Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015 08:34

Ιδιωτικοποιείται αλά... ελληνικά: Κράτος πουλάει, δήμος αγοράζει

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ιδιωτικοποιείται αλά... ελληνικά: Κράτος πουλάει, δήμος αγοράζει

Με μια ιδιωτικοποίηση αλά... ελληνικά, το κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου Μεσσήνης πουλήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ στον Δήμο Μεσσήνης!

Ο εν λόγω δήμος, που δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική κατάσταση, θα πληρώσει για το κτήριο αυτό 230.000 ευρώ σε 5 ετήσιες δόσεις, επιβαρύνοντας προφανώς τους δημότες με το αντίστοιχο ποσό.

Στη διαδικασία... αποκρατικοποίησης του ακινήτου, ο Δήμος Μεσσήνης διεκδίκησε το κτήριο του πρώην Ειρηνοδικείου επί δημαρχοντίας Στάθη Αναστασόπουλου, και η συμφωνία έκλεισε από την τωρινή δημοτική αρχή του Γιώργου Τσώνη. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έστειλε έγγραφο στο Δήμο Μεσσήνης στις 17 του μήνα, με το οποίο ενημέρωνε ότι το κτήριο θα περιέλθει στην ιδιοκτησία του δήμου, ο οποίος έκανε τη μεγαλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο εισηγητής του θέματος στη συνεδρίαση του Δ.Σ., αντιδήμαρχος Νίκος Ξαρχάκος, ενημέρωσε το Σώμα ότι ο δήμος συμμετείχε στο διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ «με δικαίωμα αντιπροσφορών μέσω του ιστότοπου www.e-publicrealestate.gr, για την αγορά του ακινήτου του πρώην Ειρηνοδικείου Μεσσήνης. O διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 17-12-2014 και ο δήμος μας κατέθεσε πρώτη προσφορά ύψους 100.000 ευρώ. Ως μοναδικός μειοδότης κλήθηκε στις 7-1-2015 να καταθέσει βελτιωμένη προσφορά τουλάχιστον 230.000 ευρώ. Η βελτιωμένη προσφορά στο ύψος των 230.000 ευρώ κατατέθηκε στις 8-1-2015. Με το Α.Π. 20134/16-4-2015 έγγραφο του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο έλαβε Α.Π. στην Υπηρεσία μας Α.Π. 9714/20-4-2015, ενημερωθήκαμε ότι η πρόσφορά μας έχει κατακυρωθεί ως η μέγιστη οικονομική προσφορά.

Κατόπιν αυτού καλούμαστε: 1) Να υποβάλουμε εγγυητική επιστολή συναλλαγής ποσού ίσου με το 10% (10 του οικονομικού ανταλλάγματος, ήτοι 23.000 ευρώ). 2) Να γνωστοποιήσουμε σύμφωνα με τους ειδικούς όρους του διαγωνισμού: τον τρόπο καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος. Το εάν με την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας θα μεταβιβαστεί η κυριότητα του ακινήτου ή όχι. Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε: 1) Να εγκρίνουμε την αγορά του ακινήτου πρώην Ειρηνοδικείο Μεσσήνης από το ΤΑΙΠΕΔ, έναντι του ποσού των 230.000 ευρώ. 2) Το οικονομικό αντάλλαγμα να καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις ως εξής: α) πρώτη δόση κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας: 20% (20 του συμφωνημένου τιμήματος, β) επόμενες ετήσιες δόσεις 20% (20 του συμφωνημένου τιμήματος. 3) Η κυριότητα του ακινήτου έως την πλήρη εξόφληση να διατηρηθεί από το Ταμείο με αναβλητική αίρεση. 4) Να εξουσιοδοτήσουμε το δήμαρχο Γιώργο Τσώνη όπως υπογράψει τη σύμβαση αγοραπωλησίας. 5) Να αιτηθούμε στην Τράπεζα Πειραιώς Μεσσήνης την έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Συναλλαγής, συνολικού ποσού 23.000 ευρώ η οποία θα έχει διάρκεια ισχύος τουλάχιστον 9 μήνες. 6) Να εξουσιοδοτήσουμε τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Χρήστο Καρύδη, όπως υπογράψει τη σχετική αίτηση καθώς και τη σύμβαση για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής συναλλαγής. 7) Τυχόν έξοδα έκδοσης της ως άνω εγγυητικής να βαρύνουν το Δήμο. 8) Για την παραλαβή της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής εξουσιοδοτείται η υπάλληλος του Δήμου, Βασιλική Αγγελοπούλου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την αγορά του ακινήτου και το οικονομικό αντάλλαγμα να καταβληθεί σε 5 ετήσιες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης αγοραπωλησίας, την οποία θα υπογράψει ο δήμαρχος Μεσσήνης Γιώργος Τσώνης. Επίσης το Σώμα συμφώνησε στο να ζητηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς η έκδοση εγγυητικής επιστολής 23.000 ευρώ με διάρκεια τουλάχιστον 9 μηνών.

Ν.Κ.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER