Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015 15:58

Δάνειο για πληρωμή παλιών… δανείων στο Δήμο Πύλου - Νέστορος

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Δάνειο για πληρωμή παλιών… δανείων στο Δήμο Πύλου - Νέστορος

Την ανάγκη λήψης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Πύλου - Νέστορος, ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή και εισηγείται θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αποφασίσει αυτό σχετικά.

Η έγκριση - εισήγηση στηρίζεται «στις διατάξεις των παρ.1 και 2, άρθρ. 81 Ν.4316/2014, ΦΕΚ 270/Α/2014, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπεται η συνομολόγηση δανείων από δήμους και περιφέρειες με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδος με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους».

Στην Οικονομική Επιτροπή επισημάνθηκε ότι: «1) Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος έχει δανειακές συμβάσεις μόνο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Οι δανειακές αυτές συμβάσεις έχουν σταθερό επιτόκιο 5,90% με την περίοδο χάριτος να λήγει την 31/12/2015 (ο δήμος έχει υπαχθεί σε ρύθμιση των δόσεων των δανείων που έχει λάβει, βάσει των διατάξεων του Ν. 4093/12). Από 1/1/2016 θα πρέπει να καταβάλεται και χρεολύσιο. Το συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο από τις δανειακές συμβάσεις ανέρχεται στο ποσό των 2.107.136,75 ευρώ. 2) Σύμφωνα με τον από 22-9-2015 πίνακα το επιτόκιο του δανείου αναχρηματοδότησης το Τ.Π.&Δ. το όρισε σε 4,33%. Η διάρκεια του νέου δανείου με το Τ.Π.&Δ. είναι έως 25 έτη. 3) Με την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων ο δήμος μας θα παρουσιάσει εξοικονόμηση ταμειακών διαθεσίμων για την αντιμετώπιση των λειτουργικών του αναγκών».

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER