Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2018 11:03

Διαγωνισμός για ανάπλαση στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Διαγωνισμός για ανάπλαση στην Ανω Πόλη Κυπαρισσίας

Μέχρι τις 12 Νοεμβρίου στις 10 το πρωί μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν προσφορές για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που αφορά το έργο «Ανάπλαση Ανω Πόλης Κυπαρισσίας».

Η περίληψη διακήρυξης του έργου δημοσιεύτηκε χθες στη «Διαύγεια» του Δήμου Τριφυλίας. Οπως σημειώνεται, κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πράσινο Ταμείο και από ιδίους πόρους του Δήμου. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 432.750 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 5 μήνες. Τέλος, σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, και δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Η/Μ Εγκαταστάσεων.

 Κ.Μπ.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER