Σάββατο, 06 Σεπτεμβρίου 2014 12:19

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τα σκουπίδια στον Αγιο Νικόλαο στην Πύλο

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τα σκουπίδια στον Αγιο Νικόλαο στην Πύλο

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του υπουργού Περιβάλλοντος, για την τραγική κατάσταση με τα σκουπίδια στον Αγιο Νικόλαο της Πύλου, κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας, ο δικηγόρος - πρώην δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Γιαννόπουλος. 

 

Με την αίτηση που θα συζητηθεί την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, ο Π. Γιαννόπουλος ζητεί: «Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. Να διαταχθούν εις βάρος των καθ' ων ως ασφαλιστικά μέτρα και ως μέτρα ρυθμιστικά της καταστάσεως: α) Η άμεση απομάκρυνση των δεματοποιηθέντων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων, τα οποία έχουν διαρρηχθεί και αποσυντίθενται επί του εδάφους. β) Η λήψη κάθε πρόσφορου τεχνικώς μέσου και μέτρου, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής δεματοποίηση των διαρρηχθέντων δεματοποιηθέντων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων. γ) Η διενέργεια προσωρινών τεχνικών μέτρων και δη διανοίξεως περιμετρικής τάφρου συγκράτησης και απορροής των ομβρίων και των στραγγιδίων των δεματοποιηθέντων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων. δ) Η λήψη άμεσων μέτρων φύλαξης πυροπροστασίας και εγκαταστάσεων εξοπλισμού πυρόσβεσης στον ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου. ε) Η απαγόρευση εναποθέσεως στον παύσαντα να λειτουργεί ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων και κυρίως ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ασφαλιστικό μέτρο κρίνει δίκαιο, εύλογο και λυσιτελές το δικαστήριό σας».

Επίσης, ζητεί: «Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που να υποχρεώνει τους καθ’ ων: α) Να λάβουν προσωρινώς κάθε πρόσφορο τεχνικό μέτρο για την αποκατάσταση των διαρρηχθέντων και εναποτεθέντων επί του εδάφους δεματοποιημένων σύμμεικτων απορριμμάτων. β) Να προβούν στην λήψη προσωρινών μέτρων πυροπροστασίας και συγκράτησης των στραγγιδίων των δεματοποιηθέντων αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων. γ) Να απαγορευθεί προσωρινώς η εναπόθεση αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων και κυρίως ανακυκλώσιμων υλικών στο ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου, που έχει παύσει να λειτουργεί από την 31/12/2008».

Στην αίτησή του ο Π. Γιαννόπουλος παρατηρεί ότι η μονάδα δεματοποίησης «έχει παύσει να λειτουργεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, χωρίς να έχουν ενημερωθεί προς τούτο οι αρμόδιες υπηρεσίες από τον Δήμο Πύλου - Νέστορος». Επισημαίνει πως «το γεγονός αυτό αποκαλύφθηκε μετά την μεγάλης εντάσεως φωτιά, που ξέσπασε στον χώρο του καταργηθέντα ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου στις 3/6/2014 κατακαίοντας ευρύτερες δημόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις. Με άλλη διατύπωση, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος παρανόμως έπαυσε να λειτουργεί τη μονάδα δεματοποιήσεως και κυρίως παρανόμως και αυθαιρέτως άρχισε να επαναλειτουργεί τον καταργηθέντα ήδη ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου, ως χώρο εναποθέσεως και ανεξέλεγκτης διαχειρίσεως των αστικών απορριμμάτων του καλλικρατικού Δήμου Πύλου - Νέστορος».

 

ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ - ΥΠΕΚΑ

Αναφέρει ακόμα «ότι τόσο η Περιφέρεια Πελοποννήσου, όσο και το ΥΠΕΚΑ και η κεντρική διοίκηση εν γένει, παρέλειψαν παρανόμως και εγκληματικώς να μεριμνήσουν έστω και ελαχίστως για την απομάκρυνση των δεματοποιηθέντων σκουπιδιών, που παρήχθησαν κατά τη λειτουργία της ως άνω μονάδας δεματοποιήσεως. Κυρίως παραβίασαν ευθέως την κείμενη νομοθεσία, εγκληματώντας εις βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αφού ουδέποτε απομάκρυναν τα δεματοποιηθέντα απορρίμματα, τα οποία παρανόμως παρέμειναν εγκαταλελειμμένα και αφύλακτα, ως περιβαλλοντική βόμβα στο χώρο του καταργηθέντος ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου».

Ο Π. Γιαννόπουλος σημειώνει πως «η ανωτέρω δραματική και μη συνάδουσα με τη νομιμότητα κατάσταση αποτελεί διαρκές περιβαλλοντικό έγκλημα και εξακολουθητική και κατ’ επάγγελμα προσβολή του έννομου αγαθού της δημόσιας υγείας. Ειδικότερα, η λάθρα και κυρίως παράνομη επαναλειτουργία του ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου σε συνδυασμό με τα χιλιάδες σκουπιδοδεμάτια, που σαπίζουν εκτεθειμένα, αποτέλεσαν τη μόνη αιτία της πρόσφατης μεγάλης πυρκαγιάς της 3/6/2014, η οποία δεν είναι και η μόνη, καθ’ ότι από τον Απρίλιο του 2014 έως και σήμερα δεν υπάρχει σχεδόν μέρα, που να μην αναδύεται καπνός από το ΧΑΔΑ Αγίου Νικολάου, καθ’ ότι στην ουσία η φωτιά σ’ αυτόν ουδέποτε έχει κοπάσει ή σβήσει ολοσχερώς».  

 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

Οσον αφορά τις παραβάσεις και τις παραλείψεις για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων επισημαίνει: «Η πρώτη απόφαση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο κεφάλαιο Δ ́ προέβλεπε ειδικές ρυθμίσεις για την προσωρινή εναπόθεση των δεμάτων, καθώς και κριτήρια της τοποθετήσεώς τους, χωρίς ουδέποτε να τηρηθούν. Στο ίδιο κεφάλαιο προβλέπονται επίσης ρυθμίσεις για έργα διαχειρίσεως ομβρίων, αντιπυρικής προστασίας και περιφράξεως, που ουδέποτε τηρήθηκαν. Στο κεφάλαιο 22 της ως άνω αποφάσεως προβλέπονται 14 ειδικοί όροι, οι οποίοι παραβιάστηκαν πλήρως, συστηματικώς από τους καθ’ ων χωρίς συναίσθηση της ευθύνης τους. Η δεύτερη απόφαση περιβαλλοντικών όρων επεκτείνει την εγκατάσταση της μονάδας δεματοποιήσεως, με κτιριολογική και μηχανολογική επέκτασή της, ώστε να λειτουργήσει Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και μονάδα κομποστοποιήσεως οργανικών αποβλήτων, προερχόμενων από 

τη διαλογή των αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (βλ. κεφάλαιο Α ́ παρ. Α1, Α2, Α3, Α4, Α5 και Α6). Παρά τις ανωτέρω προβλέψεις, ουδέποτε λειτούργησε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και μονάδα κομποστοποιήσεως οργανικών αποβλήτων κατά ρητή και 

ευθεία παράβαση των σχετικών διατάξεων. Στο κεφάλαιο Δ ́ της ως άνω δεύτερης αποφάσεως προβλέπονται 38 ειδικοί όροι προστατευτικοί του περιβάλλοντος, που ουδέποτε τηρήθηκαν. Παραβίαση υφίσταται και των όρων 23, 24 και 25, αφού δεν υφίσταται ούτε συντηρείται επαρκής περίφραξη, ούτε φυλάσσεται, ούτε ασφαλίζεται ο χώρος, ούτε τηρείται ανά βάρδια αρχείο με ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των φορτίων, που κατέφθασαν στην εγκατάσταση από τα απορριμματοφόρα, ώστε να αρχειοθετούνται σε κατάλληλη βάση δεδομένων».

 

Γ.Σ.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER