Τετάρτη, 02 Νοεμβρίου 2011 21:44

Δήλωση ιδιοκτησίας έως το Σάββατο για την πολεοδόμηση 500 στρεμμάτων στην Μπούκα

Γράφτηκε από τον
Δήλωση ιδιοκτησίας έως το Σάββατο για την πολεοδόμηση 500 στρεμμάτων στην Μπούκα

Λήγει στις 5 του μήνα η προθεσμία για την υποβολή στο Δήμο Μεσσήνης δήλωσης ιδιοκτησίας στην υπό πολεοδόμηση περιοχή των περίπου 500 στρεμμάτων στην Μπούκα.
Αυτό γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου, στην οποία θα πρέπει να απευθύνονται οι ιδιοκτήτες εκτάσεων στην πιο πάνω περιοχή, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή δεύτερης κατοικίας.
Η δήλωση ιδιοκτησίας θα πρέπει να συνοδεύεται από ακριβή αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας και της μεταγραφής τους στο υποθηκοφυλακείο, το τοπογραφικό διάγραμμα και το κτηματολογικό φύλλο.
Η δήλωση ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης, θα επιτρέψει τον καθορισμό των ορίων της κάθε μίας, ώστε να ακολουθήσει ο προσδιορισμός της εισφοράς για τον καθένα ιδιοκτήτη, ανάλογα με την έκταση που διαθέτει.
Η προείσπραξη εισφοράς χρήματος από τους ιδιοκτήτες, προορίζεται για να καλυφθεί η δαπάνη των απαιτούμενων μελετών, καθώς με τη συγκεκριμένη διαδικασία προβλέπεται η προείσπραξη, μέσα σε 2,5 χρόνια περίπου, του 10% της συνολικής εκτιμώμενης εισφοράς σε χρήμα.
Στην προκειμένη περίπτωση εκτιμάται ότι η προείσπραξη θα φτάσει τα 100.000 ευρώ περίπου, ποσόν που θα χρηματοδοτήσει την πολεοδομική και τη μελέτη της πράξης εφαρμογής.
Οι δηλώσεις ιδιοκτησίας θα βοηθήσουν στην κατάρτιση του κτηματολογικού πίνακα, του οποίου -στη συνέχεια- θα γίνει ανάρτηση στο Δημαρχείο προκειμένου οι ιδιοκτήτες να διατυπώσουν ενδεχόμενες ενστάσεις τους ως προς την καταγραφή των οικοπέδων τους.
Μετά και από αυτή τη φάση, θα κληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την τελική οριοθέτηση των ιδιοκτησιών στην προς πολεοδόμηση περιοχή, ώστε στη συνέχεια να γίνει δυνατή η προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης της πολεοδομικής μελέτης και της μελέτης εφαρμογής ενώ η γεωλογική και περιβαλλοντική μελέτη που απαιτούνται θα χρηματοδοτηθούν από το δήμο.
Ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να παίρνει πληροφορίες από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μεσσήνης. Στην ίδια υπηρεσία, οι ιδιοκτήτες μπορούν να βρουν και το σχέδιο δήλωσης ιδιοκτησίας το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER