Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017 20:43

Πρέσες ψυχρής έκθλιψης ελαιολάδου από το Leader

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Πρέσες ψυχρής έκθλιψης ελαιολάδου από το Leader

 

Οχήματα μεταφοράς για τις ανάγκες πολυλειτουργικών εκμεταλλεύσεων αξίας έως 30.000 ευρώ και πρέσες ψυχρής έκθλιψης ελαιολάδου για οικοτέχνες επιδοτεί µεταξύ άλλων το πρόγραµµα Leader, σύμφωνα µε την υπουργική απόφαση που ορίζει το περιεχόμενο των προκηρύξεων για ιδιωτικές επενδύσεις, τις οποίες θα εκδώσουν οι Αναπτυξιακές Εταιρείες στις αρχές του 2018 και επικαλείται σε σχετικό δημοσίευμά του το agronews. gr http://www.agronews.gr/.

Σηµειώνεται ότι το Leader διαθέτει πολλές δράσεις, όµως ενδεχοµένως ορισµένες ΟΤ∆ δεν θα επιλέξουν να τις προκηρύξουν όλες, ενώ θα κατανείµουν τα κονδύλιά τους όπως εκείνες επιθυµούν.

Οπως και να έχει όµως, οι αρµόδιες αρχές του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν βάλει ένα όριο: το 60% τουλάχιστον των κονδυλίων που έχουν δοθεί να πάνε σε ιδιωτικές επενδύσεις (τα υπόλοιπα για δηµόσια έργα). Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση προβλέπονται τα εξής:

Oι επιλέξιµες δαπάνες στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων για όλες τις κατηγορίες υποδράσεων δύνανται να είναι:

1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.

2. Η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της µονάδας.

3. Αγορά, µεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισµού και ο εξοπλισµός εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της µονάδας. Επίσης ο εξοπλισµός παραγωγής ενέργειας ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εξοικονόµησης ύδατος και επεξεργασίας αποβλήτων εφόσον αντιστοιχούν στη δυναµικότητα ή τις ανάγκες της µονάδας και δεν αποτελούν µεµονωµένη δαπάνη αλλά συµπληρωµατική δαπάνη σε παραγωγικές επενδύσεις.

4. Αγορά καινούργιων οχηµάτων και συγκεκριµένα: i) Οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης. Το ύψος της δαπάνης για την αγορά οχηµάτων ειδικού τύπου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% του προϋπολογισµού του επενδυτικού σχεδίου. ii) Μέσων εσωτερικής µεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης. ∆εν είναι επιλέξιµα οχήµατα µεταφοράς προσωπικού ή πελατών, εκτός αν σε επιµέρους υποδράσεις περιγράφεται διαφορετικά.

5. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, τα οποία είναι αναγνωρισµένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται οι δαπάνες συµβούλου και πιστοποίησης.

6. ∆απάνες εξοπλισµού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισµικών, περιφερειακών µηχανηµάτων και φωτοτυπικών.

7. ∆απάνες συστηµάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστηµάτων πυροσβεστικής προστασίας.

8. Γενικές δαπάνες συνδεόµενες µε τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισµό της µονάδας, όπως αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων, αµοιβές για συµβουλές σχετικά µε την περιβαλλοντική και οικονοµική βιωσιµότητα, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για µελέτες σκοπιµότητας. Οι δαπάνες αυτές δεν µπορούν να υπερβαίνουν το 10% του συνολικού κόστους της πράξης.

 

agronews.gr

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER