Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2017 14:44

Κέντρα αποτέφρωσης ζητά το υπουργείο Εσωτερικών

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Κέντρα αποτέφρωσης ζητά το υπουργείο Εσωτερικών

Εγγραφο από το υπουργείο Εσωτερικών και το γενικό γραμματέα Κώστα Πουλάκη έφθασε χθες στο Δήμο Καλαμάτας, για τη χωροθέτηση κέντρων αποτέφρωσης νεκρών και οστών νεκρών από τους δήμους.

Στο έγγραφο, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα εξής:

«Στην παρ.1 του άρθρου 35 του ν. 3448/2006 όπως ισχύει, ορίζεται ότι η αποτέφρωση νεκρών πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Η εγκατάσταση και λειτουργία ΚΑΝ επιτρέπεται σε ΟΤΑ α΄ βαθμού σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, ή σε εκτάσεις που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση εντός ή και εκτός των διοικητικών τους ορίων, ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, κατόπιν λήψης των αδειών της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄).

Στην παρ. 2 του ως άνω άρθρου ρυθμίζονται τα ζητήματα χωροθέτησης των ΚΑΝ, ενώ τα δικαιώματα και τέλη αποτέφρωσης και η εν γένει χρήση και λειτουργία κάθε ΚΑΝ ρυθμίζονται με τον Κανονισμό ΚΑΝ, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου που κατέχει την σχετική άδεια λειτουργίας (παρ. 3 άρθρου 35 του ν. 3448/2006).

Περαιτέρω με την παρ. 4 του ως άνω άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης οστών νεκρών (ΚΑΟΝ) από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ή από τα νομικά τους πρόσωπα, εντός των νομίμως λειτουργούντων από αυτούς κοιμητηρίων, με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι η εν γένει χρήση και λειτουργία εκάστης μονάδας αποτέφρωσης οστών νεκρών ρυθμίζεται με Κανονισμό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του αρμόδιου προς τούτο οργάνου που κατέχει την σχετική άδεια λειτουργίας του χώρου.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου, εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 4932/30-1-2017 (ΦΕΚ 441 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με την οποία ρυθμίζονται ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό των Κέντρων Αποτέφρωσης Οστών Νεκρών.

Το υπουργείο μας είναι στην διάθεση των εμπλεκομένων φορέων για την επίλυση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, τυχόν ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων».

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER