Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015 15:59

Ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τριφυλίας

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Τριφυλίας

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο ευελπιστούν σύντομα να λειτουργήσουν στο δήμο. Η έδρα του θα είναι η πόλη της Κυπαρισσίας και στη συνέχεια αν χρειαστεί -και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα- θα ανοίξει και στις υπόλοιπες πόλεις.

Οπως αναφέρεται και στον κανονισμό λειτουργίας του: 

Τo Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως πρόγραμμα του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Προστασίας του δήμου, σύμφωνα και με τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. Η λειτουργία του στηρίζεται από το δήμο αλλά βασίζεται κυρίως στην αλληλεγγύη, την εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά των συμπολιτών μας καθώς επίσης και στην ενίσχυση από Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας:

α) Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας.

β) Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας.

γ) Είδη βρεφικής ανάπτυξης.

δ) Νωπά τρόφιμα (εφόσον υπάρχουν κατάλληλες υποδομές και εξοπλισμός που διασφαλίζει την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την καλή τους κατάσταση από άποψη υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις).

ε) Είδη ένδυσης, υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού.

Οι προϋποθέσεις και ο χρόνος ένταξης ενός δικαιούχου στο πρόγραμμα και η επανένταξή του σε αυτό θα αξιολογούνται από την Εννεαμελή Επιτροπή Λειτουργίας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι ποσότητες των ειδών που θα παραλαμβάνει ο κάθε δικαιούχος θα καθορίζεται επίσης με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

1. Ελληνες κάτοικοι του Δήμου Τριφυλίας. 

2. Ομογενείς κάτοικοι του Δήμου Τριφυλίας. 

3. Αλλοδαποί που κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα είναι το εισόδημα, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και άλλα κοινωνικά κριτήρια όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας, αναπηρίες συνθήκες στέγασης και τυχόν άλλα ιδιαίτερα κοινωνικά προβλήματα. 

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

α) Για μοναχικά άτομα το ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, δηλαδή να λαμβάνουν ή το επίδομα βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια ή σύνταξη υπερήλικων ΟΓΑ ή να είναι χαμηλοσυνταξιούχοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ). Οι συνταξιούχοι των άλλων ασφαλιστικών ταμείων θα πρέπει, για να είναι δικαιούχοι να διαμένουν σε ενοικιαζόμενη κατοικία και να προσκομίζουν το μισθωτήριο συμβόλαιο. 

β) Για ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, ανεργία, το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή τέκνα.

γ) Για άτομα με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία 67% και άνω το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 50%.

Τα παιδιά σε μία οικογένεια μπορεί να είναι ανήλικα η να σπουδάζουν, άνεργα ή προστατευόμενα λόγω αναπηρίας.

Κάθε ιδιαίτερη ή έκτακτη ανάγκη, ακόμη και όταν δεν είναι δυνατή η τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου καθώς και των αναφερομένων στο άρθρο 9, εξετάζεται κατά περίπτωση.

Τα παραπάνω κριτήρια δύναται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα απευθύνονται στο Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και θα υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παναγιώτα Ντίντα

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER