Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010 14:14

Ενημέρωση της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Παρέχουμε διευκρινιστικές παρατηρήσεις σχετικά με τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με τον συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων και την παράταση του χρόνου παραγραφής των βεβαιωμένων χρεών:
Στη ρύθμιση υπάγονται υποχρεωτικά οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι τις 30.9.2010 και έχουν βεβαιωθεί σε Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία. Ειδικά για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία, υπάγονται όσες αφορούν σε συμπληρωματικές χρεώσεις επί τελωνειακών παραστατικών, σε οφειλές για τις οποίες είχε χορηγηθεί πίστωση και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, σε πρόστιμα, πολλαπλά τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας και στο ποσό του 30% της οφειλής, που είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά καταλογιστικής πράξης.
Επιπλέον, στη ρύθμιση υπάγονται, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, βεβαιωμένες οφειλές που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέχρι 30.09.2010, οφειλές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση, καθώς και οφειλές ειδικού περιεχομένου.
Στη ρύθμιση δεν υπάγονται περιπτώσεις προσώπων που ευθύνονται για την καταβολή μαζί με τον οφειλέτη μέρους μόνο της οφειλής.
Οι προϋποθέσεις υπαγωγής περιλαμβάνουν την υποβολή αίτησης έως και τις 29 Οκτωβρίου 2010 στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο και την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ πληρωμή της οφειλής την ημέρα υποβολής της αίτησης.  Εξαιρείται η περίπτωση έκπτωσης πρόσθετων φόρων ή τελών, οπότε η εφάπαξ εξόφληση γίνεται εντός πέντε ημερών. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά την καταληκτική ημερομηνία, εφόσον καταβληθούν αθροιστικά όλες οι μηνιαίες δόσεις από τις 29.10.10 μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή.
Η καταβολή των οφειλών μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, με 100% απαλλαγή των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, είτε σε δόσεις (από 2 έως 45), με απαλλαγή ποσοστού επί των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που κυμαίνεται από 50% έως 90%. Το ελάχιστο ποσό των δόσεων είναι από 300 έως 1.000 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.
Απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης επέρχεται, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής δόσεων, μη ενημερότητας για χρέη που βεβαιώθηκαν είτε πριν είτε μετά την 31.09.2010 (για διάστημα μεγαλύτερο των 2 μηνών) και εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
Σημειώνεται ότι η παραγραφή των χρεών, που αφορά η ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της ρύθμισης.
Επιπλέον, οι αμοιβαίες απαιτήσεις, που αφορούν τόσο σε ληξιπρόθεσμα, όσο και σε βεβαιωμένα και μη ληξιπρόθεσμα, συμψηφίζονται, χωρίς σχετική δήλωση του οφειλέτη.
Οσον αφορά στη χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, αυτή θα γίνεται εφόσον ο οφειλέτης είναι ενήμερος και για τυχόν άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές.  Η διάρκεια του αποδεικτικού ενημερότητας θα είναι μηνιαία ενώ, προκειμένου να χορηγηθεί στους οφειλέτες θα πρέπει να έχουν καταβληθεί όλες οι προηγούμενες μηνιαίες δόσεις.
Τέλος, παρατείνεται η παραγραφή όλων των βεβαιωμένων οφειλών σε Δ.Ο.Υ και Τελωνεία από την έναρξη ισχύος του νόμου μέχρι και 31.12.2012.


Από την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER