Πέμπτη, 03 Ιανουαρίου 2013 12:30

Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σπάρτης

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Νέοι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Σπάρτης

Νέους αντιδημάρχους όρισε με χθεσινή του απόφαση ο δήμαρχος Σπάρτης Σταύρος Αργειτάκος. Ειδικότερα από σήμερα και μέχρι τη λήξη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-8-2014) αντιδήμαρχοι ορίστηκαν οι Στράτος Κόκκορός, Δημήτρης Καραχάλιος, Χρήστος Μπουγάδης, Γιάννης Ατσάλας, Παρασκευάς Καλομοίρης και Γιώργος Κονίδης.

 

Ακολουθούν οι αρμοδιότητες ανά αντιδήμαρχο:

 

Στράτος Κοκκορός

 

(α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών. (Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση – Αρχείο, Προσωπικό, Δημοτολόγιο – Μητρώο Αρρένων, Ληξιαρχείο, Γραφείο Αλλοδαπών, Διοικητική μέριμνα)

 • Λειτουργία οικονομικών υπηρεσιών (Προϋπολογισμός, απολογισμός, ισολογισμός, Δημοτική Περιουσία, Διαχείριση Δαπανών, Προμήθειες, Αποθήκη, Λογιστήριο, Ταμειακή Υπηρεσία, Μισθοδοσία)

 • Προμήθειες που εκτελούνται από τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες.

 • Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (περιλαμβανομένων και των Αδελφοποιήσεων).

 • Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη της παραβατικότητας.

 • Η εποπτεία του προσωπικού φύλαξης των σχολικών κτιρίων.

 • Εποπτεία εύρυθμης λειτουργίας των Δημοτικών κτιρίων και του Δημαρχιακού Μεγάρου.

 • Θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 • Εποπτεία χρήσης κοινοχρήστων χώρων

(β) Την προεδρεία της οικονομικής επιτροπής

 • Την διοίκηση – την παρακολούθηση και γενικά τον έλεγχο της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου.

 • Την ευθύνη για την δημόσια συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής, για την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, για την πρόσκληση των μελών της σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση και την δημοσίευση της πρόσκλησης και των αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 • Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων.

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων

 

 

Δημήτρης Καραχάλιος

 

(α) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 • Εποπτεία προσωπικού και λειτουργίας των υπηρεσιών .

 • Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.

 • Έκδοση οικοδομικών αδειών.

 • Έλεγχος αυθαιρέτων κατασκευών.

 • Εφαρμογή ρυμοτομικών και πολεοδομικών σχεδίων.

 • Σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.

 • Έργα, προμήθειες & μελέτες που αφορούν την Δ/νση Πολεοδομίας.

 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση έργων και αναπτυξιακών υποδομών των οικιστικών περιοχών του Δήμου. 

 • Συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού.

 • Σχεδιασμός, κατασκευή και συντήρηση Κτιριακών Έργων.

 • Ονομασία των οδών, πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και αρίθμηση κτισμάτων.

 • Τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση Πινακίδων Κ.Ο.Κ. και φωτεινών σηματοδοτών.

 • Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου (έργα – μελέτες – προμήθειες) σε σχέση με τις ως άνω αρμοδιότητες.

(β) Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων

 

Χρήστος Μπουγάδης

 

 

(α) Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης των αυτοκινήτων του Δήμου.

(β) Την συντήρηση των οχημάτων του Δήμου

(γ) Την τέλεση των πολιτικών γάμων σύμφωνα με το Ν. 1250/82 και την υπογραφή όλων των σχετικών, με αυτούς, εγγράφων

(δ) Για την Δημοτική Ενότητα Μυστρά (τοπικές κοινότητες Αγίας Ειρήνης, Αγίου Ιωάννη, Αναβρυτής, Μαγούλας, Μυστρά, Λογγάστρας, Παρορείου, Σουστιάνων και Τρύπης):

 • έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.• Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Γιάννης Ατσάλας

 

Για τη Δημοτική Ενότητα Θεραπνών ( Τοπικές Κοινότητες Αγίων Αναργύρων, Αγριάνων, Γκοριτσάς, Καλλονής, Κεφαλά, Πλατάνας, Σκούρας και Χρυσάφων):

 • Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες

 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα και τις Τοπικές Κοινότητες

 • Ασκεί εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός του πρώην Δημαρχείου και Κοινοτικών Καταστημάτων υλικών και περιουσιακών στοιχείων

 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Παρασκευάς Καλομοίρης

 

Για την Δημοτική Ενότητα Πελλάνας (Τοπικές Κοινότητες Αγίου Κων/νου, Αγόριανης, Αλευρούς, Βορδόνιας, Γεωργιτσίου, Καστορείου, Λογκανίκου, Πελλάνας και Περιβολίων):

 • έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.•

 • Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Γιώργος Κονίδης

 

Για την Δημοτική Ενότητα Φάριδος (τοπικές κοινότητες Ανωγείων, Άρνης, Βασιλικής, Γοράνων, Καμίνια, Λευκοχώματος, Ξηροκαμπίου, Παλαιολοπαναγιάς, Πολοβίτσης, Ποταμιάς, Σπαρτιάς και Τραπεζαντής),

 • έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εξελίσσονται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην δημοτική ενότητα και τις τοπικές κοινότητες.

 • Εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των εντός των πρώην Δημαρχείων και κοινοτήτων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

 • Συνεργάζεται με τους προέδρους και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

Εκτός αντιμισθίας βάσει των νέων διατάξεων έμειναν οι Παρασκευάς Καλομοίρης και Γιώργος Κονίδης.

 

Αναπληρωτής δημάρχου ορίστηκε ο Στράτος Κοκκορός, ενώ σε ενδεχόμενο απουσίας και αυτού χρέη δημάρχου θα εκτελεί ο Δημήτρης Καραχάλιος.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER