Τετάρτη, 07 Μαρτίου 2012 17:51

Ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας για τη συγκαλλιέργεια και τις εντάξεις στο μέτρο 214

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ο Σύλλογος Γεωπόνων Λακωνίας για τη συγκαλλιέργεια και τις εντάξεις στο μέτρο 214

Αξιότιμοι κύριοι,

Με την δεύτερη αυτή επιστολή σας θέτουμε ορισμένα ακόμα ζητήματα, τα οποία είχαμε θέσει και σε παλαιότερη επιστολή μας η οποία, δυστυχώς, δεν έτυχε της δέουσας προσοχής με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τώρα τα προβλήματα.
Πιο συγκεκριμένα, στην από 7/7/2011 επιστολή μας σας επισημαίναμε: «Στο άρθρο 24 παρ. 7 στοιχ. γ (σ.σ. του σχεδίου ΚΥΑ) ορίζεται ότι σε περίπτωση συγκαλλιέργειας σε ένα αγροτεμάχιο πρέπει όλες οι καλλιέργειες να είναι επιλέξιμες. Στην συνήθης περίπτωση συγκαλλιέργειας ελιάς (επιλέξιμη) με εσπεριδοειδή (μη επιλέξιμη) τι γίνεται; Μήπως εννοείτε ότι θα πρέπει ολόκληρο το αγροτεμάχιο να είναι ενταγμένο στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης ασχέτως αν  κάποια από τις δυο καλλιέργειες δεν είναι επιλέξιμη;»
Τα προβλήματα που ανακύπτουν σήμερα με την εφαρμογή της ΚΥΑ και της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι πολλά:
Περίπτωση συγκελλιέργειας ελιάς (επιλέξιμη) με εσπεριδοειδή (μη επιλέξιμη). Αν και τα εσπεριδοειδή ήταν επιλέξιμα στην προηγούμενη πρόσκληση και πιστοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό περί βιολογικού τρόπου παραγωγής, συμπαρασύρουν το αγροτεμάχιο ολόκληρο εκτός επιδότησης.
Περίπτωση συγκελλιέργειας ελιάς (επιλέξιμη) με ορισμένα δέντρα (0,01εκτ) μη επιλέξιμης καλλιέργειας (π.χ. συκιές ή άλλα οπωροφόρα), τα οποία αφού υπάρχουν στο αγροτεμάχιο ο παραγωγός, ως όφειλε, δήλωσε στην ΑΕΕ, συμπαρασύρουν το αγροτεμάχιο ολόκληρο εκτός επιδότησης.
Περίπτωση επιλέξιμης καλλιέργειας που στο αιτούμενο αγροτεμάχιο υπάρχει τμήμα σε καλή γεωργική κατάσταση. Ποια λογική στο να μην εντάσσεται το αγροτεμάχιο κατά το τμήμα της επιλέξιμης καλλιέργειας αφού η γή σε καλή γεωργική κατάσταση δεν είναι  καλλιέργεια και το σύστημα την αποδέχεται στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων;
Περίπτωση συγκελλιέργειας ελιάς (επιλέξιμη) με νεαρά μη παραγωγικά δέντρα ελιάς (πύκνωση)  τα οποία στην ΑΕΕ λαμβάνουν τον κωδικό ομάδας 45.2 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΕΝΤΡΩΔΕΙΣ  και κωδικό ποικιλίας14002 Νεαρά Δέντρα. Ποια λογική στο να μην εντάσσεται το αγροτεμάχιο στο τμήμα της επιλέξιμης καλλιέργειας αφού τα νεαρά δέντρα ελιάς δεν είναι άλλη μή επιλέξιμη καλλιέργεια;
Σε συνέχεια τώρα, της αμέσως προηγούμενης επιστολής μας από 3/3/2012 σχετικά με την επιλέξιμη έκταση και τον τρόπο υπολογισμού της από τις ΔΑΟΚ, να σας επισημάνουμε και τούτο:
Αν ο υπολογισμός της έκτασης κατά τον προενταξιακό έλεγχο και τη συμβασιοποίηση γίνει με οποιοδήποτε άλλο τρόπο(Ε9 κλπ) πλην της ΑΕΕ, κατά την πρώτη πληρωμή που υποχρεωτικά θα γίνει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με διασταύρωση από την ΑΕΕ και τον τρέχοντα διασταυρωτικό έλεγχο, θα προκύψουν, φυσικά, διαφορές στην έκταση που θα επιφέρουν ποινές, χωρίς να έχει μεσολαβήσει καμία μεταβολή ούτε στους τίτλους ούτε στην ΑΕΕ. Και τούτο θα συμβεί για τον απλό λόγο πως άλλο θα είναι το υπόβαθρο κατά την προενταξιακή διαδικασία (Ε9 κλπ) και άλλο το υπόβαθρο του ελέγχου της πληρωμής (ΑΕΕ).
Έτσι ο παραγωγός θα δεχθεί ποινές χωρίς να έχει κάνει ουδεμία μεταβολή! Σκεφθείτε τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν και τις πιέσεις που θα δεχθείτε προκειμένου να αρθεί ο παραλογισμός αυτός.
Τέλος, αφού λάβετε σοβαρά τα ανωτέρω ζητήματα που τέθηκαν από εμάς στις 2 αυτές επιστολές μας, παρακαλούμε μεριμνήστε προκειμένου να δοθούν ορθές λύσεις. Δεδομένου ότι την στιγμή αυτή είμαστε μόλις 6 ημερολογιακές και 4 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη του προγράμματος θα πρέπει να εξετάσετε την περίπτωση της χορήγησης παράτασης και για έναν επιπλέον λόγο: οι ΔΑΟΚ δεν έχουν δεχθεί παρά ελάχιστο αριθμό αιτήσεων έως σήμερα καθώς όλοι βρίσκονται σε αναμονή διευκρινήσεων. Ως εκ τούτου οι συνάδελφοι των υπηρεσιών θα δεχθούν έναν τεράστιο όγκο αιτήσεων την ημερομηνία λήξης τους οποίους θα πρέπει να διαχειριστούν.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί αν αιτήσεις που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα δεν λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου ή ακόμα αν υπάρξουν διευκρινήσεις και αλλαγές της τελευταίας στιγμής που αλλάζουν τα δεδομένα των αιτήσεων που έχουν κατατεθεί.
Παρακαλούμε, λάβετε σοβαρά υπ όψη σας και την παρούσα επιστολή προκειμένου να μην δημιουργηθούν δυσάρεστες καταστάσεις για όλους μας.


Με τιμή
Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γραμματέας

Αραχωβίτης Σταύρος                                                         Τσαπάρας Δημοσθένης                   .              

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER