Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 21:07

Διαμαρτυρία της “Ενωσης Μεσσηνίας”: Η νέα οριοθέτηση περιοχών οδηγεί  σε απώλεια εξισωτικής αποζημίωσης

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαμαρτυρία της “Ενωσης Μεσσηνίας”: Η νέα οριοθέτηση περιοχών οδηγεί  σε απώλεια εξισωτικής αποζημίωσης

Την έντονη διαμαρτυρία της για το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών, που οδηγεί σε απώλεια της εξισωτικής αποζηµίωσης εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφους και της Μεσσηνίας από 1η Ιανουαρίου 2019, εκφράζει η Ενωση.

Με επιστολή της προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας του νομού, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Τριφυλίας και Οιχαλίας, η Ενωση Μεσσηνίας καλεί άμεσα το υπουργείο “να δημοσιοποιήσει τη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και να προχωρήσει στην απόσυρση του εν λόγω σχεδίου και να καλέσει σε άμεσο διάλογο τους εμπλεκόµενους φορείς, ώστε να εξεταστεί ορθολογικά και όχι πρόχειρα σε ποιες περιοχές πρέπει να αποδοθούν ειδικά χαρακτηριστικά”.

Αναλυτικά, στην επιστολή διαμαρτυρίας που υπογράφει ο πρόεδρος Γιώργος Λαζόγιαννης αναφέρεται: “Θα θέλαμε να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας αναφορικά µε το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη νέα οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών, που οδηγεί σε απώλεια της εξισωτικής αποζηµίωσης εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφους και της Μεσσηνίας από 1/1/2019. Πρόκειται για περιοχές με µειονεκτικό χαρακτήρα όπου το υπουργείο ξεκίνησε διαδικασία αλλαγής του τρόπου οριοθέτησής τους όπως προκύπτει από την παράγραφο 3.4 της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ (άρθρο 19 Καν(ΕΚ) 1257/1999) όπως εισηγήθηκε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο με γνώµονα ότι νομοί που δεν έχουν πρόβληµα ξηρασίας και παρουσιάζουν µεγάλη οικονοµική δραστηριότητα βγαίνουν εκτός επιλεξιµότητας για την καταβολή εξισωτικής, η οποία υπολογίζεται περίπου στα 9-10 ευρώ το στρέμμα και εκτιμητικά θα στερήσει από τη Μεσσηνία 2.000.000 ευρώ. Χαρακτηριστικά δε απεντάσσονται όλες οι περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Αναλυτικότερα στη Μεσσηνία αποχαρακτηρίζονται οι Τοπικές Κοινότητες: Αγιος Φλώρος, Διόδια, Πελεκανάδα, Δροσιά, Αγριλόβουνο, Δεσύλλα, Ηλέκτρα, Κάτω Μέλπεια, Κωνσταντίνοι, Μάνδρα, Παραπούγκι, Κόκλα, Χρυσοχώρι, Ψάρι, Ανθούσα, Καλλιρρόη, Μίλα, Νεοχώρι Ιθώµης, Πολίχνη, Σκάλα, Στενύκλαρος, Τσουκαλέικα, Ανδανία, Καλύβια, Κατσαρού, Λουτρά, Σιάµου, Φίλια, Βάλτα, Μουζάκι, Περδικονέρι, Πλάτη, Χριστιανούπολη, Αγριλιά Τριφυλίας, Γλυκορρίζι, Καμάρι, Ράχες.

Σε ένα ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο μιας διαβούλευσης fast track μόλις 15 ημερών που ήρθε τελευταία στιγµή, με καθυστέρηση σχεδόν ενός χρόνου από την ψήφιση του Κανονισμού Omnibus, το ΥΠΑΑΤ δημοσιοποίησε τον χάρτη των περιοχών µε φυσικούς περιορισμούς. Μια απόφαση, που θα δεσμεύσει τη χώρα μέχρι το 2027.

Οι ενισχύσεις περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα προβλέπονται στο άρθρο 31 του Καν. (ΕΕ) 1305/2013, ενώ στην παράγραφο 3 του άρθρου 32 περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των περιοχών. Η οριοθέτηση πραγµατοποιείται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο, οι περιοχές, εκτός των ορεινών περιοχών, θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά φυσικά μειονεκτήµατα, εάν τουλάχιστον το 60% της γεωργικής έκτασης πληροί τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια, που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του εν λόγω κανονισμού, στην οριακή τιμή που αναφέρεται. Η τήρηση των όρων αυτών εξασφαλίζεται σε επίπεδο τοπικών διοικητικών μονάδων ή σε επίπεδο σαφώς προσδιορισμένης τοπικής µονάδας, η οποία καλύπτει µια σαφώς καθορισμένη συνεχή γεωγραφική περιοχή με διακριτά οικονομικά και διοικητικά χαρακτηριστικά (επίπεδο τοπικής/δημοτικής κοινότητας για την Ελλάδα). Στο δεύτερο στάδιο, μετά την οριοθέτηση µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια, τα κράτη-μέλη προβαίνουν υποχρεωτικά σε συντονισμό ακριβείας (finetuning), βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με σκοπό τον αποκλεισμό περιοχών, στις οποίες έχουν διαπιστωθεί σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα, αλλά έχουν ξεπερασθεί: με επενδύσεις ή µε οικονομική δραστηριότητα ή εάν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία φυσιολογικής παραγωγικότητας της γης ή εάν οι μέθοδοι παραγωγής ή τα συστήµατα καλλιέργειας αντισταθμίζουν την απώλεια εισοδήµατος ή τις πρόσθετες δαπάνες.

 

Διαδικασία οριοθέτησης για τη χώρα µας

Προκειμένου η χώρα μας να οριοθετήσει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς ανέθεσε σχετική μελέτη έτσι ώστε να διαπιστωθεί ποιες περιοχές και σε τι ποσοστό πληρούν τα βιοφυσικά κριτήρια που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισµός (ΕΕ) 1305/2013. Σύμφωνα µε τα αποτελέσματα της σχετικής μελέτης, που εκπονήθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών στο πλαίσιο του μέτρου Τεχνικής Στήριξης του ΠΑΑ 2014 - 2020, για το πρώτο στάδιο οριοθέτησης, σχεδόν το σύνολο της μη ορεινής χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της χώρας υπόκειται σε βιοφυσικούς περιορισµούς, με κυριότερο την ξηρασία. Στη συνέχεια προκειµένου να διαπιστωθεί αν συνεχίζουν να ισχύουν οι φυσικοί περιορισμοί ή έχουν ξεπερασθεί μετά από την πραγματοποίηση επενδύσεων εξετάστηκε αν έχουν γίνει αρδευτικά έργα δεδομένου ότι ο κύριος περιορισμός είναι η ξηρασία. Στη βάση αυτή εξετάστηκε και το ποσοστό άρδευσης ανά δηµοτική/τοπική κοινότητα. Για την εκτίµηση των αρδευόμενων εκτάσεων χρησιμοποιήθηκαν τόσο τα δεδομένα γεωργικής απογραφής της ΕΛΣΤΑΤ όσο και δεδομένα αρδευόμενων αγροτεµαχίων του ΟΣΔΕ. Οπότε εκτιµήθηκε ότι στις δηµοτικές/τοπικές κοινότητες, στις οποίες η αρδευόμενη έκταση είναι μεγαλύτερη του 50% έχει αρθεί ο φυσικός περιορισµός και επομένως εξαιρέθηκαν. Επιπλέον, εκτιμήθηκε η οικονομική δραστηριότητα, µε υπολογισμό της τυπικής απόδοσης ανά νομό και εξαιρέθηκαν οι νομοί που παρουσιάζουν τυπική απόδοση μεγαλύτερη του 80% του µέσου όρου της χώρας, καθώς στις περιοχές αυτές φαίνεται ότι οι γεωργικές πρακτικές έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες, έτσι ώστε να αμβλύνεται η επίδραση των φυσικών περιορισμών.

Ωστόσο αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι: στον κύριο περιορισμό για την ξηρασία δεν λαμβάνονται υπόψη ως γεωργικές εκτάσεις οι µόνιμοι βοσκότοποι αν και σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισµού 1307/2013 ορίζεται ως γεωργική έκταση οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μονίμων βοσκοτόπων και µονίμων λειμώνων ή μονίµων καλλιεργειών. Επιπροσθέτως, δεν ελήφθη υπόψη το κριτήριο για την ξηρασία όπως ορίζεται στον κανονισμό 1305/2013. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι ενώ στο κριτήριο της ξηρασίας το ελληνικό υπουργείο όρισε ως τοπική διοικητική µονάδα τις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες, στην οικονοµική δραστηριότητα χρησιµοποιεί τους νομούς αν και γνωρίζει τις τεράστιες ανισότητες που υπάρχουν ακόμη και μέσα στον ίδιο νοµό με αποτέλεσµα περιοχές εντός κάποιου νομού που πληρούν τα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισμού να τίθενται εκτός.

Η εξισωτική αποζηµίωση είναι απόλυτα αναγκαία για την επιβίωση των γεωργών ως αντιστάθμισμα του υψηλού κόστους παραγωγής των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών και ως συγκολλητικός ιστός της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης της ζωής της υπαίθρου. Καλούμε άμεσα το ΥΠΑΑΤ να δημοσιοποιήσει τη μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και να προχωρήσει στην απόσυρση του εν λόγω σχεδίου και να καλέσει σε άμεσο διάλογο τους εμπλεκόµενους φορείς, ώστε να εξεταστεί ορθολογικά και όχι πρόχειρα σε ποιες περιοχές πρέπει να αποδοθούν ειδικά χαρακτηριστικά”.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER