Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018 19:27

Επιφυλάξεις ΓΕΩΤΕΕ για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Επιφυλάξεις ΓΕΩΤΕΕ για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

Επιφυλάξεις και προβληματισμούς εκφράζει το παράρτημα Πελοποννήσου του ΓΕΩΤΕΕ, ενώ επισημαίνει και τα θετικά του σχεδίου νόμου με θέμα “Ρυθμίσεις για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων”.

Το ΓΕΩΤΕΕ αναφέρει αρχικά ότι “το Σχέδιο Νόμου επιχειρεί να διευκολύνει και να επιταχύνει την ίδρυση και τη λειτουργία νέων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων”, και εκφράζοντας επιφυλάξεις παρατηρεί: “Παρ' όλα αυτά περιλαμβάνει τη χρονοβόρα αδειοδότηση τριών σταδίων (άδεια ίδρυσης, άδεια λειτουργίας, κωδικός εκμετάλλευσης), με όλες τις πιθανές εμπλοκές που μια τέτοια μακρά διαδικασία συνεπάγεται. Είναι σαφές ότι η ορθότερη επιλογή θα ήταν μια διαδικασία ενός σταδίου, που θα περιλαμβάνει μόνο την χορήγηση κωδικού εκμετάλλευσης στην κτηνοτροφική μονάδα από την αρμόδια αρχή και την καταχώρηση των απαραίτητων στοιχείων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Πρέπει να τονιστεί ότι αυτό ισχύει σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην περίπτωση της έναρξης λειτουργίας νέων μεταποιητικών παραγωγικών μονάδων συμβάλλοντας σημαντικά στη διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας”.

Ενημερώνει, ακόμα, πως “οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, που επιφορτίζονται με τη διεκπεραίωση όλης της διαδικασίας, πάσχουν από σοβαρή έλλειψη προσωπικού, όπως άλλωστε όλες οι δημόσιες γεωτεχνικές υπηρεσίες. Υπό τις συνθήκες αυτές οι προθεσμίες που θέτει το σχέδιο νόμου, είναι πρακτικά αδύνατο να τηρηθούν. Αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι απαιτείται η αποστολή εγγράφων από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις δασικές και αρχαιολογικές υπηρεσίες που πρέπει στη συνέχεια να χορηγήσουν τις σχετικές εγκρίσεις”.

Εκτιμά, επίσης, ότι “η διαδικασία που προβλέπεται στο σχέδιο νόμου για τη διαχείριση των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή της. Οι Περιφέρειες δε διαθέτουν κατάλληλες υποδομές για τη φιλοξενία, πόσο μάλλον για τη μόνιμη στέγαση παραγωγικών ζώων. Επίσης δε διαθέτουν προσωπικό με σχετική εμπειρία στην περισυλλογή ζώων, ούτε οχήματα κατάλληλα για τη μεταφορά τους”.

Ολοκληρώνοντας, το περιφερειακό ΓΕΩΤΕΕ σημειώνει για τα θετικά:

“Το Σχέδιο Νόμου εισάγει ορισμένα νέα στοιχεία τα οποία κρίνονται ως θετικά και συγκεκριμένα:

Για την αδειοδότηση των νέων εγκαταστάσεων δεν είναι πια υποχρεωτικός ο επιτόπιος έλεγχος, ο οποίος πλέον θα πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή το κρίνει απαραίτητο.

Καθορίζεται με σαφήνεια το ακριβές περιεχόμενό της απαιτούμενης γεωτεχνικής μελέτης, αναδεικνύοντας τη σημασία του ρόλου του γεωτεχνικού επιστήμονα στην έναρξη και τη διατήρηση της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Διαχωρίζεται η διαδικασία του ελέγχου των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και της διερεύνησης των καταγγελιών από τη διαδικασία της αδειοδότησης και ανατίθεται σε αρμόδια αρχή.

Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης ελέγχου και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ώστε να οργανώνεται καλύτερα η παρακολούθησή τους και να εξάγονται αποτελεσματικά τα απαραίτητα στοιχεία για τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του ελέγχου”.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER