Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2011 14:15

Πετρόπουλος προς Κόλλια για συμβασιούχους του Δήμου Τριφυλίας

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)Θανάσης Πετρόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Τριφυλίας

Κυπαρισσία, 06 Δεκεμβρίου 2011

Προς: τον Δήμαρχο Τριφυλίας
και τον Πρόεδρο του Δ.Σ.
(με την παράκληση κοινοποίησης σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους)

Αίτημα
για άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας με θέμα τη λήψη απόφασης για την «Επανασύναψη των συμβάσεων με τους 91 Μερικώς Απασχολουμένους του δήμου Τριφυλίας»

Κύριε Δήμαρχε Τριφυλίας και κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας,
Την 30η Νοεμβρίου 2011, ο Γενικός Διευθυντής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος υπέγραψε και απέστειλε προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους και τους Γενικούς Γραμματείς το υπ. Αριθμ. Πρωτ. οικ.50599 εξαιρετικά επείγον έγγραφο με θέμα «Εφαρμογή προγράμματος μερικής απασχόλησης ν.3250/2004 όπως ισχύει».
Στο έγγραφο αναφέρεται:
«Σας γνωρίζουμε ότι την 30η-9-2011 δημοσιεύθηκε ο ν.4018/2011 «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄/215). Με την παρ. 6 του άρθρου 11 του νόμου αυτού ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής του προγράμματος της μερικής απασχόλησης ν.3250/2004, όπως ισχύει.
Πρόκειται για τα προγράμματα μερικής απασχόλησης που υλοποιήθηκαν από πρωτοβάθμιους ΟΤΑ έπειτα από τις αριθμ.1/2009 και 2/2009 αποφάσεις της Επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004, και για τα οποία δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διάρκειάς τους, δηλαδή η εξάντληση των δεκαοκτώ μηνών για τους οποίους είχε δοθεί έγκριση.
Ειδικότερα, από την παρ.6 του άρθρου 11 του ν.4018/2011 προβλέπεται ότι οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης του ν.3250/2004 όπως ισχύει, που συνήφθησαν κατόπιν των ως άνω Αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 5 ν.3250/2004 και ήταν ενεργές την 30η Απριλίου του 2011, παρατείνονται έως τη συμπλήρωση συνολικού χρόνου απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών.
Σε περίπτωση που οι ΟΤΑ προχώρησαν στη λύση των συμβάσεων με τους μερικώς απασχολουμένους στις 30-4-2011 ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής, έχουν τη δυνατότητα επανασύναψης των συμβάσεων αυτών, με διάρκεια ίση με το χρόνο που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση συνολικής απασχόλησης δεκαοκτώ (18) μηνών. Εάν, π.χ. είχαν υλοποιήσει το πρόγραμμα για δεκαπέντε μήνες, οι συμβάσεις θα συναφθούν για διάστημα τριών μηνών.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή η ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική για το φορέα, και θα πρέπει να αποφασιστεί από το οικείο δημοτικό (ή διοικητικό, εφόσον πρόκειται για ΝΠΔΔ) συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες του ΟΤΑ, σε συνάρτηση βέβαια και με την οικονομική του κατάσταση, ώστε να είναι σε θέση να καλύψει το υπόλοιπο της απαιτούμενης δαπάνης, πέραν της προβλεπόμενης επιχορήγησης από το ΥΠΕΣ.
Οι συμβάσεις θα συναφθούν με τους ίδιους συμβασιούχους οι οποίοι αποχώρησαν την 30η-4-2011 (ή σε ημερομηνία μεταγενέστερη αυτής, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα). Εάν όμως τα άτομα αυτά για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμούν τη σύναψη νέας σύμβασης με τον ΟΤΑ, θα το δηλώνουν εγγράφως και οι ΟΤΑ θα αναζητούν τον επόμενο υποψήφιο της ίδιας ειδικότητας, βάσει των τελικών πινάκων κατάταξης που είχαν συνταχθεί κατά τη διαδικασία επιλογής του προσωπικού αυτού, σύμφωνα με τη διαδικασία της αναπλήρωσης για την οποία σας έχουμε ενημερώσει κατά καιρούς με σχετικές εγκυκλίους μας.
Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους ΟΤΑ α΄ βαθμού αρμοδιότητάς σας. Επισημαίνεται ότι μεμονωμένα σχετικά ερωτήματα-αιτήματα που έχουν υποβληθεί από τους φορείς για παράταση του προγράμματος θα αρχειοθετηθούν από την υπηρεσία μας.
Σας γνωρίζουμε επιπλέον ότι το παρόν έχει αναρτηθεί και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου www.ypes.gr, στη διαδρομή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές Ερωτήσεις-ΟΤΑ α΄ βαθμού/Προσλήψεις/Εγκύκλιοι.
Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία».
Με το εξαιρετικά επείγον αυτό έγγραφο αίρεται η αδικία σε βάρος των μερικώς απασχολουμένων, που ενώ δεν είχαν συμπληρώσει 18 μήνες εργασίας βρέθηκαν ξαφνικά, μετά την εμπλοκή του θέματος με την εκδοθείσα ΚΥΑ της παράτασης των συμβάσεών τους, στο δρόμο της απόλυσης.Επειδή οι υπηρεσίες που προσέφεραν στον Δήμο Τριφυλίας οι 91 μερικώς απασχολούμενοι ήταν πολύ σημαντικές για το κοινωνικό σύνολο και επειδή είναι ανάγκη οι υπηρεσίες αυτές να συνεχιστούν
Αιτούμαι
Στα πλαίσια των θεσμικών σας αρμοδιοτήτων, να συγκαλέσετε άμεσα το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, έστω με ένα και μοναδικό θέμα συζήτησης στην ημερήσια διάταξη την «Επανασύναψη των συμβάσεων με τους 91 Μερικώς Απασχολουμένους του δήμου Τριφυλίας».

Θανάσης Πετρόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Τριφυλίας

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER