Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 13:44

98 πενταμηνίτες στο Δήμο Καλαμάτας μέσω της κοινωφελούς εργασίας

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
98 πενταμηνίτες στο Δήμο Καλαμάτας μέσω της κοινωφελούς εργασίας

Συνολικά 98 άτομα θα προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας με 5μηνη σύμβαση, σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη που δημοσιοποίησε ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της...

προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινά σήμερα Τετάρτη 13 Νοεμβρίου και λήγει στις 20 του μήνα, ενώ οι εν λόγω αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Οι θέσεις για τον Δήμο Καλαμάτας είναι, 24 ΠΕ, 28 ΤΕ και 46 ΔΕ -και συγκεκριμένα:
α) Κατηγορία ΠΕ, 1 Διοίκησης Επιχειρήσεων, 2 Κοινωνιολόγων, 10 Οικονομικού, 3 Ψυχολόγων,  5 Διοικητικού, 2 Νοσηλευτών και 1 Κοινωνικών Λειτουργών
2) Κατηγορία ΤΕ, 2 Πληροφορικής, 2 Διοίκηση Επιχειρήσεων, 3 Κοινωνικών Λειτουργών, 8 Οικονομικού, 3 Νοσηλευτών και 10 Διοικητικού
3) Κατηγορία ΔΕ, 3 Νοσηλευτών, 10 Βοηθοί Βρεφοκόμοι και 33 Διοικητικού.
Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς
- εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
- άνεργοι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στα ΚΠΑ2 μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν,
α) οι άνεργοι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, β) οι άνεργοι πυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, που επιλέγουν ειδικότητα για
την οποία απαιτείται τίτλος σπουδών χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας γ) οι άνεργοι όλων των ανωτέρω κατηγοριών οι οποίοι έχουν εξαρτώμενα ανήλικα τέκνα.
Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη δημόσια πρόσκληση γα 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφ’ όσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER