Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012 14:24

Εξώδικο των φορεών της Καλαμάτας προς τη ΔΕΗ και τον Εισαγγελέα Καλαμάτας

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Κοινοποιήθηκε σήμερα από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας η εξώδικη δήλωση - πρόσκληση - διαμαρτυρία των φορέων του Νομού Μεσσηνίας προς την ΔΕΗ και τον κ. Εισαγγελεά Πρωτοδικών Καλαμάτας, με την οποία την προειδοποιούν να μην προβεί σε καμία διακοπή ηλεκτροδότησης αυτών που δεν έχουν καταβάλει το χαράτσι.1/ Του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας», το οποίο εδρεύει στην Καλαμάτα, επί της οδού Ψαρών (Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας), όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
2/ Του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καλαμάτας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
3/ Του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
4/ Του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
5/ Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καλαμάτας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
6/ Της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσσηνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
7/ Του Εμπορικού Συλλόγου Καλαμάτας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
8/ Του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
9/ Του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
10/ Του Οδοντιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
11/ Της Ένωση Ξενοδόχων Μεσσηνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
12/ Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Πελοποννήσου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
13/ Του Νομαρχιακό Τμήμα Τ.Ε.Ε. Μεσσηνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
14/ Της Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
15/ Της Περιφερειακής παράταξης «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
16/ Της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
17/ Της Δημοτικής παράταξης «Αλλαγή για το Δήμο Καλαμάτας», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
18/ Της Δημοτικής παράταξης «Δίκτυο Ενεργών Πολιτών Καλαμάτας», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
19/ Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο (Ε.ΠΑ.Μ.) Καλαμάτας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
20/ Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών Καλαμάτας «Η Σπίθα» , όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
21/ Περιφερειακή Πελοποννησιακή Κίνηση «Κοινή Δράση», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ
Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού  Α.Ε.», κατάστημα Καλαμάτας, οδός Αρτέμιδος, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
*******************
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στους λογαριασμούς που αποστέλλονται από την εταιρεία σας στους καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο στο ΝΟΜΌ Μεσσηνίας όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αναγράφεται σε ειδικό πλαίσιο (αμέσως μετά την κόκκινη ένδειξη “συνολικό ποσό πληρωμής” και αφού έχει προηγουμένως υπολογισθεί και χρεωθεί το “Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. 2011”) επί λέξει το εξής κείμενο: «Σύμφωνα με το ν. 4021/11 η Δ.Ε.Η. Α..Ε. είναι υποχρεωμένη να συνεισπράττει με τους λογαριασμούς ρεύματος το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) και στην περίπτωση μη εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού αυτού, να προβαίνει στην έκδοση εντολής διακοπής ρεύματος σύμφωνα με όσα ορίζει ο ανωτέρω νόμος».
ΕΠΕΙΔΗ κατά του ανωτέρω ν. 4021/2011 έχουν εγερθεί σοβαρότατες και απόλυτα βάσιμες και τεκμηριωμένες αμφισβητήσεις, σχετικά με την συνταγματικότητα και την εν γένει νομιμότητα των ρυθμίσεων και των διατάξεών του και έχουν ήδη ασκηθεί αντίστοιχα αρκετές Αιτήσεις Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, μεταξύ των οποίων και η Αίτηση Ακυρώσεως που έχει υποβληθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας.
ΕΠΕΙΔΗ οι ανωτέρω Αιτήσεις Ακυρώσεως έχουν ήδη εκδικασθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την διαδικασία της «πρότυπης δίκης» κατά την συνεδρίαση στις 02 Δεκεμβρίου 2011 και αναμένεται η έκδοση της σχετικής αποφάσεως.
ΕΠΕΙΔΗ μεταξύ των βάσιμων λόγων ακυρώσεως των διατάξεων του ν. 4021/2011 περιλαμβάνονται και οι ακόλουθοι:
α) Ότι τα έσοδα από την επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. εξυπηρετούν δημοσιονομικούς στόχους και συνεπώς, ως μη συνδεόμενα με παροχή ειδικής ωφελείας στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, συνιστούν φόρο και όχι τέλος.
β) Ότι κατά παράβαση των κανόνων των άρθρων 17 του Συντάγματος και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α., δημιουργούνται υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις στους κατόχους ακίνητης περιουσίας, που δεν αναλογούν στο εισπραττόμενο εισόδημα από αυτήν.
γ) Ότι η φορολογική βάση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. δεν καθορίζεται από το Νόμο, αλλά από την μέθοδο υπολογισμού για το Τ.Α.Π. της Δ.Ε.Η. και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και μάλιστα, όχι από την κανονιστικώς δρώσα διοίκηση, αλλά από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 78 του Συντάγματος.
δ) Ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, ανατίθεται στην Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος η είσπραξη του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. και σε περίπτωση μη καταβολής του, χορηγείται στην Δ.Ε.Η. και στους λοιπούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος το δικαίωμα να προβούν σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, κατά πρόδηλη παραβίαση των άρ. 26 παρ. 2 και άρ. 1 παρ. 3 του Συντάγματος, αφού η βεβαίωση και είσπραξη φόρου επί του κεφαλαίου, παρότι αποτελεί έκφανση της δημόσιας εξουσίας και της κρατικής κυριαρχίας, ανατίθεται σε ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες.
ε) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες όλων των «δομημένων επιφανειών» κατά παράβαση των άρ. 4, 5 και 20  του Συντάγματος και του άρ. 6 της Ε.Σ.Δ.Α. χωρίς συνεκτίμηση άλλων ουσιωδών παραγόντων, όπως την παραγωγή ή όχι εισοδήματος από την δομημένη επιφάνεια, την διάγνωση της πραγματικής φοροδοτικής ικανότητας του ιδιοκτήτη, των προσδιοριστικών στοιχείων διαφοροποίησης της αξίας του ακινήτου (όπως συντελεστές ορόφου και εμπορικότητας κ.λπ.) και μάλιστα. με καθιέρωση αμάχητου τεκμηρίου χωρίς την δυνατότητα ανταπόδειξης από τον φορολογούμενο, καταργώντας έτσι στην  ουσία το κατοχυρωμένο δικαίωμα δικαστικής προστασίας.
στ) Ότι το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. αποτελεί δεύτερη φορολογική επιβάρυνση (μετά τον Φ.Α.Π. σύμφωνα με τα άρ. 27 επόμενα του ν. 3842/2011) της κατοχής ακίνητης περιουσίας εντός του ίδιου οικονομικού έτους (ήτοι του 2011), κατά παράβαση της αρχής απαγόρευσης της διπλής φορολόγησης, δηλαδή της φορολόγησης της ίδιας φορολογητέας ύλης για την ίδια αιτία.
ζ) Ότι η διακοπή της παροχής του κοινωνικού αγαθού του ηλεκτρικού ρεύματος, που επαπειλείται ως μέσο καταναγκασμού προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., αποτελεί μορφή άσκησης ψυχολογικής βίας και μάλιστα κατά ατόμων που μπορεί να είναι οικονομικά εξαθλιωμένα ή να έχουν αντικειμενικούς λόγους αδυναμίας καταβολής (π.χ. ασθενείς, ανήμποροι, άνεργοι κλπ.) και συνεπώς προσβάλλεται απ’ ευθείας η ίδια η αξία του ανθρώπου, αφού με τον τρόπο αυτό της στέρησης ενός ζωτικού αγαθού υποβιβάζεται το επίπεδο διαβίωσης του ανθρώπου κάτω των ορίων του στοιχειωδώς ανεκτού και τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια του ατόμου.
η) Ότι η ιδιαίτερα επαχθής κύρωση της διακοπής της ηλεκτροδότησης θεσπίζεται με συνταγματικώς ανεπίτρεπτη επέμβαση της Πολιτείας στην ιδιωτικής φύσεως συμβατική σχέση μεταξύ της Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και των καταναλωτών, που μπορεί να μην είναι υπόχρεοι, αλλά να εξαναγκάζονται προς καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. (π.χ. μισθωτές).
ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι βέβαιη η διάγνωση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011.
ΕΠΕΙΔΗ η διακοπή της ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα σε ακίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες αποδεδειγμένα αδυνατούν να καταβάλλουν το κατά τα προαναφερόμενα αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., συνιστά όλως αυθαίρετη, καταχρηστική και αντισυμβατική συμπεριφορά και συντελεί στην διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πλευράς των εντεταλμένων υπαλλήλων της Δ.Ε.Η. και των άλλων εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκθεση σε κίνδυνο, παράβαση καθήκοντος, απιστία κ.λπ.
Επειδή όπως τόνισε ο αρμόδιος Επίτροπος Ενέργειας της Ε.Ε. κ. Έντιγκερ η ΔΕΗ Α.Ε. δεν δικαιούται να διακόψει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όποιον έχει πληρώσει την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος και δεν έχει πληρώσει το κατά τα προαναφερόμενα αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., καθότι το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί καθολική υπηρεσία και καθολική υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολίτες και δεν μπορεί να συνδέεται με τυχόν φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Επειδή όσοι πολίτες έχουν καταβάλει την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος συν ΦΠΑ, συν δημοτικά τέλη, συν δημοτικούς φόρους, συν ΤΑΠ μέσω ΑΤΜ τραπεζών και δεν έχουν καταβάλει το κατά τα προαναφερόμενα αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., είναι συνεπείς απέναντι στο συμβόλαιο που έχουν υπογράψει με τη ΔΕΗ Α.Ε. και η οποία δεν δύναται μονομερώς να αλλάξει τους όρους του συμβολαίου.
Επειδή είναι γνωστό σε όλους ότι η φτώχεια, η ανέχεια και η αδυναμία πληρωμής πλήττει το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών στην Ελλάδα.
Επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι στερούνται ακόμη και από τα άκρως αναγκαία προς το ζην.
Επειδή ακόμη περισσότεροι χαμηλοσυνταξιούχοι και άνεργοι αδυνατούν να πληρώσουν το άνω τέλος ακόμη και αυτόν τον λογαριασμό.
Επειδή οι επαγγελματοβιοτέχνες και οι έμποροι αντιμετωπίζουν σήμερα πρόβλημα επιβίωσης και αν στερηθούν το ρεύμα της επιχείρησης τους δεν θα μπορούν να εξυπηρετούν τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να μην εισπράξουν ούτε 1 ευρώ για να καλύψουν τις βιοποριστικές τους ανάγκες.
Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, γνωρίζετε ότι τα συνεχή οικονομικά βάρη που επιβλήθηκαν στους πολίτες, τους οδήγησαν σε αδιέξοδο.
Επομένως σ’ όποια περίπτωση συμβεί οποιαδήποτε προσβολή στην υγεία ή ακόμη και στην ίδια τη ζωή οποιουδήποτε μέλους οικογένειας εξαιτίας διακοπής ρεύματος λόγω μη πληρωμής λογαριασμού, εξαιτίας του τέλους ακινήτου που αδυνατούν να πληρώσουν οι πολίτες, θα βαρύνει τον οργανισμό σας και δη ύστερα από την παρούσα υπόμνηση με κακουργηματικό δόλο.
Επειδή σήμερα δεν κινδυνεύουν μόνο οι άποροι και οι άνεργοι αλλά και πολλοί άλλοι πολίτες που έχουν ένα ακίνητο, όμως δυστυχώς όχι τα άκρως απαραίτητα προς το ζην.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
καθώς και με ρητή επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας και των κατοίκων του Νομού Μεσσηνίας.
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
έντονα για την αναγραφή στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος της Δ.Ε.Η. του κειμένου που αναφέρεται στην 1η σελίδα του παρόντος, σχετικά με την εντολή διακοπής ηλεκτροδότησης και την αντισυμβατική συμπεριφορά της εταιρείας σας.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απόσχετε από κάθε αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια διακοπής ηλεκτροδότησης, ιδιαίτερα των ιδιοκτητών, χρηστών και των επαγγελματιών που 1) αποδεδειγμένα  αδυνατούν να καταβάλλουν το αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., μέχρι και την οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011. 2) έχουν καταβάλει την αξία του ηλεκτρικού ρεύματος συν ΦΠΑ, συν δημοτικά τέλη, συν δημοτικούς φόρους, συν ΤΑΠ μέσω ΑΤΜ τραπεζών και δεν έχουν καταβάλει το κατά τα προαναφερόμενα αντισυνταγματικό Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε., συνεπώς είναι συνεπείς απέναντι στο συμβόλαιο που έχουν υπογράψει με τη ΔΕΗ Α.Ε.
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης οιασδήποτε δομημένης επιφάνειας, που ανήκει σε κάτοικο ή δημότη του Νομού Μεσσηνίας, για τον λόγο της μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. πριν την οριστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας περί της συνταγματικότητας των διατάξεων του ν. 4021/2011, όλοι οι ανωτέρω φορείς του Νομού Μεσσηνίας θα συμπαρασταθούν με όλα τα νόμιμα μέσα σε κάθε κάτοικο του Νομού Μεσσηνίας, που θα υποστεί την αντισυμβατική, αυθαίρετη και καταχρηστική συμπεριφορά της Δ.Ε.Η., ενώ όλοι οι υπεύθυνοι της εταιρείας σας στην Μεσσηνία και οι εντεταλμένοι για την διακοπή ηλεκτροδότησης υπάλληλοί σας, θα ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως αστικώς και ποινικώς, θα υπέχουν δε την υποχρέωση να αποκαταστήσουν κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την εν λόγω διακοπή ηλεκτροδότησης και να καταβάλλουν όλες τις σχετικές αποζημιώσεις.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται όπως νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδώσει την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.», κατάστημα Καλαμάτας, οδός Αρτέμιδος, συγκοινοποιούμενη προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Καλαμάτα 23 Ιανουαρίου 2012

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

(Κων/νος Αλεξ. Μαργέλης)


Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER