Τετάρτη, 08 Απριλίου 2015 19:33

Κατάλληλη υπό όρους η Μπιρμπίτα για τη μετεγκατάσταση των τσιγγάνων της Αγίας Τριάδας

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Κατάλληλη υπό όρους η Μπιρμπίτα για τη μετεγκατάσταση των τσιγγάνων της Αγίας Τριάδας

Με κατάλληλους οικίσκους, επισκευές και καθαρισμούς, η Μπιρμπίτα είναι κατάλληλη για τη μετεγκατάσταση των τσιγγάνων από την περιοχή της Αγίας Τριάδας:

Αυτό αποφαίνεται -όπως επιβεβαιώνεται και από το πρακτικό που συνέταξε- η αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας που ορίστηκε με απόφαση του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συγκεκριμένα, στο πρακτικό της επιτροπής αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου ο χώρος της Μπιρμπίτας να διαμορφωθεί, ώστε να καταστεί κατάλληλος για την μετεγκατάσταση των Ρομά της Αγ. Τριάδας, με γνώμονα την υγιεινή και αποδεκτή ανθρώπινη διαβίωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεδομένου ότι είχε στο παρελθόν χαρακτηρισθεί ως χώρος κατάλληλος για τη μεταστέγαση των Ρομά, η επιτροπή προτείνει τις κάτωθι ενέργειες: Τοποθέτηση κατάλληλων οικίσκων. Ανακαίνιση των κοινόχρηστων εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής και πλύσεως ιματισμού. Εργα συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού της κατασκήνωσης και της ηλεκτροδότησης με παροχές για ατομικές χρήσεις. Εργα συντήρησης του εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου ύδρευσης για την παροχή πόσιμου νερού (θεωρούμε σκόπιμη από κοινωνικής άποψης τις ατομικές παροχές ύδρευσης). Εργα συντήρησης του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και διευθέτησης των ομβρίων υδάτων. Περίφραξη του χώρου όπου η ιδιοκτησία γειτνιάζει με αποστραγγιστικές τάφρους και το ρέμα Λιγδού. Τοποθέτηση επαρκών κάδων συλλογής απορριμμάτων και εξασφάλιση μέσων αποκομιδής αυτών. Καθαρισμός και αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου. Αναθεώρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθόσον η αρχική ΑΕΠΟ (αρ. πρ. 7602/2541/21-07-2006) έχει λήξει».

Ακόμα, η επιτροπή επισημαίνει την αναγκαιότητα: «α) Επίβλεψης και αυστηρής εποπτείας της λειτουργίας του χώρου από το Δήμο Καλαμάτας, για να μην επαναληφθεί καταστροφή της κατασκήνωσης (άρθρο 4, παρ. 1 της αρ. ΓΠ23641/3-7-2003 ΚΥΑ). β) Σχεδιασμού για τη μακροπρόθεσμη, μόνιμη και χωρίς χαρακτηριστικά χωρικού ή κοινωνικού αποκλεισμού εγκατάσταση των Ρομά, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η οργανωμένη κατασκήνωση της Μπιρμπίτας, αφορά προσωρινή εγκατάσταση των πλανοδίων».

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Καλαμάτας σημειώνει ότι «απαραίτητη προϋπόθεση ώστε να προχωρήσει η εγκατάσταση των αθιγγάνων στην Μπιρμπίτα, πέραν των άλλων προϋποθέσεων για τις οποίες έχει κάνει τις αναγκαίες ενέργειες ο δήμος (λυόμενα, κονδύλια επισκευής, πρόγραμμα "Στέγαση και επανένταξη" κ. ά.) αποτελεί η πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία έχει εκφρασθεί με δύο πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, τις υπ’ αριθμ. 405/2013 και 443/2014, με τις οποίες προτάθηκε ως κατάλληλος χώρος για τη προσωρινή στέγαση των τσιγγάνων η περιοχή της Μπιρμπίτας του Δήμου Καλαμάτας».

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player. 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER