Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013 18:34

Τομέας Ελέγχου όπως... Δημοτική Αστυνομία

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Τομέας Ελέγχου όπως... Δημοτική Αστυνομία

 

Με υπαλλήλους στελεχώθηκε το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου Καλαμάτας και οι τομείς που υπάγονται σε αυτό, μετά από σχετική απόφαση του δημάρχου Παναγιώτη Νίκα, σε εφαρμογή απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να...

 

υποκατασταθεί η λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας.

Στην ανακοίνωσή του ο δήμος διευκρινίζει ότι οι τομείς του πιο πάνω τομέα που στελεχώθηκαν είναι οι α) Ελέγχου και τήρησης λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων, και β) Εκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Προηγήθηκε σύσκεψη εργασίας, στην οποία -όπως ανακοινώθηκε- ο δήμαρχος “τόνισε την αναγκαιότητα άμεσης δραστηριοποίησης, με έμφαση στην ελεγχόμενη στάθμευση και την αποτροπή του παράνομου πάρκινγκ, στον έλεγχο του παρεμπορίου, στην καθαριότητα και την ευταξία της πόλης”.

Πρόσθεσε ακόμα πως “ο Τομέας Ελέγχου θα ενισχυθεί με προσωπικό που θα προσληφθεί στον δήμο προσεχώς, στο πλαίσιο της Κοινωφελούς Εργασίας”.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι του Τομέα Ελέγχου, συνεχίζει η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, θα χρησιμοποιούν όλα τα υλικά και μέσα της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ στο Δημαρχείο θα λειτουργεί γραφείο και ενεργοποιείται εκ νέου ο τηλεφωνικός αριθμός 272 10 28000 για την εξυπηρέτηση του κοινού και το συντονισμό της δράσης αυτού του Τομέα.

Σημειώνεται επίσης ότι οι υπάλληλοι του Τομέα Ελέγχου και τήρησης λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων θα απασχολούνται σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες του μήνα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται να απασχοληθούν κατά τις Κυριακές, αργίες και κατά τις νυχτερινές ώρες.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του δήμου, όσον αφορά στις αρμοδιότητες των δύο τομέων, οι αρμοδιότητες του Τομέας Ελέγχου και τήρησης λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων είναι οι εξής:

1. Ελεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση, στην άρδευση και στην αποχέτευση οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει ο δήμος, καθώς και τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ.

2. Ελεγχος της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει ο δήμος, για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογή των διατάξεων που προβλέπονται σε περίπτωση κατάληψής τους.

3. Ελεγχος της τήρησης των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει ο δήμος, για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων δραστηριοτήτων.

4. Ελεγχος της τήρησης των διατάξεων και των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδει ο δήμος και αφορούν στο υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο και στις λαϊκές αγορές.

5. Ελεγχος της τήρησης των διατάξεων, που αφορούν στην υπαίθρια διαφήμιση καθώς και έλεγχος της τήρησης ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων και επιγραφών, που τυχόν έχουν τεθεί με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, από το δήμο, της τοποθέτησης επιγραφών προσδιορισμού επαγγελματικής δραστηριότητας σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και της παραχώρησης χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και αφαίρεση των παράνομων υπαίθριων διαφημίσεων και επιγραφών και εισηγήσεις για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, με τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

6. Ελεγχος της τήρησης της καθαριότητας και της εφαρμογής του σχετικού κανονισμού σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, της εδαφικής περιφέρειας του δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, και γενικότερα της τήρησης των κανόνων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, τις οποίες εκδίδει ο δήμος, για την αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της πόλης, των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και των οικισμών.

7. Ελεγχος της τήρησης των μέτρων που επιβάλλονται για την πρόληψη πυρκαγιών σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους.

8. Ελεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στην επιβολή των διοικητικών μέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο ως προς την παράβαση της πινακίδας Ρ-69 (χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης).

9. Ελεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στα εγκαταλελειμμένα οχήματα.

10. Εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων, που αφορούν στη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων, των οποίων την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγεί ο δήμος

11. Ελεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδει ο δήμος καθώς και επιβολή των πάσης φύσεως διοικητικών μέτρων που προβλέπονται από αυτές.

12. Προστασία της δημοτικής περιουσίας.

13. Διενέργεια αυτοψίας για την εξακρίβωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων από τα όργανα του δήμου και, ιδίως, διενέργεια αυτοψίας και σύνταξη έκθεσης για την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας.

14. Επίδοση των πάσης φύσης εγγράφων του δήμου ή άλλων δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι αρμοδιότητες του Τομέα Εκδοσης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι οι εξής:

1. Χορήγηση αδειών ίδρυσης, λειτουργίας και εγκατάστασης όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων, οι όροι λειτουργίας των οποίων καθορίζονται από υγειονομικές διατάξεις

2. Χορήγηση αδειών λειτουργίας κυλικείων εντός κοινοχρήστων χώρων.

3. Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων, που προβλέπονται από τους Α.Ν. 445/1937 και 446/1937, και τη διενέργεια των προβλεπομένων επιθεωρήσεων.

4. Χορήγηση των αδειών λειτουργίας μουσικών οργάνων και μουσικής σε δημόσια κέντρα, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α5/3010/1985 υγειονομική διάταξη.

5. Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων, που προβλέπονται από αστυνομικές διατάξεις και δεν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 2000/1991.

6. Χορήγηση των αδειών λειτουργίας καταστημάτων εκμισθώσεως ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων κάτω των 50 cc, που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3§19 και 11 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/22.10.1998) και της υπ’ αριθμ. 1023/2/34α/9.3.1994 (ΦΕΚ 178/Β΄/17.3.1994) Αστυνομικής Διάταξης.

7. Χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικήματος, από πρόσωπα που κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος εκδιδομένου επ’ αμοιβή προσώπου, σύμφωνα, με τις διατάξεις του Ν.2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α΄/5.8.1999) και της υπ’ αριθμ. Τ.Τ. 9946/10.3.2000 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 351/Β΄/17.3.2000).

8. Χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα παρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, μουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18§5 του Ν.2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α΄/8.10.2001), και της υπ’ αριθμ. 36873/2.7.2007 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1364/Β΄/2.8.2007).

9. Χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 14119/22.4.2002 απόφασης, Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 535/30.4.2002).

10. Χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Εργαστηρίων Δερματοστιξίας (Τατουάζ), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π. οικ. 21172/27.2.2003 απόφασης Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 306/14.3.2003).

11. Χορήγηση των αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3037/2002 (ΦΕΚ 174/Α΄/30.7.2002), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3148/2003 (ΦΕΚ 136/Α΄/5.6.2003) και της υπ’ αριθμ. 1107414/1491/Τ.& Ε.Φ./26.11.2003 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1827/Β΄/8.12.2003).

12. Χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα, (αυτοκίνητα, τραίνα, αεροπλάνα κ.λ.π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 87539/19.7.2006 απόφασης Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1086/Β΄/9.8.2006).

13. Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παραβάτες των όρων λειτουργίας των καταστημάτων (προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας ή σφράγιση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις).

14. Εισήγηση για τον προσδιορισμό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.

 

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER