Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2017 16:47

Μια σημαντική ευκαιρία για την Καλαμάτα που δεν πρέπει να χαθεί

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)
Μια σημαντική ευκαιρία για την Καλαμάτα που δεν πρέπει να χαθεί

 

Του Μανώλη Μάκαρη

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας Δήμου Καλαμάτας

Η Καλαμάτα ως η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει την μεγάλη ευκαιρία να συμμετέχει στο πρόγραμμα "Βιώσιμη αστική ανάπτυξη" (ΒΑΑ), το οποίο είναι ένα νέο ελπιδοφόρο εργαλείο ανάπτυξης στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα θα διατεθούν στο Δήμο Καλαμάτας 9.165.000 ευρώ, που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για το 2020 έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Οι πόλεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Αρκεί να αναφερθεί ότι πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού της ΕΕ κατοικεί σε αστικό περιβάλλον στο οποίο καταναλώνεται το  80% της ενέργειας, ενώ δημιουργείται το 85% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της ΕΕ. Λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν ενσκήψει σημαντικά προβλήματα στις πόλεις της ΕΕ που σχετίζονται με την ανεργία, τη φτώχεια αλλά και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ολα αυτά τα προβλήματα η ΕΕ καλείται να τα αντιμετωπίσει με την πολιτική της συνοχής επενδύοντας τουλάχιστον το 50% του  Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στις αστικές περιοχές. Επίσης σχεδόν 10 δισ. ευρώ θα οδηγηθούν σε ολοκληρωμένες στρατηγικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Συνολικά 750 ευρωπαϊκές πόλεις θα ενδυναμωθούν μέσα από τις συγκεκριμένες στρατηγικές, μία εκ των οποίων θα είναι και η Καλαμάτα.

Η έννοια της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης διατυπώθηκε για πρώτη φορά ήδη από το 1987 σε ένα κείμενο των Ηνωμένων Εθνών της Επιτροπής Brundtland:   «Βιώσιμη ονομάζεται η ανάπτυξη που απαντά στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να περιορίζει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες». Ο ορισμός αυτός επιδέχεται πολλές ερμηνείες αφού είναι ιδιαίτερα ευρύς και γενικόλογος. Με την άναρχη και ευρείας κλίμακας ανάπτυξη των αστικών κέντρων ιδιαίτερα στην Ελλάδα ουσιαστικά έχει περιοριστεί η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών. Ιδιαίτερα για τις ευρωπαϊκές πόλεις του Νότου χρειάζεται μια νέα ατζέντα για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που δεν θα στηρίζεται μόνο στη διατήρηση των φυσικών πόρων αλλά θα προχωρά στην αναγέννηση και τον εμπλουτισμό τους αλλά κυρίως την αποκατάσταση της σχέσης της πόλης με το φυσικό περιβάλλον. 

Σύμφωνα με το πλαίσιο αναφοράς για τις βιώσιμες πόλεις η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πόλεις του μέλλοντος βασίζεται σε ένα εκτεταμένο πλέγμα δράσεων και έργων που πρέπει να αποσκοπούν σε στόχους 5 σημαντικών  κατηγοριών: 1. Βιώσιμος αστικός σχεδιασμός. 2. Αποτελεσματική διακυβέρνηση με συνεργασία των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης με ενεργό συμμετοχή των πολιτών. 3. Υιοθέτηση περιβαλλοντικών πρακτικών. 4. Εξομάλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. 5. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και καταπολέμηση της ανεργίας.

Η δημοτική μας παράταξη έχει αναδείξει αυτήν τη σημαντική ευκαιρία για την Καλαμάτα ήδη από το 2015 και θα συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση για το πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης έτσι ώστε να συμβάλει με συγκεκριμένες θέσεις στη διαμόρφωση της καλύτερης δυνατής πρότασης, η οποία θα έχει μακροπρόθεσμα οφέλη για την πόλη αλλά και για τον δήμο γενικότερα.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER