Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018 19:21

Για την ανακατασκευή του ξενοδοχείου “Ακρόπολις”

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Για την ανακατασκευή του ξενοδοχείου “Ακρόπολις”

Για την ανακατασκευή του ξενοδοχείου “Ακρόπολις”

Ελαβα γνώση του από 12.10.2018 δημοσιεύματος της εφημερίδας σας με τίτλο «Από το υπουργείο Πολιτισμού - “Φρένο” στην ανακατασκευή του ξενοδοχείου “Ακρόπολις”», το οποίο δε φέρει υπογραφή και όνομα συντάκτη αυτού. Το εν λόγω άρθρο, όπως προκύπτει και από τον τίτλο του, αφορά το κτήριο του ως άνω ξενοδοχείου, το οποίο ευρίσκεται στην Καλαμάτα, επί της οδού Αριστομένους 18 και Νέδοντος 69 και το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό άρθρο, το υπουργείο Πολιτισμού βάζει “φρένο” στη μελέτη ανακατασκευής του ως άνω ξενοδοχείου, ενώ ειδικότερα γίνεται λόγος περί της από Ιουλίου του 2018 αποφάσεως της υπουργού Μυρσίνης Ζορμπά, η οποία βασίσθηκε στην ομόφωνη εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που πρότεινε τη μη έγκριση μελέτης αποκατάστασης του χαρακτηρισμένου ως άνω διατηρητέου μνημείου κτηρίου, που αφορούσε μεταξύ άλλων αλλαγή χρήσεως τμήματός του, αλλαγή φέροντος οργανισμού, επισκευή στέγης, τροποποίηση κλιμακοστασίου και αναδιάταξης στάθμης ορόφων. Ακολούθως γίνεται αναφορά στο σκεπτικό της εν λόγω εισηγήσεως και ειδικότερα στους λόγους στους οποίους οφείλετο η εν λόγω απόρριψη της μελέτης.

Επί των όσων αναφέρονται στο προαναφερθέν άρθρο θα ήθελα διά της παρούσης να σας εφιστήσω την προσοχή και διευκρινίσω τα ακόλουθα προς αποφυγή παρερμηνειών και αποκατάσταση της αλήθειας, καθόσον από τον τίτλο του επίμαχου άρθρου και τα διαλαμβανόμενα στην πρώτη παράγραφο αυτού προκύπτουν ασάφειες μη ανταποκρινόμενες στα πράγματα όσον αφορά το εν λόγω κτήριο ξενοδοχείου, και τούτο, διότι έχω έννομο συμφέρον ως μισθώσας αυτό για μακρό χρονικό διάστημα περίπου είκοσι τριών ετών, δυνάμει μισθωτικής συμβάσεως και ούτω ανήκει στην κατοχή μου και είμαι εις θέση όπως γνωρίζω λεπτομέρειες (εξάλλου στο εν λόγω άρθρο αναφέρεται και το όνομά μου «…φερόμενης ιδιοκτησίας Μιχάλη Κάτσικα»).

Εν προκειμένω, επισημαίνω ότι δεν παρεμποδίζεται από το υπουργείο η ανακατασκευή του ξενοδοχείου “Ακρόπολις”, όπως γενικόλογα, ασαφώς, ανακριβώς και αορίστως αναφέρεται στον τίτλο του επίμαχου άρθρου της εφημερίδας σας. Ναι μεν εκ μέρους μας υποβλήθηκε μελέτη για την αποκατάσταση του ως άνω κτηρίου, η οποία απερρίφθη υπό της ως άνω υπουργού τον περασμένο Ιούλιο, κατόπιν και της σχετικής εισηγήσεως του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων για τους αναφερομένους σε αυτήν λόγους, πλην όμως ήδη ευρισκόμεθα σε διαδικασία εκπόνησης μελέτης υπό αρμοδίου μηχανικού, η οποία θα κατατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα ενώπιον του αυτού ως άνω Συμβουλίου προκειμένου να εξετασθεί, και εφόσον εγκριθεί, να κατατεθεί ακολούθως και στην αρμόδια πολεοδομική Αρχή προς περαιτέρω έγκριση, προκειμένου να προχωρήσουν οι εργασίες ανακατασκευής του κτηρίου, όπως αναλυτικώς και ειδικώς αυτές περιγράφονται στην κατατεθησόμενη μελέτη του μηχανικού μας. Συνεπώς, είμεθα εν αναμονή, εφόσον ολοκληρωθεί η οικεία διοικητική διαδικασία, ενάρξεως των εργασιών αποκατάστασης του κτηρίου, η οποία θα το αναβαθμίσει από πάσης απόψεως προσδίδοντάς του μεγαλύτερη πολεοδομική, οικονομική και βεβαίως αισθητική αξία από την ήδη υπάρχουσα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προκύπτει ότι η ανακατασκευή του εν λόγω διατηρητέου μνημείου δεν έχει προσωρινώς και μόνο εκκινήσει, ενώ αναμένεται όταν εγκριθεί η εκ νέου κατατεθησόμενη μελέτη του μηχανικού μας από τα αρμόδια διοικητικά όργανα, να προχωρήσει η διαδικασία του οικείου έργου κανονικώς, προκειμένου να αναμορφωθεί το κτήριο από μορφολογικής και λειτουργικής απόψεως.

Ενόψει των προεκτεθέντων, θα ήθελα όπως διευκρινισθούν τα ανωτέρω διά δημοσιεύσεως εκ μέρους σας σχετικού διευκρινιστικού άρθρου επί του σχετικού ζητήματος, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παρερμηνείες εκ μέρους του αναγνωστικού κοινού εν σχέσει με το ως άνω κτήριο, ένεκα άλλωστε και του αυξημένου ενδιαφέροντος που προσελκύει ένεκα της ιδιότητός του ως έργου τέχνης και διατηρητέου μνημείου.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Με εκτίμηση,

Μιχαήλ Κάτσικας

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER