Δευτέρα, 04 Μαϊ 2015 14:33

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης

Αναλυτικά η πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου: Καλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα & στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» στις   08-05-2015 ημέρα Παρασκευή & ώρα 19:30 μ.μ., όπου θα γίνει η 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης, με συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάθεση των ταμειακών  διαθεσίμων του Δήμου ( ΦΕΚ 43/2015 Κύρωση της  από 20 Απριλίου  2015 Πράξης  Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσα ρύθμιση  για  τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης  προς επένδυση  στην  Τράπεζα της Ελλάδος» (Α΄ 41)

Ορισμός τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης της περιουσίας του Δήμου στην ΔΕΥΑ Μεσσήνης , μετά την επέκταση της σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.

Έγκριση προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου με ΔΕΥΑ Μεσσήνης

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης & προβολής

Τροποποίηση της 255/2013 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: “Τροποποίηση της 255/2011” «Επιβολή ή μη τροφείων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς»

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για την εργασία: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ»  

 Έγκριση 4ου ΑΠΕ και 3ου  Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου: «Διαμόρφωση –Ανάπλαση πλατειών Ριζομύλου και Καρποφόρας Νομού Μεσσηνίας», αναδόχου ΚΧ ΑΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 παράγραφος 4 του Ν. 3669/08.  

 Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της με αριθμ. πρωτ. 42949/19-12-2014 Σύμβασης για την τέλεση της εργασίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ   ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Δ.Ε. ΑΙΠΕΙΑΣ

Μείωση Δημοτικού Τέλους και  Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων

Επιστροφή  καταβληθέντων  χρημάτων  από  Δ.Τ  και  Δ.Φ    ως  αχρεωστήτως  καταβληθέντα»

Έγκριση 2/2015 πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (απόφαση 3/2015)

Προέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του [Υποέργου 3]: ”Οδικό δίκτυο Δροσιά-Κουρτάκι-Βλάση-Άγιοι Απόστολοι-ΟΚΩ”» της πράξης: ”Οδικό δίκτυο Δροσιά-Κουρτάκι-Βλάση-Άγιοι Απόστολοι

Έγκριση Απολογισμού έτους 2014 του Μουσείου Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη.

Έγκριση 2/2015  Πρακτικού  συνεδρίασης του Δ. Σ. της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ-ΚΕΑΔΗΜ.

Παραχώρηση χώρων

Χορήγηση – ανανέωση αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών

Απολογισμός Μαραθωνίου Μεσσήνης

Συνδρομή Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας

Εγκριση εκδηλώσεων

Συμμετοχή Δήμου Μεσσήνης στην υπό σύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ»

Τροπ/ση –τεχνικού προγράμματος - προϋπ/σμού & ετήσιου προγρ/τος δράσης χρήσεως 2015

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER