Δευτέρα, 27 Ιουλίου 2015 15:06

Ο Συνήγορος του Πολίτη ανακάλεσε απόφαση του Δήμου Κορινθίων δικαιώνοντας πολίτες για φορολογική ανισότητα

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Ο Συνήγορος του Πολίτη ανακάλεσε απόφαση του Δήμου Κορινθίων δικαιώνοντας πολίτες για φορολογική ανισότητα

Ιδιοκτήτες ακινήτου δικαιώθηκαν μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, σε οικονομική διαφορά που είχαν με το Δήμο Κορίνθου.

 

Ειδικότερα, οι ιδιοκτήτες ακινήτου προσέφυγαν στον Συνήγορο, αναφέροντας ότι µολονότι είχαν πληρώσει την εισφορά τους ενόψει της ένταξης του ακινήτου τους στην πράξη εφαρµογής «Μπαθαρίστρα-∆έλτα Κορίνθου», λίγους µήνες αργότερα το δηµοτικό συµβούλιο Κορινθίων αποφάσισε τον επανακαθορισµό τιµών των ρυµοτοµούµενων ακινήτων. Η απόφαση προέβλεπε ότι για τους ιδιοκτήτες οι οποίοι είχαν ήδη εξοφλήσει την εισφορά σε χρήµα, δεν ήταν δυνατή η εφαρµογή των νέων χαµηλότερων τιµών και η επιστροφή χρηµατικών ποσών. Η νοµοθεσία προβλέπει την εισφορά σε χρήµα, ως φορολογική υποχρέωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης για την κατασκευή βασικών κοινόχρηστων πολεοδοµικών έργων και υποδοµών, εισπράττεται δε ως έσοδο του οικείου ∆ήµου.

Η αρχή επισήµανε ότι αποτελεί συνταγµατική επιταγή, η επιβολή της φορολογίας να γίνεται κατά κατηγορίες προσώπων ή πραγµάτων και βάσει αντικειµενικών κριτηρίων, όπως επίσης η κατάταξη των φορολογουµένων, ανάλογα µε τις δυνάµεις τους και βάσει σταθερών κριτηρίων. Σύµφωνα µε την αρχή της φορολογικής ισότητας, επιβάλλεται στο φορολογικό νοµοθέτη η «ίση µεταχείριση» και ειδικότερα η «δίκαιη» κατανοµή των φορολογικών βαρών, απαγορεύοντας κάθε αυθαίρετη διάκριση, ευνοϊκή ή δυσµενή για ορισµένα άτοµα ή κατηγορίες ατόµων.

Ο Συνήγορος υπογράµµισε ότι η συγκεκριµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου Κορινθίων και ο αποκλεισµός των αναφεροµένων από την εφαρµογή των νέων τιµών ήταν σε αντίθεση µε την συνταγµατική αρχή της ισότητας. Επίσης, έπασχε από έλλειψη νόµιµης αιτιολογίας, καθώς εισήγαγε διακριτική µεταχείριση µεταξύ των πολιτών, που υπήρξαν συνεπείς και αυτών που ήταν λιγότερο συνεπείς ή αδυνατούσαν να καταβάλουν τις εισφορές. Μετά την παρέµβαση της ανεξάρτητης αρχής, ο ∆ήµος προέβη σε ανάκληση του επίµαχου πρακτικού εκτίµησης της αξίας των ακινήτων της περιοχής, µε αποτέλεσµα να ισχύουν οι αρχικές τιµές κατά το χρόνο κύρωσης της πράξης εφαρµογής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER