Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017 20:40

Ενιαίος συντελεστής ΤΑΠ 0,3‰ για το Δήμο Δυτικής Μάνης 

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ενιαίος συντελεστής ΤΑΠ 0,3‰ για το Δήμο Δυτικής Μάνης 

Ενιαίο συντελεστή ΤΑΠ 0,3‰ για όλη την περιοχή του Δήμου Δυτικής Μάνης εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο η Οικονομική Επιτροπή, η οποία συζήτησε το σχετικό θέμα στην πρόσφατη συνεδρίασή της.

Στην ίδια συνεδρίαση, η Επιτροπή καθόρισε και τις τιμές στις ζώνες εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, καθώς στις ζώνες αυτές ο υπολογισμός της αξίας γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων, όπως διευκρινίζεται στην εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνονται υπόψη μόνο το ύψος της τιμής ζώνης και ο συντελεστής παλαιότητας.

Συγκεκριμένα, η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για τις τιμές ανά Δημοτική Ενότητα, στις ζώνες εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, είναι η εξής:

1. Δημοτική Ενότητα Αβίας

α) Αβία (Αρχοντικό, Παλιόχωρα, Ακρογιάλι και Μεγάλη Μαντίνεια): τιμή κτίσματος 200 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 30 ευρώ το τ.μ. β) Αλτομιρά: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. γ) Δολοί: τιμή κτίσματος 200 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 30 ευρώ το τ.μ. δ) Κάμπος: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ε) Κέντρο: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. στ) Πηγάδια: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ζ) Σταυροπήγιο: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ., η) Σωτηριάνικα: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ.

2. Δημοτική Ενότητα Λεύκτρου

α) Αγιος Νικόλαος (Αγιος Δημήτριος, Αγιος Νικόλαος): τιμή κτίσματος 200 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 30 ευρώ το τ.μ. β) Αγιος Νίκωνας: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ., γ) Εξωχώρι: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. δ) Θαλάμες: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ε) Καρδαμύλη: τιμή κτίσματος 200 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 30 ευρώ το τ.μ. στ) Καρυοβούνι: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ζ) Καστάνια: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. η) Λαγκάδα: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. θ) Μηλέα: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ι) Νεοχώριο (i) Νεοχώριο: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. (ii) Λεύκτρο: τιμή κτίσματος 200 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 30 ευρώ το τ.μ. (iii) Στούπα: τιμή κτίσματος 200 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 30 ευρώ το τ.μ., ια) Νομιτσή: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ιβ) Πλάτσα (Πλάτσα, Κοτρώνι, Πηγή): τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ιγ) Προάστιο (Προάστιο, Λάκκος): τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. και Νέο Προάστιο τιμή κτίσματος 200 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 30 ευρώ το τ.μ. ιδ) Προσήλιο: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ιε) Πύργος: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ιστ) Ρίγκλια (Ρίγκλια εκτός Ελαιοχωρίου, Ελαιοχώρι): τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ιζ) Σαϊδόνα: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ. ιη) Τραχήλα: τιμή κτίσματος 200 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 30 ευρώ το τ.μ., ιθ) Τσέρια: τιμή κτίσματος 80 ευρώ το τ.μ., τιμή οικοπέδου που αντιστοιχεί σε κτίσμα 15 ευρώ το τ.μ.

Με τις πιο πάνω εισηγήσεις διαφώνησε και ψήφισε εναντίον ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Γιαννημάρας.

Β.Γ.Μ.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER