταν θίγωνται τα πρώτιστα και τα τιμαλφή της Ορθοδοξίας και του Γένους».

Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας στο συγχαρητήριο γράμμα του επισημαίνει την καθοριστική συμβολή του αρχιεπισκόπου Κύπρου κατά το τελευταίο στάδιο προετοιμασίας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που έγινε στην Κρήτη το 2016. «Η αποτελεσματική μετοχή Υμών εις τας εργασίας της Συνόδου με παρρησίαν και ευγλωττίαν, αι θεολογικώς και εκκλησιολογικώς αρτιώταται παρεμβάσεις Υμών εις τας συζητήσεις, το ορθόδοξον Υμών φρόνημα, η προσπάθεια διά να προβληθή το σωστικόν μήνυμα της Ορθοδοξίας προς τον σύγχρονον κόσμον, συνέβαλον τα μέγιστα εις την επιτυχή διεξαγωγήν και την ολοκλήρωσιν του έργου της Συνόδου. Δι᾿ όλα αυτά, Σας ευχαριστούμεν, Μακαριώτατε. Εγράψετε, όντως, ιστορίαν και δικαίως τιμάσθε εν τω Ορθοδόξω κόσμω», επισημαίνει ο κ. Βαρθολομαίος.

Επίσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη σημερινή πραγματικότητα στην οποία η Εκκλησία δίδει τη μαρτυρία της. «Ακούομεν περί προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, περί οικονομικής προόδου, περί ισότητος και δικαιοσύνης, περί παγκοσμίου ειρήνης, διαπιστούμεν όμως, ότι εις τους λόγους και τας διακηρύξεις δεν αντιστοιχούν τα έργα και η πραγματικότης. Τα δικαιώματα του ανθρώπου συχνότατα χρησιμοποιούνται διά πολιτικούς σκοπούς, ενώ ευρέως κυριαρχεί το "δίκαιον του ισχυροτέρου"», επισημαίνει ο πατριάρχης Βαρθολομαίος.

«Η κοινή προσπάθεια», σημειώνει, σε άλλο σημείο του γράμματος του ο οικουμενικός πατριάρχης, «είναι επιβεβλημένη και λόγω του μεγέθους των συγχρόνων προβλημάτων, τα οποία μόνον από κοινού δύνανται να αντιμετωπισθούν. Διά να επιτύχωμεν εις τούτο, οφείλομεν να γνωρίζωμεν τας προκλήσεις, αλλά και τας θετικάς προοπτικάς της εποχής μας, τα κοινωνικά δεδομένα της σήμερον και τας υπαρξιακάς ανάγκας του συγχρόνου ανθρώπου». Αυτό τονίζει απαιτεί εγρήγορση, σοβαρότητα, ποιμαντική φαντασία, πνεύμα συνεργασίας και διαλόγου. «Υμείς, Μακαριώτατε είσθε άνθρωπος του διαλόγου και των ανοικτών οριζόντων. Δι᾿ Υμάς η Ορθοδοξία δεν εσήμαινε ποτέ και δεν σημαίνει κλειστότητα και εσωστρέφειαν, αλλά ανοικτοσύνην και φιλάνθρωπον μαρτυρίαν εν τω κόσμω», καταλήγει ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης στον χαιρετισμό του στην κληρικολαϊκή συνέλευση ανέφερε ότι η Αγιωτάτη Αυτοκέφαλος και Αποστολική Εκκλησία Κύπρου «ανέπτυξε από της ιδρύσεως της, πλούσια εθνική, πνευματική και κοινωνική δράση, ευρισκόμενη σε καιρούς δύσκολους για το μέλλον του τόπου στην πρωτοπορία της ποικιλότροπης στήριξης του Κυπριακού Ελληνισμού».

Σημείωσε την άμεση φροντίδα του κ. Χρυσοστόμου για την αποκατάσταση της διοικητικής και κανονικής τάξης της Αυτοκέφαλου Εκκλησίας Κύπρου , με την επανασύσταση και τη δημιουργία Μητροπόλεων και Επισκοπών, την αντίστοιχη αύξηση των μελών της Ιεράς Συνόδου, και τη σύνταξη και εφαρμογή νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας.

«Απόφαση, που αποδείχθηκε υψίστης σημασίας για την αποτελεσματικότερη άσκηση του πνευματικού και ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας, αλλά και για την καθοριστική της συμβολή στα θεολογικά και πνευματικά ζητήματα της Εκκλησίας σε Πανορθόδοξο επίπεδο», τόνισε ο κ. Αναστασιάδης.

Σε άλλο σημείο ο Ν. Αναστασιάδης είπε ότι ο Κύπρου Χρυσόστομος, «τάσσοντας εαυτόν στη σθεναρή υποστήριξη των απαράγραπτων δικαίων του λαού μας, δεν δίστασε πολλάκις να αρθρώνει θαρρετό, πατριωτικό, μαχητικό και οξύ κάποιες φορές, αλλά υπεύθυνο και συνειδητοποιημένο λόγο, συνδέοντας το χρέος του ως Εκκλησιαστικού ταγού, και με τον εθνικό αγώνα για τη σωτηρία της πατρίδας μας».

Ως εκ τούτου, επεσήμανε ο κ. Αναστασιάδης, ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος «στάθηκε πολύτιμος αρωγός, προσφέροντας συνεχή στήριξη στις προσπάθειες και τον αγώνα της πολιτικής ηγεσίας της χώρας, για την επανένωση της πατρίδας μας, την επιστροφή στις πατρογονικές εστίες, τη διακρίβωση της τύχης των αγνοουμένων και την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον τόπο μας».

Ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’ μίλησε, με θέμα: «Την Διακονίαν Σου πληροφόρησον». Έκανε απολογισμό του μέχρι σήμερα έργου του και έδωσε έμφαση στα εξής σημεία:

-Την δημιουργία πλήρους Συνόδου για την αυτοκέφαλη Εκκλησία Κύπρου, διότι από τον 12ο αιώνα, οπόταν οι Λατίνοι είχαν εξαρθρώσει τη διοικητική οργάνωσή της και περιόρισαν σε τέσσερις τις επισκοπές της, είχε εκλείψει το ορατό σημείο της αυτοκεφαλίας της. Η Εκκλησία Κύπρου απέκτησε Σύνοδο αποτελούμενη από περισσότερους των δεκατριών επισκόπους.

- Τη σύνταξη νέου και σύγχρονου Καταστατικού χάρτη.

-Την εξασφάλιση της μισθοδοσίας του κλήρου με την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Μισθοδοσίας Εφημεριακού Κλήρου.

- Την σύσταση Θεολογικής Σχολής, η οποία το προσεχές έτος θα δώσει, Θεού θέλοντος, τους πρώτους αποφοίτους της.

-Την ανάπτυξη υγιούς μοναχισμού.

Επίσης, είπε ότι είναι στόχος του η δημιουργία σχολείων, κάθε βαθμίδας, που να λειτουργούν κάτω από την επίβλεψη της Εκκλησίας και η παροχή, προσεχώς, μεγάλου αριθμού υποτροφιών σε άπορους αποφοίτους Σχολών Μέσης Εκπαίδευσης για φοίτησή τους σε Πανεπιστημιακές Σχολές.

Ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε και στο Κυπριακό λέγοντας: «Όσο κι αν σήμερα έχουμε δική μας Κυβέρνηση, νόμιμα και δημοκρατικά εκλελεγμένη, δεν μπορούμε ως Εκκλησία να μην ενδιαφερόμαστε για το εθνικό μας θέμα και την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού στην εσχατιά αυτή της Ανατολικής Μεσογείου».

Η Εκκλησία, διαβεβαίωσε, θα συμπαραστέκεται στις προσπάθειες της εκάστοτε εκλελεγμένης Κυβέρνησης για δίκαιη λύση του προβλήματός μας, που δεν θα διαγράφει πατρίδες και δικαιώματα, «θα συμβουλεύει, θα ελέγχει και θα επιτιμά, όταν παρατηρείται απόκλιση από την πορεία αυτή».

Σ' αυτό αποσκοπούν, επεσήμανε, «οι συχνές δημόσιες παρεμβάσεις μου για το εθνικό μας θέμα».

Ο προκαθήμενος της Εκκλησίας Κύπρου υπογράμμισε ότι «η σπουδαιότητα και το μέγεθος μιας Εκκλησίας δεν εξαρτώνται ούτε από τη γεωγραφική της θέση ούτε από τον αριθμό των πιστών της, αλλά από το νέφος των μαρτύρων και των αγίων της, από το μέγεθος της μαρτυρίας της, από την ποιότητα των θεσμών και του διακονήματός της. Από όλες τις άλλες Εκκλησίες εμαρτυρείτο και η αποστολικότητα της Εκκλησίας μας, και το νέφος των μαρτύρων και αγίων της, καθώς και η μαρτυρία της στον Χριστιανικό κόσμο, αφού ήταν παρούσα σ' όλες τις Οικουμενικές Συνόδους».

Ο πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος Β' σε χαιρετισμό του αναφέρθηκε στους αδελφικούς δεσμούς των Εκκλησιών Αλεξανδρείας -Κύπρου, που, όπως είπε, σφυρηλατήθηκαν από αιώνες και επεσήμανε ότι στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, που συνήλθε το 431 μ.Χ. υπό την προεδρία του πατριάρχη Αλεξανδρείας, Αγίου Κυρίλλου κατοχυρώθηκε με τον 8ο κανόνα της ότι οι Κύπριοι θα συνεχίσουν να εκλέγουν τους Επισκόπους τους κατά την αρχαία παράδοσή τους. Επίσης, ευχαρίστησε την Εκκλησία Κύπρου, διότι είναι πάντοτε αρωγός στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Πατριάρχης Αντιοχείας Ιωάννης.

Εκ μέρους της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Κύπρου την κληρικολαϊκή συνέλευση προσφώνησε ο μητροπολίτης Πάφου, Γεώργιος, ο οποίος επεσήμανε ότι ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β' «αναδείχθηκε, όντως, ένας ηγέτης με συναίσθηση του χρέους απέναντι και στην Εκκλησία και στην Πατρίδα. Ένας ηγέτης, ο οποίος ένιωθε ότι έφερε στους ώμους του το βάρος μιας πολύτιμης κληρονομιάς, την οποία δεν μπορούσε, δεν έπρεπε, αλλ' ούτε και ήθελε να προσβάλει».

Επίσης, μίλησαν ο μητροπολίτης Κωνσταντίας-Αμμοχώστου, Βασίλειος, ο ηγούμενος της μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου Όρους, αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, η ηγουμένη της μονής του Αγίου Ηρακλειδίου Προδρόμη, και ο ηγούμενος της μονής Τροοδιτίσσης, αρχιμανδρίτης, Αθανάσιος.

Ο βυζαντινός χορό ιεροψαλτών της μονής Κύκκου, υπό τη διεύθυνση του Άριστου Θουκυδίδη, απέδωσε επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER