Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 18:02

Διχοτομούν την οδό Μπουλούκου!

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(3 ψήφοι)
Διχοτομούν την οδό Μπουλούκου!

 

Στην πολεοδομική μελέτη της Ανατολικής, Βόρειας και Κεντρικής περιοχής του Δήμου Καλαμάτας η Πολιτεία αγνόησε την παράνομη τεχνητή κοίτη του ρέματος "Καραμπογιάς" με τους αυθαίρετους μαντρότοιχους του έτους 1900, και δεν καθόρισε τις οριογραμμές του ρέματος, ούτε δημοσίευσε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πινακίδες ρυμοτομικών σχεδίων στις οποίες να αποτυπώνεται με μπλε γραμμή το τμήμα του ρέματος εντός των ορίων της πολεοδομικής μελέτης που εγκρίθηκε με το από 06.10.1986 ΠΔ (Δ΄1019).

Η επιλογή αυτή της Πολιτείας είχε ως αποτέλεσμα μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών των Ο.Τ. 1080, 1081, 1082 και 1083 να προβλέπεται η κατασκευή μόνον οδού και όχι η παράνομη τεχνητή κοίτη του ρέματος "Καραμπογιάς" με τους αυθαίρετους μαντρότοιχους του 1900! (βλ. το απόσπασμα της ρυμοτομικής πινακίδας του ΥΧΟΠ με κωδικό 16.04).

Συγκεκριμένα:

α. Από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη (ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο) προβλέπεται η κατασκευή δημοτικής οδού πλάτους δώδεκα (12) μέτρων και μήκους εκατό (100) μέτρων, μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής των Ο.Τ. 1082 και 1083 και της ρυμοτομικής γραμμής του Ο.Τ. 1081. Η ως άνω δημοτική οδός καταλήγει προς τα δυτικά στην προέκταση της βόρειας αρχής της οδού Μπουλούκου.

β. Εξ άλλου, από την εγκεκριμένη πολεοδομική μελέτη (ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο) του Δήμου Καλαμάτας προβλέπεται η κατασκευή της προέκτασης της βόρειας αρχής της οδού Μπουλούκου προς τα ΒΑ, πλάτους δώδεκα (12) μέτρων, μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής του Ο.Τ. 1080 αφενός, και της ρυμοτομικής γραμμής του Ο.Τ. 1083, αφετέρου.

"Νομιμοποίησαν" τμήμα της παράνομης τεχνητής κοίτης του ρέματος "Καραμπογιάς" με τους δίδυμους αυθαίρετους μαντρότοιχους του 1900!

Το έτος 2008, μετά από αίτημα ιδιώτη, αντί να αποτυπωθεί η φυσική κοίτη του ρέματος "Καραμπογιάς", αποτυπώθηκε ως ρέμα τμήμα της παράνομης αυτής τεχνητής κοίτης του ρέματος, μήκους 130 μέτρων περίπου, με τους αυθαίρετους δίδυμους μαντρότοιχους του έτους 1900, με την παραδοχή ότι: "Η κύρια μισγάγκεια της εξεταζόμενης λεκάνης απορροής ξεκινά από την Ι. Μονή Βελανιδιάς δυόμισυ περίπου χιλιόμετρα βόρεια - βορειοανατολικά της Καλαμάτας, παρυφή (θέση πόρτες) της ψηλότερης κορυφής του Ταϋγέτου (προφήτης Ηλίας + 2404 και καταλήγει στην θάλασσα διασχίζοντας τον προ 23 οικισμό Καρδαμύλης στο βόρειο τμήμα του".

Η επιχειρούμενη ένταξη του προβαλλόμενου ως "οριοθετημένου" ρέματος στη Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής 2/2017 στερείται νομίμου ερείσματος.

Με αφορμή την ως άνω πρωτοβουλία του ιδιώτη για την οριοθέτηση τμήματος της παράνομης τεχνητής κοίτης του ρέματος "Καραμπογιάς" με τους αυθαίρετους μαντρότοιχους του 1900, ο Δήμος Καλαμάτας, αντί να γνωμοδοτήσει θετικά γι' αυτή, έπρεπε να είχε προτείνει την αποτύπωση και την οριοθέτηση τουλάχιστον της πεδινής φυσικής κοίτης του ρέματος με ταυτόχρονη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

Ωστόσο, ο Δήμος Καλαμάτας ΔΕΝ υπέβαλε πρόταση για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου ούτε μετά από την απόφαση "οριοθέτησης" τμήματος της παράνομης τεχνητής κοίτης του ρέματος "Καραμπογιάς" με τους αυθαίρετους μαντρότοιχους του 1900, η οποία έγινε με την απόφαση 119/2008 (Δ΄62) του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με αποτέλεσμα να στερείται νομίμου ερείσματος η επιχειρούμενη ένταξη του προβαλλόμενου ως "οριοθετημένου" ρέματος στη Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής 2/2017, αφού από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο προβλέπεται στη θέση αυτή η κατασκευή μόνον οδού.

Συγκεκριμένα:

Στο από μηνός Νοεμβρίου 2017 διάγραμμα της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής 2/2017 (2η ανασύνταξη) εικονίζεται με μπλε γραμμή ως "οριοθετημένο" ρέμα η παράνομη τεχνητή κοίτη του ρέματος "Καραμπογιάς" με τους αυθαίρετους μαντρότοιχους του 1900, εκεί όπου στο ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο δεν υπάρχει μπλε γραμμή και προβλέπεται από αυτό η κατασκευή μόνον οδού πλάτους 12 μέτρων και μήκους 131 μέτρων, δηλαδή μεταξύ των ρυμοτομικών γραμμών των Ο.Τ. 1080, 1081, 1082 & 1083. (βλ. το απόσπασμα του από μηνός Νοεμβρίου 2017 διαγράμματος της ΜΠΕ 2/2017 - 2η ανασύνταξη).

Στο ως άνω διάγραμμα της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής 2/2017 εντελώς αυθαιρέτως εμφανίζονται:

α. Μειωμένο το πλάτος από τα δώδεκα (12) μέτρα στα εννέα (9) μέτρα της οδού η οποία προβλέπεται από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο να κατασκευαστεί μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής των Ο.Τ. 1082 και 1083 και της ρυμοτομικής γραμμής του Ο.Τ. 1081.

β. Η προέκταση της βόρειας αρχής της οδού Μπουλούκου προς τα ΒΑ, πλάτους δώδεκα (12) μέτρων, η οποία προβλέπεται από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο να κατασκευαστεί μεταξύ της ρυμοτομικής γραμμής του Ο.Τ. 1080 και της ρυμοτομικής γραμμής του Ο.Τ. 1083 να είναι διχοτομημένη, από την "οριοθετημένη" ως ρέμα παράνομη τεχνητή κοίτη του ρέματος "Καραμπογιάς", με τους αυθαίρετους μαντρότοιχους του έτους 1900.

γ. Το Ο.Τ. 1081 να έχει πλέον πρόσωπο σε ρέμα, και όχι σε οδό, όπως προβλέπει το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο!

Επομένως, ο Δήμος Καλαμάτας δεν νομιμοποιείται με την Μεμονωμένη Πράξη Εφαρμογής 2/2017 να επικαλείται την ύπαρξη οριοθετημένου ρέματος εκεί όπου από τη ρυμοτομική πινακίδα του ΥΧΟΠ 16.04 (Ιούλιος 1986) προβλέπεται η κατασκευή μόνον οδού.

Επιβάλλεται να οριοθετηθεί η φυσική κοίτη ολοκλήρου του ρέματος "Καραμπογιάς" διότι:

• Χωρίς την οριοθέτηση της φυσικής κοίτης ολοκλήρου του ρέματος "Καραμπογιάς", όχι μόνον οι κατοικίες, οι παιδικές χαρές, ο βρεφονηπιακός σταθμός, οι πεζόδρομοι και οι δρόμοι που προβλέπονται από τα ρυμοτομικά σχέδια της Πολεοδομικής Μελέτης του 1986 να κατασκευαστούν στην πεδινή φυσική και στην παράνομη τεχνητή κοίτη του ρέματος στην Αγία Αννα, αλλά επίσης και η ευρύτερη περιοχή ένθεν κακείθεν της οδού Μπουλούκου, θα βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο και στο έλεος της πλημμύρας.

Γεώργιος Θεοδ. Μπένος

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER