Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011 14:31

Απογραφή περιουσίας του Δήμου Τρίπολης

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Με εντατικούς ρυθμούς προχωρά τις εργασίες της η Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Τρίπολης. Ρόλος της επιτροπής, σύμφωνα με τον νέο νόμο, είναι να καταγράψει λεπτομερώς την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των πρώην Δήμων που συνενωθήκαν  στις 31-12-2010. Αφορά τους πρώην δήμους Τριπόλεως, Τεγέας, Λεβιδίου, Μαντινείας, Φαλάνθου, Σκυρίτιδας, Βαλτετσίου και Κορυθίου.
Πρόεδρος της επιτροπής έχει οριστεί ο δημοτικός σύμβουλος Πέτρος Καλτεζιώτης και μέλη οι δημοτικοί Σύμβουλοι Ηλίας Τζανής και Γεώργιος Κοσκολός. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι προϊστάμενοι των οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών καθώς και  οι ταμίες των πρώην Δήμων. Η Επιτροπή Απογραφής συγκροτείται για πρώτη φορά και είναι από τις νέες δομές που φέρνει ο «Καλλικράτης»
Οπως συγκεκριμένα αναφέρουν οι διατάξεις των άρθρων του νόμου 3852/2010 η επιτροπή έχει υποχρέωση να κάνει απογραφή και αποτύπωση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνενώθηκαν.
Συγκεκριμένα θα πρέπει να καταγραφούν τα χρηματικά διαθέσιμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς και στο ταμείο την 31-12-2010, ανεξόφλητες επιταγές, ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα, υποχρεώσεις σε φόρους και ασφαλιστικά ταμεία, υποχρεώσεις πληρωμής λογαριασμών, ταμειακώς βεβαιωμένες απαιτήσεις, δάνεια,  υποχρεώσεις καταβολής μισθοδοσίας, υποχρεώσεις προς εργολάβους  για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί. 
Οπως δήλωσε ο Πέτρος Καλτεζιώτης μετά από σκληρή δουλειά και πολλές συνεδριάσεις της επιτροπής έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των εργασιών που αφορά την  οικονομική απογραφή των πρώην Δήμων, οι οποίοι σημειωτέων δεν διέθεταν διπλογραφικό σύστημα (εκτός του πρώην δήμου Τριπόλεως).  Η επιτροπή θα ολοκληρώσει τις εργασίες της στις 28 Φεβρουαρίου 2011 με την απογραφή και των περιουσιακών στοιχείων των πρώην δήμων, δηλαδή της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Για την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης που είναι και η δυσκολότερη, έχουν συγκροτηθεί για κάθε πρώην δήμο επιτροπές από δημοτικούς υπαλλήλους  για την καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων. Επειδή μέχρι σήμερα δεν τηρούντο αρχεία με τα  περιουσιακά στοιχεία των δήμων, καλούνται όλοι οι πρώην και νυν πρόεδροι τοπικών διαμερισμάτων ή κοινοτήτων, δημοτικοί υπάλληλοι και  αιρετοί σύμβουλοι να συνδράμουν έτσι ώστε να καταγραφούν με λεπτομέρεια όλα τα περιουσιακά στοιχεία.
Η Επιτροπή Απογραφής όταν ολοκληρώσει το έργο της στις 28-2-2011  θα παραδώσει αντίγραφο της έκθεσης απογραφής στο Δήμαρχο και στον Πρόεδρο της οικονομικής Επιτροπής του δήμου. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής συγκαλεί την επιτροπή αμέσως και εντός της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία προθεσμίας. Η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την καταχώρηση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου, καθώς και για τον ορισμό ορκωτού ελεγκτή-λογιστή και του αναπληρωτή του, για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης. Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή –λογιστή , συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την

«Απογραφή περιουσίας Δήμου – Ισολογισμός Εναρξης 01-01-2011» και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής.  
Υπεύθυνη Τύπου και επικονωνίας
ΦΑΙΗ ΠΕΤΡΑΚΗΠροσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER