Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011 21:20

Δήμος Ευρώτα: Ναι στην ισότητα των δύο φύλων

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Δυναμικό και ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει ο Δήμος Ευρώτα, με την ενεργό συμμετοχή του στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια που καταβάλλεται, αποσκοπώντας στην επίτευξη Ισότητας των δύο φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες.
Βάσει του «Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010 - 2013», το οποίο εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η προώθηση της εν λόγω πρωτοβουλίας προϋποθέτει την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, καθώς και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων και πολιτικής.
Ειδικότερα, πρόκειται για ένα πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, το οποίο συμπεριλαμβάνει δράσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της δημόσιας πολιτικής σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Η δημοτική αρχή Ευρώτα, η οποία στηρίζει έμπρακτα το εν λόγω εγχείρημα, εκπροσωπήθηκε από το δήμαρχο κο Ιωάννη Γρυπιώτη,  ο οποίος συνυπέγραψε τη σχετική «Ευρωπαϊκή Χάρτα» κατά την, πανελλαδικής εμβέλειας, ημερίδα της 8ης Νοεμβρίου 2011, αναλαμβάνοντας δημόσια δέσμευση υπέρ της Αρχής της Ισότητας των Φύλων και κυρίως δράση, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων πολιτικών.
Δεδομένου, ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, κοινωνική συνοχή, ισόρροπη κοινωνικο - οικονομική ανάπτυξη και διαβίωση, κάθε προσπάθεια ενίσχυσης – ενδυνάμωσης των πολιτικών ισότητας των φύλων, συμβάλλει καθοριστικά στην ελαχιστοποίηση και γιατί όχι την εξάλειψη φαινομένων άνισης μεταχείρισης - συμπεριφοράς και λοιπών έμφυλων στερεοτύπων.
Εχοντας συναίσθηση του θεσμικού ρόλου που η δημοτική αρχή εκπροσωπεί και κυρίως έχοντας επί – γνωση των αξόνων, στους ο οποίους ο εκάστοτε - συμμετέχων στη δράση - Δήμος και εν προκειμένω ο Δήμος Ευρώτα οφείλει να κινηθεί, οι κατευθύνσεις δραστηριοποίησής του, σχετίζονται με τον πολιτικό του ρόλο, το ρόλο του ως εργοδότη, ως αντιπροσώπου και παρόχου υπηρεσιών, αλλά και ως υπεύθυνου σχεδιασμού – κανονιστικού παράγοντα.
Τέλος, επισημαίνεται ότι, η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνιστά βασικό φορέα παροχής υπηρεσιών, καθώς βρίσκεται εγγύτερα στον πολίτη. Μετουσιώνεται, επομένως, στο καταλληλότερο πεδίο για την προώθηση μιας πραγματικά ισχυρής, υγιούς και δημοκρατικής κοινωνίας.
Με γνώμονα την ανωτέρω πεποίθηση, προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθεί και ο Δήμος Ευρώτα, αξιοποιώντας στο μέγιστο το φάσμα δυνατοτήτων και αρμοδιοτήτων που διαθέτει, με σχέδιο δράσης, διαβούλευση, χρονοδιάγραμμα στόχων, προτεραιοτήτων  και φυσικά με την πολύτιμη συνεργασία – στήριξη των τοπικών συλλόγων, φορέων και οργανώσεων.Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER