Δευτέρα, 04 Απριλίου 2011 21:14

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: "Φαινόμενα «αντιδικηγορικής συμπεριφοράς» εκ μέρους περιορισμένου αριθμού Δικαστών"

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Εντύπωση προκαλεί αναφορά ανακοίνωσης του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας  σε "φαινόμενα «αντιδικηγορικής συμπεριφοράς» εκ μέρους περιορισμένου αριθμού Δικαστών, που όχι μόνο διαταράσσουν την αναγκαία και αμοιβαία σχέση σεβασμού, που κατά κανόνα κρατεί μεταξύ Δικαστών και Δικηγόρων, αλλά θίγουν και τον πυρήνα των δικαιωμάτων και εγγυήσεων του διαδίκου, για την υπεράσπιση του οποίου βρίσκεται στο Δικαστήριο ο δικηγόρος"

Στη ανακοίνωση τονίζεται ότι "προ του υπαρκτού αυτού φαινομένου, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, δεν μπορούν να παραμείνουν απαθείς, ούτε να περιορίζονται σε εκ των υστέρων αναφορές"

Παράλληλα ο Δικηγορικός Σύλλογος στην ίδια  ανακοίνωση του υπενθυμίζει ότι οι δικηγόροι "εκδίδουν γραμμάτιο προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής και να καταθέτουν αυτό στο Δικαστήριο στο οποίο παρίστανται ή ενεργούν". Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι στην  "αντίληψη του Δ.Σ. έχουν υποπέσει περιπτώσεις μελών του Συλλόγου που δεν εκπληρώνουν την παραπάνω υποχρέωσή τους"

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Α. Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι οφείλουν να εφορεύουν για την τήρηση της νομοθετικής επιταγής της απονομής από τα Δικαστήρια του οφειλομένου σεβασμού προς τους δικηγόρους «κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους», δηλαδή στον τόπο και κατά τον χρόνο που κατ’ άρθρον 39 παρ. 1 εδαφ. Α΄ ΚωδΔικ ασκούνται τα έργα των δικηγόρων και ότι συνεπώς οφείλουν (οι Δικηγορικοί Σύλλογοι) δια των οργάνων τους, οσάκις η επιταγή αυτή αγνοείται ή περιγράφεται, να παρεμβαίνουν επιτοπίως και επικαίρως, δηλαδή στον τόπο και κατά τον χρόνο που τα λειτουργικά δικαιώματα κάποιου δικηγόρου παραβιάζονται.

Και τούτο, γιατί ατυχώς παρατηρούνται ορισμένα φαινόμενα «αντιδικηγορικής συμπεριφοράς» εκ μέρους περιορισμένου αριθμού Δικαστών, που όχι μόνο διαταράσσουν την αναγκαία και αμοιβαία σχέση σεβασμού, που κατά κανόνα κρατεί μεταξύ Δικαστών και Δικηγόρων, αλλά θίγουν και τον πυρήνα των δικαιωμάτων και εγγυήσεων του διαδίκου, για την υπεράσπιση του οποίου βρίσκεται στο Δικαστήριο ο δικηγόρος. Προ του υπαρκτού αυτού φαινομένου, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι, δεν μπορούν να παραμείνουν απαθείς, ούτε να περιορίζονται σε εκ των υστέρων αναφορές ή διαβήματα και για τον πρόσθετο λόγο, ότι δεν συνιστούν ομάδες διαμαρτυρίας, αλλά συγκαταλέγονται μεταξύ των κρατικών θεσμικών Οργάνων, μέσω της ιδρύσεως και λειτουργίας των οποίων, πραγματώνεται στην δημοκρατική Ελληνική Πολιτεία το αίτημα και ικανοποιείται η αξίωση της «δικαίας δίκης».

Β. Σύμφωνα με το άρθρο 96 του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 3919/2011:

«…… 4. Αναφορικά με την εκπλήρωση της υποχρεώσεως προκαταβολής της παραγράφου 1, ο δικηγόρος που παρίσταται υποχρεούται να καταθέσει το σχετικό γραμμάτιο καταβολής του ποσού αυτής.

Δικηγόρος που παραβιάζει την υποχρέωση προκαταβολής της παραγράφου 1, υποχρεούται να καταβάλει κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβάλει και τιμωρείται με πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) έως είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από πρόταση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, τα παραπάνω όρια του ύψους του προστίμου μπορούν να αναπροσαρμόζονται.

Το ποσό προστίμου και κάθε ποσό που έπρεπε να έχει προκαταβληθεί καταβάλλονται στο ταμείο του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου, εισπράττονται δε κατά τις διατάξεις του άρθρου 79 παράγραφος 2 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Οι προϊστάμενοι των γραμματειών όλων των δικαστηρίων υποχρεούνται στο τέλος κάθε μηνός να αποστέλλουν στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ονομαστικές καταστάσεις των δικηγόρων που παρέστησαν χωρίς να προσκομίσουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του παρόντος γραμμάτιο προκαταβολής, μνημονεύοντας ταυτόχρονα τα στοιχεία του διαδίκου για τον οποίο παρέστησαν, τη δικονομική του θέση, την ημερομηνία δικασίμου, το δικαστήριο και το είδος της διαδικασίας………»

Επειδή στην αντίληψη του Δ.Σ. έχουν υποπέσει περιπτώσεις μελών του Συλλόγου που δεν εκπληρώνουν την παραπάνω υποχρέωσή τους, το Δ.Σ. επισημαίνει προς όλα τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, ότι υποχρεούνται ρητά σε κάθε διαδικασία, που προβλέπεται από το Νόμο, να εκδίδουν γραμμάτιο προκαταβολής δικηγορικής αμοιβής και να καταθέτουν αυτό στο Δικαστήριο στο οποίο παρίστανται ή ενεργούν.

Μία από τις κύριες αρμοδιότητες του Συμβούλου Υπηρεσίας θα είναι ο συστηματικός έλεγχος των περιπτώσεων που δεν εκδίδονται γραμμάτια προκαταβολής, ο άμεσος εντοπισμός των περιπτώσεων αυτών και η σύσταση στο συνάδελφο δικηγόρο να συμμορφωθεί άμεσα. Ταυτόχρονα, ο Σύμβουλος Υπηρεσίας θα προβαίνει σε έλεγχο των δικογράφων που κατατίθενται και όλων των διαδικαστικών εγγράφων, όπου απαιτείται η έκδοση και προσκόμιση γραμματίου προκαταβολής και να διαπιστώνει εάν έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα και αντίστοιχα γραμμάτια προκαταβολής.

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως θα ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία της σχετικής διάταξης του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Γ. Επίσης ο Σύμβουλος Υπηρεσίας θα είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της ευταξίας και της καθαριότητας στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου, της βιβλιοθήκης και του εντευκτηρίου καθώς επίσης και με τον έλεγχο της λειτουργίας του Online συστήματος παρακολούθησης ποινικών υποθέσεων.

Ταυτόχρονα με το Σύμβουλο Υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα αυτά θα είναι και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Προς τούτο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, θα ευρίσκονται εκ περιτροπής, καθημερινά στα δικαστήρια, για την αντιμετώπιση των θεμάτων αυτών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΕΛΗΣ)                ( ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ)

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER