Πέμπτη, 24 Ιουλίου 2014 21:38

Νέα επεισόδια στο σίριαλ των πολεοδομικών μελετών στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Νέα επεισόδια στο σίριαλ των πολεοδομικών μελετών στην Καλαμάτα

Εξελίξεις και εκκρεμότητες υπάρχουν στα σημαντικά πολεοδομικά θέματα του Δήμου Καλαμάτας (Βέργα, Μικρή Μαντίνεια, Ασπρόχωμα, Κηπούπολη κ.λπ.), σύμφωνα με την προχθεσινή ενημέρωση του δημάρχου από αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

 

Σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου, αναλυτικά:

Πολεοδομική μελέτη Βέργας

Αναμένεται εντός της εβδομάδας υπογραφή της μελέτης ρεμάτων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου. Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση των συναρμόδιων φορέων (Αρχαιολογία κ.λπ.) της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελέτης

διευθέτησης που απαιτείται και θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η γεωλογική μελέτη μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ρεμάτων θα μπορεί να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου.

 

Πολεοδομική μελέτη Μικρής Μαντίνειας

Απεστάλη στο ΥΠΕΚΑ (Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 24-3-2014) η πολεοδομική μελέτη της περιοχής, με ενσωματωμένη τη γεωλογική μελέτη και συμπληρώσεις του υποβάθρου προς έλεγχο και προώθηση στο ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Απαιτείται καθορισμός του αιγιαλού στο τμήμα από "Messinian Bay" έως "Ακτή Ταΰγετος". Ολοκληρώνεται η σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου για να αποσταλεί στην Κτηματική Υπηρεσία.

 

Πράξη εφαρμογής Ασπροχώματος 

O ανάδοχος μελετητής υπέβαλε ενημερωμένα κτηματολογικά υπόβαθρα και κτηματολογικούς πίνακες μετά την επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας που του παραδόθηκαν και τις επίγειες εργασίες που πραγματοποίησε στην περιοχή, καθώς και την υψομετρική μελέτη.

Εχει κατατεθεί και εγκριθεί από την υπηρεσία ο 1ος λογαριασμός πληρωμής εκτελεσθεισών εργασιών ύψους 21.324 ευρώ (17.336.58 + 3.987,02 ΦΠΑ).

 

Πράξη εφαρμογής Κηπούπολης

Εγινε συνεργασία με την Περιφέρεια για τις ενστάσεις μετά τη β’ ανάρτηση για το σύνολο της μελέτης, ώστε να προωθηθεί η κύρωση της πράξης εφαρμογής από τον περιφερειάρχη, ενώ η πολεοδομική μελέτη είναι προς εξέταση στο Συμβούλιο της Επικράτειας, προκειμένου να ελεγχθεί το σχετικό ΠΔ και να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

 

Πυκνοδομημένα Ανατολικής Παραλίας 

Εχει ολοκληρωθεί η εξέταση των ενστάσεων και ετοιμάστηκε ο φάκελος της μελέτης για υποβολή στην Περιφέρεια προς κύρωση με τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν.

 

Πράξη εφαρμογής Αγίας Αννας

Εκπονείται η μελέτη οριοθέτησης του ρέματος που βρίσκεται στην περιοχή. Διενεργήθηκε από την υπηρεσία η συμπληρωματική αποτύπωση για την ολοκλήρωση της οριοθέτησης.

 

Πράξη εφαρμογής Αρτέμιδος

Εχουν αποσταλεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για κύρωση τα επικείμενα κοινωφελών και κοινοχρήστων. Ολοκληρώθηκε (κατόπιν υποβολής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους δημότες) ο έλεγχος επικειμένων από ιδιοκτησία σε ιδιοκτησία, συντάχθηκαν οι πίνακες επικειμένων ανά ιδιοκτησία και κοινοποιήθηκαν στους ενδιαφερόμενους για τυχόν ενστάσεις εντός 15 ημερών. Εχει ολοκληρωθεί η προεργασία συγκέντρωσης στοιχείων για τον ορισμό της τιμής μονάδας, από την επιτροπή εκτίμησης επικειμένων, τόσο για τα επικείμενα όσο και για τον υπολογισμό της εισφοράς σε χρήμα, ώστε να προωθηθούν οι διαδικασίες των πληρωμών. Εχει ζητηθεί η βάση δεδομένων από την "Κτηματολόγιο ΑΕ" για να διευκολυνθεί η διαδικασία σύνταξης πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα.

 

Πράξεις αναλογισμού

Κατατέθηκαν διορθωμένες πράξεις αναλογισμού και ελέγχονται από την υπηρεσία.

 

Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων στα Λέικα

 

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση το δίκτυο κοινόχρηστων χώρων που είχε εκπονηθεί από τον ιδιώτη μελετητή και εκκρεμεί ο έλεγχος των κοινόχρηστων που εκπόνησε η Πολεοδομία.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER