Δευτέρα, 06 Φεβρουαρίου 2012 18:45

Αποχή δικηγόρων της Καλαμάτας την Παρασκευή

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, σε σημερινή έκτακτη συνεδρίασή του, αποφάσισε την αποχή των δικηγόρων του Πρωτοδικείου Καλαμάτας από το σύνολο των καθηκόντων τους την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012. Ταυτόχρονα την ως άνω ημερομηνία θα παραμείνουν κλειστά τα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.
1. Διαμαρτυρόμαστε για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ασφαλιστικός μας οργανισμός (ΤΥΔΕ), ο οποίος από διετίας τουλάχιστον έπαυσε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων δικηγόρων. Στην πραγματικότητα οι δικηγόροι της Καλαμάτας είμαστε ανασφάλιστοι.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση εκκαθάριση και πληρωμή των οφειλομένων δαπανών στους δικηγόρους της Καλαμάτας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση τοποθέτηση ελεγκτή ιατρού για τους δικηγόρους της Καλαμάτας.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ οι υπεύθυνοι υγειονομικής περίθαλψης του Ε.Τ.Α.Α για τον τομέα Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών (ΤΥΔΕ), να μεριμνήσουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος της καταγγελίας των συμβάσεων από τα φαρμακεία του Νομού Μεσσηνίας.
2. Αντιδρούμε στην προσπάθεια επιβολής από εξωθεσμικούς παράγοντες ρυθμίσεων, με τις οποίες ικανοποιούνται τα συμφέροντα των ολίγων και οικονομικά ισχυρών, απαξιώνεται πλήρως ο θεσμός της Δικαιοσύνης, απαξιώνεται πλήρως ο ρόλος του δικηγόρου ως συλλειτουργού της δικαιοσύνης και ουσιαστικά καταργείται το δικηγορικό λειτούργημα. Η απαίτηση τους για:
Κατάργηση της υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου στα συμβόλαια.
Κατάργηση των κατωτάτων ορίων μισθών των έμμισθων δικηγόρων, βάσει του ν. 1093/80.
Δυνατότητα   διενέργειας  ελέγχου  τίτλων  στα  Υποθηκοφυλακεία   και  σε συμβολαιογράφους.
Δυνατότητα σύναψης πλέον της μίας πάγιας αντιμισθίας σε δικηγόρους και ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.
Δυνατότητα επαναδιορισμού συνταξιούχου δικηγόρου στα Μητρώα του ενός Δ.Σ..
Αναπροσαρμογή των «ποσών αναφοράς» με τα από 1Ι.Α. της Κυβέρνησης, αναφορικά με τις «νόμιμες αμοιβές» του ν.3919/11.
Μειώνονται τα έσοδα του Δ.Σ. μέσω της τροποποίησης του ποσοστού 3% στα γραμμάτια προείσπραξης, σε εφάπαξ πάγιο ποσό.
Δυνατότητα διορισμού ως δικηγόρων συνταξιούχων άλλων κλάδων,
Δυνατότητα ορισμού ως Μεσολαβητών του ν.3898/10 και μη δικηγόρων.
μας βρίσκει εξαιρετικά αντίθετους και θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο εναντίον αυτών που θέλουν να επιβάλλουν μέτρα που θα οδηγήσουν στην εξόντωση μας.
3. Είμαστε αντίθετοι στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις οποίες: α) παραγράφονται και δεν εκτελούνται ποινές που έχουν επιβληθεί από τα Δικαστήρια και β) παραγράφεται και παύει η ποινική δίωξη συγκεκριμένων αδικημάτων.
4. Είμαστε αντίθετοι στην επιχειρούμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετατροπή πολλών πλημμελημάτων σε πταίσματα, τη μεταφορά υποθέσεων στα Ειρηνοδικεία, την αναπροσαρμογή των ποσών με βάση τα οποία η πράξη  προσλαμβάνει κακουργηματική μορφή, την εκδίκαση κακουργημάτων από Μονομελή σύνθεση, την αύξηση των δικαστικών εξόδων και παραβόλων κ.λ.π., που οδηγούν στην απαξίωση του θεσμού της Δικαιοσύνης.
5. Διαμαρτυρόμαστε για τις ήδη επελθούσες αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών, κατά τρόπο που πλήττει σημαντικά τους συναδέλφους (κυρίως τους νέους, οι οποίοι πρέπει να εξαιρεθούν από τις αυξήσεις), ειδικά σε μια περίοδο που η δικηγορική ύλη συρρικνώνεται και τα εισοδήματα μειώνονται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                        (ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)
Σχόλια  

0 # mekiss 07-02-2012 17:06
ΜΙΑ από τις περισσότερο συζητημένες αλλαγές στο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας μετά την ποινική συνδιαλλαγή, είναι η προσπάθεια της πολιτείας να βάλει περιορισμό στην ελεύθερη κρίση των δικαστηρίων ΣΤΙΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ της δίκης για σημαντικά αίτια κατά το άρθρο 349 ΚΠΔ. Νομοθετήθηκε ΜΙΑ ΜΟΝΟ αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια και μάλιστα η επαναληφθείσα δίκη θα ορίζεται εντός τριών (3) μηνών, ή θα διατάσσεται η διακοπή της δίκης το πολύ για δύο (2) φορές σε 15νθήμερα. 
Το δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή και αυτεπαγγέλτως,
μπορεί να διατάξει μόνο μία φορά την αναβολή της δίκης για λόγους ανώτερης
βίας, με αίτημα δε κάποιου από τους διαδίκους, μία μόνο φορά, για σοβαρούς
λόγους υγείας ή λόγους ανώτερης βίας.
Η αναβολή που χορηγείται με αίτημα διαδίκου, για λόγο που αφορά αυτόν ή
το συνήγορο του, δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες και διατάσσεται μόνο
για σοβαρούς λόγους υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται με έγγραφο νοσηλευτικού
ιδρύματος, ή λόγους ανώτερης βίας. Οι λόγοι αυτοί προσδιορίζονται στην
απόφαση, η οποία πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη.
Το δικαστήριο, πριν διατάξει την αναβολή, υποχρεούται να ερευνήσει τη
δυνατότητα διακοπής της δίκης για δεκαπέντε το πολύ ημέρες, αιτιολογώντας
εμπεριστατωμένα ότι δεν μπορεί ο λόγος αναβολής να αντιμετωπισθεί με διακοπή.
Δεύτερη αναβολή μπορεί να δοθεί για τους ίδιους ως άνω λόγους και σύμφωνα
με τους άνω όρους. Κάθε άλλη αναβολή απαγορεύεται και το δικαστήριο μπορεί
μόνο να διατάξει τη διακοπή της δίκης ή της συνεδρίασης για δεκαπέντε το πολύ
ημέρες και μέχρι δύο φορές.
Η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, την οποία το δικαστήριο ανακοινώνει
στους παρόντες διαδίκους, μάρτυρες και πραγματογνώμονε ς και σε αυτήν
κλητεύονται μόνο οι απόντες.
Εάν ο λόγος αναβολής αναγγέλθηκε από συνήγορο ή άλλο πρόσωπο για
λογαριασμό απόντος διαδίκου και η συζήτηση αναβλήθηκε σε ρητή δικάσιμο, η
περί αναβολής απόφαση επέχει θέση κλητεύσεώς του.
Η αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανώτερης βίας για την αναβολή και δεν
περιλαμβάνεται στους άνω περιορισμούς.
"...."........
Αυτά λοιπόν είναι μόνο για τους πολιτικούς .Σημερα είχα δικαστήριο για οριστικοποίηση διατροφής και λογω της απεργίας αναβλήθηκε γιατί έτσι άρεσε στην κυρία πρόεδρο που ενώ η ίδια δεν απεργουσε αποφάσισε και διέταξε!!!Και για την ιστορία και μόνο η δικη οριστικε ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ μετά παρόλο που είναι δεύτερη αναβολη ΛΟΓΩ ΑΠΕΡΓΙΑΣ και πάλι δεν την ενοιαξε ούτε αν ταλαιπωρούνται οι μάρτυρες που είναι μεγάλης ηλικίας ούτε αν τα χρήματα μπορούν να δωθουν.Χωρια δε που η κυρία ¨κυρια¨ αντιδικος ειρωνευτηκε πως δεν θα πεθάνουν μέχρι τότε ...όσο δε για τις αποφάσεις τους χάλια μαύρα λίγοι είναι που δικαζουν με στοιχεία εμένα πάντως η πρόεδρος σε προηγούμενη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων για διατροφή δικασε κατα βούληση .....συμπέρασμα ή είμαστε ένα απέραντο κωλοχανειο ή αυτοί που εδρεύουν και εγώ τους λέω αποτυχημένους δικηγόρους δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους ή ο νόμος δεν είναι για όλους ίδιος ....λίγο διάβασμα ΑΠΟ αυτούς τους τεμπέληδες στον κώδικα πολιτικής δικονομιας δεν θα έβλαπτε...το αποκορύφωμα ήταν που πήγα να ζητήσω ένα χαρτί για να δικαιολογήσω την απουσία μου στην εργασία και ο τύπος που τους έτρεχαν σκαλιά επειδή είχε αποκοιμηθει πάνω στο γραφείο του για να μην είναι και απών και του κόψουν λεφτά μου λέει με ύφος Απεργώ κύριε...Απεργώ. Υπόλοιπα συμπεράσματα δικά σας
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER