Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2013 07:44

Ενιαίος Φόρος Ακινήτων: Χαρτί, μολύβι και …GPS

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Ενιαίος Φόρος Ακινήτων: Χαρτί, μολύβι  και …GPS

Χαρτί, μολύβι και… GPS πρέπει να χρησιμοποιήσουν και στη Μεσσηνία χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων και οικοπέδων εκτός σχεδίου πόλης, για να υπολογίσουν τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων (ΕΝΦΑ) που θα ισχύσει από το 2014. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η φορολόγηση των αγροτεμαχίων κυμαίνεται από 1,5 έως 70 ευρώ το στρέμμα και εξαρτάται από τη θέση του ακινήτου. Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός συντελεστής ορίζεται στα 0,0015 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και θα πολλαπλασιάζεται με σειρά συντελεστών που θα καθορίζονται από τη θέση, τη χρήση, την απόσταση από τη θάλασσα, την ύπαρξη κατοικίας στο αγροτεμάχιο κ.λπ. Για τα ελαιοπερίβολα ο συντελεστής είναι 2, γεγονός που σημαίνει ότι διπλασιάζεται η αρχική αξία των αγροτεμαχίων. 

Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις των ειδικών, αυτοί που θα πληρώσουν ακριβά το… μάρμαρο του ΕΝΦΑ είναι οι ιδιοκτήτες που δήλωσαν αυθαίρετο κτίσμα σε αγροτεμάχια, αλλά και όσοι έχτισαν νόμιμα σπίτι μεγαλύτερο των 150 τετραγωνικών μέτρων σε 4 στρέμματα εκτός σχεδίου.

 

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ  ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

Ειδικά για τα αγροτεμάχια η ρύθμιση αναφέρει:

«β) Για τα γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού προκύπτει από τον Βασικό Συντελεστή Φορολογίας που ορίζεται σε 0,15 λεπτά του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με επιπλέον συντελεστές ως εξής: 

βα) Αναλόγως της θέσης, προσδιορίζεται ο Συντελεστής Θέσης (ΣΘ) που αντιστοιχεί στην ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του Δημοτικού Διαμερίσματος στο οποίο ανήκει το γήπεδο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 

Ελάχιστη ΑΒΑ (€/μ2) Συντελεστής Θέσης (ΣΘ)
0,1 - 0,49 1
0,5 - 0,99 1,2
1 - 1,99 1,5
2 - 2,99 1,8
3 - 4,99 2
5 - 6,99 2,5
7 - 9,99 2,8
10 - 14,99 3
15 - 19,99 3,2
20 +   3,5

 ββ) Αναλόγως της χρήσης του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Είδος Χρήσης Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ)
Δασική έκταση 0,5
Βοσκότοπος 0,7
Μονοετής Καλλιέργεια 1
Μεταλλείο – Λατομείο 1,2
Υπαίθρια Εκθεση 1,5
Ελαιοκαλλιέργεια 2
Δενδροκαλλιέργειες 2,5

βγ) Αναλόγως της απόστασης από τη θάλασσα, προσδιορίζεται Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

 

Απόσταση από τη θάλασσα (μέτρα)    Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ)

≤100                                                       3

>100 και ≤200                                          2

>200 και ≤500                                          1,5

>500 και ≤800                                          1,2

>800                                                       1

 

βδ) Αναλόγως με την επιφάνεια του γηπέδου, προσδιορίζεται Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ), σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

 

Μέγεθος Γηπέδου (μ2)

Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ)

< 130.000

1

130.000 και ≤500.000

0,6

>500.000

0,4

 

Ο Συντελεστής Απομείωσης Επιφανείας εφαρμόζεται για το κλιμάκιο επιφανείας στο οποίο αντιστοιχεί. 

 

βε) Αν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική, επαρχιακή ή αγροτική οδό, τότε εφαρμόζεται Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ) ίσος με 1,2. 

βστ) Αναλόγως της ύπαρξης κατοικίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός του γηπέδου, εφαρμόζεται Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ) ίσος με 5. Αν η κατοικία είναι η μοναδική για την οικογένεια (υπόχρεος, σύζυγος και προστατευόμενα μέλη) του φυσικού προσώπου που έχει τα εμπράγματα δικαιώματα και έχει επιφάνεια χαμηλότερη των 150 μ², ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ²), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πριν την αφαίρεση της επιφάνειας του κτίσματος. 

1. α. Ο φόρος της προηγούμενης παραγράφου προκύπτει ως γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, με ακρίβεια ενός τετραγωνικού μέτρου, του βασικού συντελεστή φορολογίας, του συντελεστή θέσης, του συντελεστή χρήσης, του συντελεστή απόστασης από τη θάλασσα, του συντελεστή απομείωσης επιφανείας, του συντελεστή πρόσοψης και του συντελεστή κατοικίας, όπου αυτός εφαρμόζεται, ως εξής: 

Φόρος= Επιφάνεια γηπέδου (μ²) x ΒΣΦ x ΣΘ x ΣΧ x ΣΑΘ x ΣΑΕ x ΣΠ x ΣΚ (όπου αυτός ισχύει).

β. Ειδικά για γήπεδα, τα οποία είναι επιφάνειες που χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό σκαφών και αεροσκαφών ή είναι λωρίδες γης, στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές, ή εδαφοτεμάχια έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο φόρος προκύπτει ως το γινόμενο της επιφάνειας του γηπέδου σε τετραγωνικά μέτρα, με ακρίβεια ενός τετραγωνικού μέτρου και του βασικού συντελεστή φορολογίας, ως εξής: 

Φόρος= Επιφάνεια γηπέδου (μ²) x ΒΣΦ

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΥ

Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών διευκρινίζουν ότι βασικό γνώμονα στο σχεδιασμό του νέου φόρου στα ακίνητα, ο οποίος αντικαθιστά τους παλαιούς φόρους, αποτελεί η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η δίκαιη κατανομή του φορολογικού βάρους στους φορολογούμενους. Επιπλέον σημειώνουν ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει λάβει ειδική πρόνοια για άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να πληρώσουν τον φόρο, ιδιαίτερα αν αυτός είναι ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με το εισόδημά τους. 

Τα νομικά πρόσωπα τα οποία αδυνατούν λόγω των συνθηκών να αντεπεξέλθουν στη φορολογική τους υποχρέωση, μπορούν να μεταθέσουν χρονικά την πληρωμή του φόρου, προσθέτουν. 

Αναφερόμενοι στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου φόρου επισημαίνουν: 

1. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται επί των ακινήτων με κριτήριο την έκταση και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ακινήτου. Υπ’ αυτή την έννοια πρόκειται για αμιγή φόρο στην κατοχή ακινήτων, παρά για φόρο επί της συνολικής περιουσίας του φορολογουμένου. 

2. Ο ΕΝΦΑ κατανέμεται μεταξύ των συνιδιοκτητών του κάθε ακινήτου, ανάλογα με τα εμπράγματα δικαιώματά τους. Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω του διαμοιρασμού της ακίνητης περιουσίας. Ο κάθε φορολογούμενος θα παραλαμβάνει ενιαίο λογαριασμό με το φόρο που προκύπτει για το κάθε ακίνητο που πιθανόν κατέχει. 

3. Ο ΕΝΦΑ επιβάλλεται με ενιαίο τρόπο σε κάθε είδους ακίνητη περιουσία, κτήρια και γήπεδα, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής του ιδιοκτήτη (φυσικό πρόσωπο, ή διαφόρων ειδών νομικά πρόσωπα). Με τον τρόπο αυτό απαλείφεται η φοροαποφυγή μέσω της μετατόπισης του φόρου σε πρόσωπα με χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση.

Σχόλια  

0 # Antonis 18-09-2013 16:41
Ελλας Ελλας Αντωνης Σαμαρας
Τα σπιτια σας θα παρουμε και τα χωραφια σας
Απάντηση | Απάντηση με παράθεση | Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER