Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 19:25

15 συμβασιούχοι στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(2 ψήφοι)
15 συμβασιούχοι στη ΔΕΥΑ Τριφυλίας

Στην πρόσληψη συνολικά 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, προχωρά η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας (ΔΕΥΑΤ).

Η διάρκεια της σύμβασης για όλες τις θέσεις είναι 8 μήνες και οι θέσεις αυτές είναι: 2 ΠΕ Χημικών Μηχανικών, 1 ΔΕ Διοικητικού Υπαλλήλου - Ταμία, 2 ΔΕ Υδραυλικών Υδρευσης - Αποχέτευσης, 2 ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών Υδρευσης - Αποχέτευσης, 2 ΔΕ Καταμετρητών υδρομέτρων, 2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (εκσκαφέας - φορτωτής), 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (αποφρακτικό), 3 ΥΕ Εργατών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας, Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 24500, Κυπαρισσία Ν. Μεσσηνίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Παναγιώτας Ψιλογαλάνη (τηλ. επικοινωνίας: 27610 62130). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER