Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015 15:24

Επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μεταφορά σκουπιδιών στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Επαναληπτικός διαγωνισμός για τη μεταφορά σκουπιδιών στο Δήμο Δυτικής Μάνης

Επαναληπτικό διαγωνισμό για τη μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων προκήρυξε ο Δήμος Δυτικής Μάνης.

Το έργο αφορά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, με τιμή προϋπολογισμού 60 ευρώ τον τόνο, χωρίς ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους (ανταποδοτικά) του δήμου.

Ο επαναληπτικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων

(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

H ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η 24η Ιουλίου και η καταληκτική ημερομηνία η 4η Αυγούστου, στις 11 το πρωί.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, «ο ανάδοχος θα εκτελεί τις εργασίες μεταφοράς και διάθεσης του συνόλου των αστικών απορριμμάτων του Δήμου Δυτικής Μάνης με δική του ευθύνη και δαπάνες, σε χώρο νόμιμης διάθεσης ή επεξεργασίας και διάθεσης στερεών αστικών απορριμμάτων».

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER