Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015 20:28

Αναπληρωτές προϊστάμενοι στο Δήμο Πύλου - Νέστορος

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Αναπληρωτές προϊστάμενοι στο Δήμο Πύλου - Νέστορος

Αναπληρωτές προϊστάμενοι σε Διευθύνσεις και Τμήματα του Δήμου Πύλου - Νέστορος τοποθετήθηκαν με αποφάσεις του δημάρχου Δημήτρη Καφαντάρη.

Με τις αποφάσεις αυτές τοποθετήθηκαν με τα καθήκοντα που αναγράφονται αναλυτικά στον ΟΕΥ οι υπάλληλοι:

1) Γεώργιος Πόπορης του Νικολάου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Γ' ως αναπληρωτής προϊστάμενος στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών. 2) Αριστείδης Ψυχάρης του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Δ' ως

αναπληρωτής προϊστάμενος στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 3) Αναστασία Γιαλλελή του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Γεωπόνων

με βαθμό Δ' ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Κοινωνικής Μέριμνας. 4) Χαράλαμπος Θεοδωρόπουλος του Θεοδώρου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Δ' ως αναπληρωτής προϊστάμενος στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Πληροφορικής. 5) Γκόλφω Παναγοπούλου του Κωνσταντίνου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Οικονομικού με βαθμό Δ' ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας. 6) Δημήτριος Αρβανίτης του Παναγιώτη, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ

Διοικητικού με βαθμό Δ' ως αναπληρωτής προϊστάμενος στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Μισθοδοσίας και Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων. 7) Αννα Τσαντίκου του Βασιλείου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού με βαθμό Ε' ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών, Διαχείρισης Οχημάτων και Μηχανολογικού Εξοπλισμού. 8) Αναστασία Μαρκοπούλου του Χρήστου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού με βαθμό Ε' ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Τμήμα Ταμείου. 9) Αναστασία Βασιλοπούλου του Θεοδώρου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Οικονομικού - Λογιστικού με βαθμό Ε' ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Τουρισμού. 10) Κωνσταντίνος Βέργος του Αντρέα, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ' ως αναπληρωτής προϊστάμενος στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 11) Γεώργιος Τζιβίσκος του Μαρίνου, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Πολιτικών

Μηχανικών με βαθμό Δ' ως αναπληρωτής προϊστάμενος στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 12) Νικόλαος Δούρος του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Β' ως αναπληρωτής προϊστάμενος στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 13) Χρυσοβαλάντης Κότσης του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Δ' ως αναπληρωτής προϊστάμενος στο Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης. 14) Ελένη Παρασκευοπούλου του Γεωργίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Γ' ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Τμήμα ΚΕΠ. 15) Βασιλική Σαρδέλη του Αλεξάνδρου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού με βαθμό Β' ως αναπληρώτρια προϊσταμένη στο Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών.

Ως ημερομηνία έναρξης άσκησης των καθηκόντων των ανωτέρω αναπληρωτών προϊσταμένων ορίζεται η 7η Απριλίου 2015.

Οπως αναφέρεται, «η διάρκεια της θητείας τους ως αναπληρωτές προϊστάμενοι τμημάτων είναι μέχρι την επανάληψη και ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Δήμου από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο των Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 20272/12-9-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΣΩ1Β-ΒΩΙ) προκήρυξη - πρόσκληση του δημάρχου Πύλου- Νέστορος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων τμημάτων. Η επανάληψη και ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης στην αίτηση ακυρώσεως που κατέθεσε στο Δικαστήριο την 12η Μαΐου 2014 (αριθμός κατάθεσης 39) ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ψυχάρης Αριστείδης και εκδικάστηκε την 17η

Μαρτίου 2015, με την οποία στρεφόταν κατά του κύρους των με αριθ. πρωτ. 4851 και 4853/17-3-2014 αποφάσεων του δημάρχου και των συμπροσβαλλόμενων με αριθμούς 17 και 18/2014 αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου των Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Ν. Μεσσηνίας, δυνάμει αντιστοίχως των με αριθμούς 4 και 5 πρακτικών της συνεδρίασης της 17ης Μαρτίου 2014».

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER