Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου 2014 08:30

Απόρριψη προσφυγής της Συκικής για αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Απόρριψη προσφυγής της Συκικής για αναγνώριση Ομάδας Παραγωγών

Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας απέρριψε την προσφυγή της Συκικής, κατά της απόφασης μη αναγνώρισης της Ομάδας Παραγωγών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, η Δευτεροβάθμια Επιτροπή, ομόφωνα: Α) Απορρίπτει το αίτημα για αναβολή της συνεδρίασης της επιτροπής με το αιτιολογικό ότι δεν ενημερώθηκε εγκαίρως η Ο.Π. επειδή: 1) Με βάση τις προβλεπόμενες στο Π.Δ. 36/86 προθεσμίες δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα αναβολής, αφού η συζήτηση της προσφυγής πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. 2) Η πρόσκληση προς τα μέλη της επιτροπής έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 του ν. 2637/1998. Εκ περισσού και προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων εστάλη προς την Ο.Π.»
Οσον αφορά την απόρριψη, σημειώνει ότι: Β) Απορρίπτει την από 24-10-2014 εμπρόθεσμη προσφυγή του Αγροτικού Συνεταιρισμού "ΣΥΚΙΚΗ" επειδή: 1) Η απόφαση της πρωτοβάθμιας επιτροπής είναι πλήρως αιτιολογημένη, για τους λόγους που επικαλείται, προκειμένου να αποφασίσει την ανάκληση της αναγνώριση της ΟΠ "ΣΥΚΙΚΗ", αφού
λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία αφενός της από 28-7-2014 έκθεσης ελέγχου και αφετέρου τα 17 και 18 πρακτικά της. 2) Με την κατατεθείσα προσφυγή δεν κατατέθηκαν οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία (έγγραφα κλπ) που να τεκμηριώνουν: α) τη σύσταση ειδικού κανονισμού λειτουργίας, β) την τήρηση των απαιτήσεων σημείου α’ άρθρου 23 του Καν. (ΕΚ)543/2011). 3) Τα αναφερόμενα στα σημεία 11, 12 και 13 της προσφυγής συνιστούν πλήρη αποδοχή του σημείου β ́ (μη τήρηση απαιτήσεων σημείου α’ άρθρου 23 του Καν.(ΕΚ) 543/2011) της απόφασης της πρωτοβάθμιας επιτροπής. 4) Η παραδοχή στο σημείο 14 της προσφυγής ότι δηλαδή η Ο.Π. συμπεριφέρεται κατά τον ίδιο τρόπο σε μέλη και σε μη μέλη ουσιαστικά ενισχύει πλήρως το συνολικό σκεπτικό της απόφασης της πρωτοβάθμιας επιτροπής. 5) Η Δευτεροβάθμια Επιτροπή Αναγνώρισης Ομάδων Παραγωγών είναι αρμόδια να κρίνει προσφυγές κατά της πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης ομάδων παραγωγών (άρθρο 60, ν. 2637/98), συνεπώς δεν
μπορεί να κρίνει τα αναφερόμενα στην προσφυγή της Ο.Π. περί μη ορθής συγκρότησης της πρωτοβάθμιας επιτροπής αναγνώρισης ομάδων παραγωγών».
Γ.Σ.


Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER