Δευτέρα, 30 Μαϊ 2011 12:44

Ο ριζικός αναπροσανατολισμός του προϋπολογισμού Δήμου Τρίπολης

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)Βασίλης Γιόκαρης (Δημ. Σύμβουλος της "Μαντινειακής Συμπολιτείας")

ΜΕΡΟΣ Α
Ο Προϋπολογισμός του νέου, "καλλικρατικού", Δήμου Τρίπολης συζητήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Δήμου, στη συνεδρίασή του στις 23 Μαΐου. Τον Προϋπολογισμό ψήφισαν η συμπολίτευση καθώς και τρεις παρατάξεις της αντιπολίτευσης με επικεφαλής τους Δημ. Παυλή, Νικ. Δελφάκη και Κωνστ. Γεωργακόπουλο. Κατά ψήφισε ο Δημ. Νικολάου, ενώ ο υπογράφων ψήφισε "παρών".
Στην εισηγητική Έκθεση με το εισαγωγικό Παράρτημα που παρουσίασε ο αντιδήμαρχος επί των οικονομικών Σ. Σαββάκης, γίνεται προσπάθεια για μία συστηματική παρουσίαση του Προϋπολογισμού, με συνοπτικούς πίνακες των διαφόρων κατηγοριών εσόδων και εξόδων, με συγκριτικά στοιχεία μεταξύ αυτού και του Προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους 2010 (δηλ. των προϋπολογισμών των προηγούμενων 8 "καποδιστριακών" Δήμων), έτσι ώστε ο δημ. σύμβουλος αλλά και ο κάθε αιρετός, συμπολίτης, αναγνώστης να αποκτά μία πρώτη εικόνα των βασικών παραμέτρων του Προϋπολογισμού. Στην εισηγητική Έκθεση με το εισαγωγικό Παράρτημα ακολουθούν οι αναλυτικοί πίνακες των διαφόρων κατηγοριών εσόδων και εξόδων.
Στα θετικά σημάδια του Προϋπολογισμού καταγράφουμε ακόμη :                           α. Τη μείωση του συνολικού ύψους του από 78,6 εκατ. Ευρώ και την ΄΄προσγείωσή΄΄ του  στο ύψος του Απολογισμού των 8 "καποδιστριακών" Δήμων (συνολικά: 46,9 εκατ. Ευρώ). β. Τη μείωση μερικών κατηγοριών εσόδων λόγω της οικονομικής κρίσης (π.χ. από μισθώματα ακινήτων του Δήμου, από τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων, από αναδιανομή τελών καθαριότητας και φωτισμού προς όφελος των ασθενέστερων εισοδηματικά τάξεων κ.λπ.). γ. Την αύξηση εσόδων (βλ. τέλος ακίνητης περιουσίας, λόγω επέκτασης του τέλους εκεί όπου έως τώρα δεν είχε επιβληθεί). δ. Τη στόχευση για παραγωγικές επενδύσεις του Δήμου στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και πιο συγκεκριμένα με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικές στέγες και τη δημιουργία ως εκ τούτου εισοδημάτων και κερδών του Δήμου από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. ε. Τέλος, στα θετικά του Προϋπολογισμού προσμετράμε τη μη αύξηση των τελών καθαριότητας, γεγονός που σχετίζεται και με την απόφαση της δημοτικής αρχής να ξεκινήσει άμεσα δράσης Ανακύκλωσης υλικών συσκευασιών και να συμβάλλει με τον τρόπο αυτό στην επίλυση του σοβαρότατου προβλήματος της Διαχείρισης των Σκουπιδιών.
Ο Προϋπολογισμός αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς της ασκούμενης από ένα Δήμο πολιτικής. Συμπυκνώνει και εμπεριέχει μέσα από την παράθεση οικονομικών στοιχείων τόσο τις βασικές επιλογές και τις κατευθυντήριες γραμμές όσο και τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, έργα και δράσεις της δημοτικής αρχής κατά το έτος αναφοράς. Επομένως, η κατάθεση – συζήτηση και ψήφισή του από το Δ.Σ., καθώς επίσης και η αξιολόγησή του, αποτελούν μείζονος σημασίας πράξεις για τις παρεμβαίνουσες στα δημοτικά τεκταινόμενα Αυτοδιοικητικές Κινήσεις.
Με δεδομένη την πολύπλευρη, οικονομική-κοινωνική-πολιτισμική-οικολογική, κρίση στην οποία έχει περιέλθει ο τόπος μας αλλά και η ίδια η χώρα στο σύνολό της όπως επίσης και η ΕΕ, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη της κριτικής θεώρησης-αξιολόγησης του Προϋπολογισμού του Δήμου σύμφωνα με τα εξής κριτήρια : 1. Κατασκευή βασικών υποδομών για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών των δημοτών, 2. Συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση/αναζωογόνηση του τόπου, 3. Μείωση Σπατάλης / Φειδωλή χρήση των διαθέσιμων πόρων, 4. Μείωση Εξόδων όπου είναι απαιτούμενο, δυνατό και δίκαιο, Αύξηση Εσόδων όπου είναι δυνατό και εφικτό,                               5. Δημιουργία θέσεων εργασίας, 6. Προστασία του φυσικού Περιβάλλοντος,   7. Διαφάνεια, 8. Κοινωνική Συμμετοχή, 9. Αποτελεσματικότητα.
Με γνώμονα τα παραπάνω κριτήρια θα αναφερθούμε σε ορισμένα ενδεικτικά όσο και χαρακτηριστικά δεδομένα του Προϋπολογισμού του Δήμου:
1. Για αναπλάσεις σε κοινόχρηστους χώρους, οδούς και πλατείες στη Δημ. Ενότητα Τεγέας εγγράφονται στον Προϋπολογισμό έξοδα περίπου 273.000 € από το Πρόγραμμα Θησέας και από ΣΑΤΑ (Βλ. σελ. 26 και 28 στην Κατηγορία Εξόδων "Υπηρεσία Τεχνικών Έργων"). Παράλληλα στην ίδια κατηγορία εντάσσονται μελέτες αντικατάστασης εσωτερικών δικτύων και αμιαντοσωλήνων ύδρευσης στους οικισμούς Σταδίου και Ριζών, για βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων Σταδίου και Μαγούλας καθώς και για τη βελτίωση τμήματος της επαρχιακής οδού προς Μαυρίκι-Άνω Βέρβαινα, με συνολικό κόστος 118.000 €. Τα χρήματα αυτά θα προέλθουν από Δάνειο, το οποίο θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες. Προκύπτουν τα εξής  ερωτήματα : Αν για αναπλάσεις υπάρχουν 273.000 €, γιατί δεν υπάρχουν 118.000 € για μελέτες προκειμένου να γίνουν έργα βασικών υποδομών όπως οι προαναφερόμενες ; Ακόμη : Πως από ΣΑΤΑ και από έσοδα Δήμου εγγράφονται, ως διαθέσιμα, ποσά συνολικού ύψους 40.000 € περίπου για μελέτες ανάπλασης πλατειών, κοινόχρηστων χώρων καθώς και διαμόρφωσης και ανάπλασης χώρου υπαίθριου μουσείου προβολής και ενημέρωσης (πρώην) Δήμου Τεγέας (Βλ. σελ. 28 ως άνω), και από την άλλη πλευρά για τις προαναφερόμενες μελέτες που είναι απαραίτητες για την έγκριση και κατασκευή έργων βασικών υποδομών πρέπει να ληφθούν Δάνεια ; Τα ερωτήματα αφορούν τόσο τη κεντρική κυβέρνηση και το Υπ. Εσωτερικών όσο όμως και τη δημ. αρχή, και η κριτική μας εν προκειμένω για σπατάλη ασφυκτικά περιορισμένων χρηματοδοτικών πόρων, για έργα ΄΄βιτρίνας΄΄, και για πρόσθετη επιβάρυνση των οικονομικών των δημοτών που θα ήταν δυνατό να αποφευχθεί, απευθύνεται και προς τις δύο πλευρές.    
2. Απουσιάζουν από τον Προϋπολογισμό πρωτοβουλίες για δράσεις ή και έργα υποστήριξης της ντόπιας αγροτικής παραγωγής και της ντόπιας αγοράς αγροτικών προΐόντων. Όσον αφορά την εγκατάσταση φωτοβολταїκών συστημάτων, στο 7-μηνο έως τα τέλη του 2011 εκτιμούμε ότι είναι ανέφικτο να εγκατασταθούν  από το Δήμο συστήματα που να μπορούν να αποφέρουν στο ίδιο αυτό διάστημα έστω και το ήμιση των εσόδων (400.000 € - 600.000 €) που εγγράφονται στον Προϋπολογισμό. Με τη σχετική εμπειρία που θα αποκτήσει ο Δήμος το τρέχον έτος, ευελπιστούμε να μπορέσει να ΄΄ανοίξει τα φτερά του΄΄ στον τομέα αυτό αλλά και γενικότερα στον κλάδο της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από το 2012. Όμως υπάρχει ένας ακόμη παραγωγικός κλάδος στον οποίο ο Δήμος πρέπει να ενσκύψει με ενδιαφέρον και να εξετάσει τις δυνατότητες εφαρμογών. Πρόκειται για τον κλάδο της Εξοικονόμησης Ενέργειας, η οποία αφορά ποικίλα μέτρα και δράσεις με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στις διάφορες δραστηριότητες και ανάγκες του Δήμου, είτε αυτές αφορούν τις κτιριακές υποδομές του είτε τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό είτε τα μεταφορικά του μέσα. Ο Προϋπολογισμός του 2012 περιμένουμε να έχει να επιδείξει δεδομένα και χρηματοδοτικά υλοποιήσιμους στόχους.
3. Στο σημείο αυτό αναφέρουμε τρία παραδείγματα:
α. Για ποικίλες Εκδηλώσεις εγγράφεται το συνολικό ποσό των 540.000 € (ήτοι: 1,06% του συνολικού προϋπολογισμού). Οπως τονίσαμε και στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που προηγήθηκε αυτής του Προϋπολογισμού, θεωρούμε ότι τα ποσά αυτά είναι πολύ μεγάλα. Είμαστε υπέρ της διεξαγωγής των ποικίλων πολιτιστικών και λοιπών εκδηλώσεων, συνηγορούμε για την οικονομική ενίσχυση των διαφόρων φορέων υλοποίησης από την πλευρά του Δήμου, όμως κρίνουμε ότι οι διαθέσιμοι πόροι πρέπει να μειωθούν σημαντικά, ενδεικτικά κατά 50%. Οι εξοικονομούμενοι κατά τον τρόπο αυτό πόροι θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο να ΄΄πιάνουν τόπο΄΄ στον ίδιο τόπο/στο ίδιο χωριό όπου διεξάγεται και η εκδήλωση, όμως να διατίθενται για διαφορετικό σκοπό. Να επενδύονται δηλ. προκειμένου να κατασκευάζονται ή να συντηρούνται έργα βασικών υποδομών, ή να γίνονται παραγωγικά έργα προς όφελος της αντίστοιχης τοπικής κοινωνίας. Είναι μεγάλη ανάγκη να κατανοήσουμε ότι χρειαζόμαστε αλλαγή προτεραιοτήτων : αντί ως Αυτοδιοίκηση να επενδύουμε διαθέσιμους και ΄΄μετρημένους΄΄ χρηματοδοτικούς πόρους σε κατεύθυνση και σε μία οικονομία της κατανάλωσης, να τους επενδύουμε σε μία κατεύθυνση και σε μία οικονομία παραγωγικών δραστηριοτήτων.
β. Στην κατηγορία Εξόδων για Υπηρεσίες Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού εγγράφεται ως αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας το ποσό των 670.000 € (Βλ. σελ. 14 στην Κατηγορία Εξόδων "Υπηρεσία Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού"). Είμαστε της γνώμης ότι και στον τομέα αυτό είμαστε σπάταλοι και εν προκειμένω πρώτα και κύρια ο Δήμος (φωτισμός οδών, πλατειών, συντριβανιών κ.λπ.). Απαιτούνται εκ μέρους του το συντομότερο δυνατό παρεμβάσεις ενεργειακής διαχείρισης με στόχο την αποφυγή ενεργειακής σπατάλης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση των οικονομικών βαρών που καλούνται να σηκώνουν οι δημότες μέσω των αντίστοιχων τελών.
γ. Στην ίδια κατηγορία Εξόδων "Υπηρεσία Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού" τα έξοδα καθαριότητας ανέρχονται περίπου σε 3.000.000 €. Το κόστος αυτό αφορά κυρίως την αποκομιδή των σκουπιδιών και τη μεταφορά τους στο σκουπιδότοπο. Η Κίνησή μας, η "Μαντινειακή Συμπολιτεία", επανειλημμένα έχει διατυπώσει τη συγκεκριμένη Πρότασή της σχετικά με τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων τόσο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και στο Δήμο Τρίπολης. Πρόκειται για την ΄΄Εναλλακτική Διαχείριση΄΄, της οποίας βασικές συνιστώσες είναι οι εξής: Μείωση παραγόμενων σκουπιδιών, Επαναχρησιμοποίηση υλικών και προїόντων, Διαλογή στην Πηγή, Ανακύκλωση, Λιπασματοποίηση/Κομποστοποίηση, Υγειονομική Ταφή Υπολειμμάτων των οποίων οι ποσότητες όπως και ο βαθμός επικινδυνότητας θα βαίνουν διαρκώς μειούμενες, Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση-Συμμετοχή των δημοτών, Κλείσιμο-Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων). Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ο Δήμος Τρίπολης μπορεί να επιλύσει το σοβαρότατο πρόβλημα με την Εναλλακτική Διαχείριση, με ετήσιο κόστος 1.500.000 € - 2.000.000 €. Αν ο Δήμος, είτε μόνος του είτε μέσω συνολικής λύσης σε Περιφερειακό επίπεδο, προτιμήσει τη λύση της ενεργειακής αξιοποίησης, τότε το ετήσιο κόστος θα ανέλθει σε 4.000.000 € - 6.000.000 €. Γίνονται φανερά από τη σύγκριση του κόστους μεταξύ της υπάρχουσας χείριστης διαχείρισης και εκείνου που θα αφορά την προς επιλογή αυριανή διαχείριση των στερεών αποβλήτων, τα μεγάλα περιθώρια εξοικονόμησης χρηματοδοτικών πόρων, προερχόμενων εν προκειμένω από τα ανταποδοτικά τέλη που καταβάλλουν οι δημότες.


(Συνεχίζεται με το ΜΕΡΟΣ Β)

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER