Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011 16:07

Αντιδράσεις στο Δήμο Ευρώτα για το λατομείο στη θέση Ψηφί - Πετροκάλαμος

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Μετά την αιφνιδιαστική υπογραφή του Υπουργού ΥΠΕΚΑ κου Γ. Παπακωνσταντίνου, αναφορικά με την υπογραφή της μελέτης που αφορά στην ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΣ J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΨΗΦΙ- ΠΕΤΡΟΚΑΛΑΜΟΣ», ο δήμαρχος Ευρώτα κος Ιωάννης Γρυπιώτης αντέδρασε ακαριαία, με επιστολή του, προς την εταιρεία J & P ΑΒΑΞ.
Παράλληλα, έδωσε εντολή στον αντιδήμαρχο κο Ηλία Παναγιωτακάκο, να επικοινωνήσει με το αρμόδιο Υπουργείο, με σκοπό να υπάρξει επικοινωνία, ενημέρωση και συνάντηση, τόσο με την  εταιρεία όσο κ με τον υπουργό.
Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. Ευρώτα, ο δήμαρχος ενημέρωσε τα μέλη (του Δημοτικού Συμβουλίου), σχετικά με τις ενέργειες της δημοτικής αρχής.
Μετά την ανάγνωση των επιστολών, το Δ.Σ. ζήτησε οι τελευταίες να αποτελέσουν θέση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολούθως, οι εν λόγω επιστολές ψηφίσθηκαν ομόφωνα.
Παρατίθενται οι θέσεις του Δ.Σ.


Αξιότιμοι κύριοι,

«Όπως γνωρίζετε, στις 2 Ιουνίου 2003, είχε συζητηθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου σκληρών αδρανών υλικών, έκτασης 60,659 τ.μ. στη θέση «Ψηφί - Πετροκάλαμος», του πρώην Δήμου Κροκεών, αλλά εγγύτερα της Τοπικής Κοινότητας Στεφανιάς του πρώην Δήμου Σκάλας.
Σας επισημαίνουμε, ότι η συγκεκριμένη περιοχή ανήκει, πλέον, στον Καλλικρατικό Δήμο Ευρώτα, που έχω την τιμή να είμαι δήμαρχος.
Εκφράζοντας τη θέση και τη θέληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευρώτα, αλλά και του συνόλου των συμπολιτών μου, σας ενημερώνω ότι:
Ο τρόπος διαχείρισης – επίλυσης της επίμαχης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με Υπουργική Απόφαση, δεν μας βρίσκει σύμφωνους.
Δεν υπήρξε κανένας διάλογος, ούτε πρόθεση εκ μέρους της εταιρείας σας, ώστε με διαφάνεια να γνωρίζουμε τι πρόκειται να συμβεί στη συγκεκριμένη περιοχή και ποιες οι επιπτώσεις.
Δεν ήρθησαν οι λόγοι και τα προβλήματα που είχαν επισημανθεί από την εισήγηση του Τμήματος Χωροταξίας και Περιβάλλοντος της πρώην Ν.Α Λακωνίας (έτος 2003).
Είναι φυσικό ο Δήμος Ευρώτα και οι πολίτες να αντιδρούν και να αντιστέκονται σε αποφάσεις που βλάπτουν την υγεία, το εισόδημα, την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη του Τόπου μας.
Ο Δήμος Ευρώτα μπορεί να μην είχε λόγο κατά νόμο στην Μ.Π.Ε., έχει όμως αποφασιστικό λόγο και ρόλο, τόσο στη διαχείριση του περιβάλλοντος όσο και τη διέλευση των οχημάτων μεταφοράς των αδρανών υλικών από τις οδούς των Τοπικών μας Κοινοτήτων (π.χ. αγροτική οδοποιία).
Ως Δήμος Ευρώτα, επιζητούμε και επιδιώκουμε τις επενδύσεις, αρκεί να υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένοι όροι για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι δεν θα αγνοήσετε τις θέσεις και τις προτάσεις του Δήμου Ευρώτα, όπως εκφράστηκαν διαχρονικά και επικαιροποιούνται σήμερα.

Γι΄αυτό σας καλούμε σε άμεση συνάντηση, ώστε να γνωρίζουμε τις προθέσεις και διαθέσεις της εταιρείας σας, καθώς επίσης, το είδος της επένδυσης.
Δεν είναι κουραστικό να επαναλάβουμε τη θέση και την αντίθεσή μας για τον τρόπο, την επιδεικτική αμέλεια ενημέρωσης των προθέσεών σας, αλλά κυρίως, επειδή πιστεύουμε ότι δεν ήρθησαν οι λόγοι, για τους οποίους το Νομαρχιακό Συμβούλιο της πρώην Ν.Α. Λακωνίας στις 2 Ιουνίου 2003, απέρριψε ομόφωνα τη συγκεκριμένη Μ.Π.Ε.».Με τιμή
Ο Δήμαρχος Ευρώτα


Ιωάννης Γ. Γρυπιώτης

2η Επιστολή


Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

«Απορίες και ερωτηματικά γεννά η αιφνιδιαστική απόφασή σας για έγκριση Μ.Π.Ε. στην εταιρεία J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. και τούτο γιατί γνωρίζετε:
Το υπ. Αρ. οικ. 107164/20-3-03 έγγραφο της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με το οποίο διαβιβάστηκε ένα αντίγραφο της Μ.Π.Ε. προς το Νομαρχιακό Συμβούλιο του νομού Λακωνίας και στη Δ/νση Λατ. Μαρμάρων & Αδρανών υλικών του Υπ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.
Το με α.π.Δ10/Β/Φ.31.10/5052/13.16/2-4-03 (αρ. πρωτ. Δ.Π.Σ. 107733/11-4-03) έγγραφο του Υπ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ με το οποίο συμφωνεί με τον προτεινόμενο τρόπο εκμετάλλευσης και αποκατάστασης του λατομείου.
Το υπ. Αρ. 322/19-8-03 έγγραφο του Νομαρχιακού Συμβουλίου Λακωνίας, με το οποίο διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., (αρ. πρωτ. Δ.Π.Σ. 112078/27-8-03) τα ακόλουθα: α) Το με αρ. 14/8-7-2003 πρακτικό με την υπ΄ αριθμ. 106/2003 απόφασή του, σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται ομόφωνα η απόρριψη της Μ.Π.Ε. για το εν θέματι έργο. β) Το με α.π. 1688/23-4-03 έγγραφο του Δήμου Κροκεών Ν. Λακωνίας με συνημμένη την με αρ. 75/2003 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου Κροκεών με παρατηρήσεις επί της σχετικής Μ.Π.Ε. Στην προαναφερθείσα απόφαση αναφέρεται,  ότι αν δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις για την υλοποίηση των παρατηρήσεων θα πρέπει να ζητηθεί από το Νομαρχιακό Συμβούλιο η απόρριψη της Μ.Π.Ε., και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος να καταθέσει προτάσεις για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών όρων. γ) Το με αρ. πρωτ. 3800/6-8-03, έγγραφο του Δήμου Κροκεών  Ν. Λακωνίας με συνημμένη τη με αρ. 109/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κροκεών, με την οποία, αφενός μεν ζητείται από τις Υπηρεσίες της Νομ. Αυτοδιοίκησης Λακωνίας να εξετάσουν τα τεχνικά θέματα της Μ.Π.Ε. και αφετέρου προτείνεται να συμπεριληφθούν στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατάλληλοι όροι, κατόπιν και της υποβολής υπομνήματος από την J & P ΑΒΑΞ Α.Ε. σχετικού με τις παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κροκεών, που αναφέρθηκαν στην 75/2003 απόφαση του. δ) Την από 11-7-2003 επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κροκεών με αρνητική θέση για την εξεταζόμενη δραστηριότητα. ε) Το από 6-4-2003 ψήφισμα διαμαρτυρίας κατά της Μ.Π.Ε. του Αγροτικού Συλλόγου Δήμου Κροκεών. στ)  Το από 4-8-03 Υπόμνημα διαμαρτυρίας της « Πρωτοβουλίας Πολιτών» κατά της λειτουργίας λατομείου στη θέση ΄΄ΨΗΦΙ΄΄.
Κύριε Υπουργέ, προκαλεί εντύπωση η επίκληση της ΚΥΑ 75308/5512/2-11-90(ΦΕΚ 691Β) ΄΄ Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησής τους για το περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/86΄΄.
Είναι θεμιτό, οι τοπικές κοινωνίες να αντιδρούν και να αντιστέκονται, όταν η κεντρική εξουσία αγνοεί τις θέσεις, τις απόψεις και τις προτάσεις τους.
Ο Καλλικρατικός Δήμος Ευρώτα που συμπεριλαμβάνει τους πρώην Δήμους Σκάλας και Κροκεών (περιοχή του υπό εκμετάλλευση λατομείου) έχει έννομο συμφέρον να γνωρίζει το μέλλον και το γενέσθαι  για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση / επένδυση.
Ως Δήμος Ευρώτα, εκφράζοντας και τους συμπολίτες μας, δεν είμαστε από θέση αρχής αντίθετοι στις επενδύσεις που προάγουν την ανάπτυξη του τόπου μας, αρκεί να υπάρχουν δεσμευτικοί και επιστημονικοί τεκμηριωμένοι όροι για :
Το Περιβάλλον
Την Υγεία
Το Εισόδημα
και τη βιώσιμη / αειφόρο ανάπτυξη.
Στη συγκεκριμένη επένδυση υπάρχουν ερωτηματικά και διαφωνίες που μας καθιστούν αντίθετους, γιατί πιστεύουμε ότι δεν έχουν αρθεί τα στοιχεία της Μ.Π.Ε. του έτους 2003.
Γι’ αυτό πιστεύουμε, ότι πρέπει να υπάρξει ΑΜΕΣΗ συνάντηση μαζί σας, ώστε να μας ενημερώσετε, τόσο για την αιφνιδιαστική σας απόφαση, όσο και τις δεσμεύσεις που παρέχονται για την προστασία της ζωής, της υγείας, του εισοδήματος των συμπολιτών μας, καθώς επίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων της περιοχής.
Σας ενημερώνουμε, ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας, σχετικά με την απόφασή σας».


Με τιμή
Ο Αντιδήμαρχος


Ηλίας Παναγιωτακάκος

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER