Τρίτη, 21 Απριλίου 2015 15:56

Συμπληρωματικό υπόμνημα στο Ελεγκτικό για το σκουπιδοεργοστάσιο στην Καλλιρρόη

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Συμπληρωματικό υπόμνημα στο Ελεγκτικό για το σκουπιδοεργοστάσιο στην Καλλιρρόη

«Λόγω της οικονομικής κρίσης, η παραγωγή απορριμμάτων από τα νοικοκυριά βαίνει συνεχώς μειούμενη και επομένως ο όρος της σύμβασης για "εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων" θα επιβαρύνει τους δημότες, για 27 χρόνια, με υπέρογκα δημοτικά τέλη -και μάλιστα για ποσότητες απορριμμάτων τα οποία δεν θα έχουν παραχθεί».

Τα παραπάνω αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε συμπληρωματικό υπόμνημα, σχετικά με το σχεδιαζόμενο σκουπιδοεργοστάσιο στην Καλλιρρόη, το οποίο απέστειλαν στην πρόεδρο του Ε΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Βασιλική Ανδρεοπούλου, οι πρόεδροι των Συλλόγων Καλλιρροϊτών Πέτρος Μπούρκουλας, Κωνσταντιναίων Δημήτρης Καπόπουλος και Βασιλικαίων Παναγιώτης Φωτεινόπουλος.

Στο εν λόγω υπόμνημα, ειδικότερα, σημειώνονται τα εξής:

«Συνέχεια του με αριθ. πρωτοκόλλου 16869/06.03.15 εγγράφου μας, που σας υποβάλαμε με τα σχετικά για κάθε περίπτωση συνημμένα έγγραφα, και μετά  την έκδοση της αριθ. 54/2015 πράξεως του κλιμακίου σας και την προσκόμιση σ’ αυτό των εκδοθεισών, πρόσφατα, δύο  αποφάσεων του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αριθ. 1076 και 1077/15, επί των δύο από 14/11/2013 αιτήσεων ακυρώσεως, επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τα παρακάτω:

1. Σύμφωνα με τον Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/13.02.12) και στο άρθρο 27 παρ. 1 αυτού, προβλέπεται από το 2015, αφ’ ενός η χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, μετάλλου και πλαστικού στην πηγή και αφ’ ετέρου η αύξηση  της ανακύκλωσης κατά 50% μέχρι το 2020.

Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το γεγονός της μειωμένης κατανάλωσης αγαθών και προϊόντων λόγω της οικονομικής κρίσης, οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι η παραγωγή απορριμμάτων από τα νοικοκυριά βαίνει συνεχώς μειούμενη και επομένως ο όρος της σύμβασης για "εγγυημένη ποσότητα απορριμμάτων" θα επιβαρύνει τους δημότες, για 27 χρόνια, με υπέρογκα δημοτικά τέλη -και μάλιστα για ποσότητες απορριμμάτων, τα οποία δεν θα έχουν παραχθεί, ούτε τ’ ανακυκλώσιμα θα έχουν προσκομισθεί στις εγκαταστάσεις, λόγω της διάθεσής των στις εταιρείες ανακύκλωσης, ώστε ν’  αποτελέσουν πηγή εσόδων για τους ΟΤΑ και να οδηγήσει ακόμη και σε μείωσή τους. Συνεπώς, είναι άκρως αποφευκταία και δεν προστατεύεται το δημόσιο συμφέρον με την κατασκευή τέτοιων (φαραωνικών) εγκαταστάσεων, αρχή που έχει υιοθετηθεί και εφαρμόζεται ευρύτατα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σήμερα.

Εάν δε, εφαρμοσθούν από τους ΟΤΑ οι μέθοδοι κομποστοποίησης των οργανικών και βιοδιασπώμενων απορριμμάτων, τότε μπορεί να παραχθεί βιολογικό λίπασμα αρίστης ποιότητας και να χρησιμοποιείται για το δημοτικό πράσινο και στη γεωργία, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις ποσότητες των απορριμμάτων. Συνεπώς, το υπόλειμμα των απορριμμάτων που δεν θα έχει αξιοποιηθεί, θα είναι ελάχιστο, θα είναι αδρανές και οι χώροι υγειονομικής ταφής θα απαιτούν ελάχιστα στρέμματα, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον και ιδίως:

α) Χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος για το νερό, τον αέρα, το έδαφος, τα φυτά ή τα ζώα.

β) Χωρίς να προκαλείται όχληση από θόρυβο ή οσμές και

γ) Χωρίς να επηρεάζεται δυσμενώς το τοπίο ή οι τοποθεσίες ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος (άρθρο 14/Ν.4042/12).

Μετά την ακύρωση από την Περιφέρεια Αττικής των συμβάσεων  που προέβλεπαν παρόμοιο τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων, οι αρμόδιοι υπουργοί Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως και των Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε δημόσιες δηλώσεις τους,  τάχθηκαν κατά τέτοιων φαραωνικών εγκαταστάσεων και υπέρ της εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας και των οδηγιών της Ε.Ε. (4042/12), με οικονομικότερες λύσεις, όπως αυτή της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης και της διαχείρισης απορριμμάτων από τους ΟΤΑ. Επίσης στο νόμο αυτό, τα πρώτα εννέα άρθρα προβλέπουν την εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, οι σχετικές ευρωπαϊκές επιτροπές, λόγω της φωτογραφικής διάταξης των συμβάσεων διαχείρισης απορριμμάτων περί "εγγυημένης ποσότητας", δεν ενέκριναν τις χρηματοδοτήσεις, διότι θεωρήθηκε ότι είναι μεροληπτική, υπέρ των εργολάβων και σε βάρος των πολιτών.

Σχετικές αναφορές έχουν κάνει στην Κομισιόν, με την ιδιότητα τότε του ευρωβουλευτή, ο σημερινός αναπληρωτής υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Νικόλαος Χουντής και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα.

2. Επίσης, θα θέλαμε να σημειώσουμε ότι στις 13.05.15 έχει προσδιορισθεί στο ΣτΕ, Τμήμα 5ο, η συζήτηση των αιτήσεων διαφόρων φορέων και ιδιωτών για την ακύρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία έχει εγκριθεί με την αριθ. 173714/09.07.14 απόφαση του ΥΠΕΚΑ και σας έχουμε υποβάλει αίτηση ακυρώσεως με το προαναφερθέν 16869/06.03.15 έγγραφό μας».

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER