Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015 08:29

21 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
21 εκατ. ευρώ ο προϋπολογισμός για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα στην Καλαμάτα

Με αποκλειστικό θέμα: «Σχέδιο οργάνωσης, χρηματοδότησης και δημιουργίας υποδομών για τη φιλοξενία του τίτλου "Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021" για τα έτη 2017 - 2025», συγκαλείται για 2η φορά μέσα στο 2015, η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης Καλαμάτας την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου στις 2 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με την εισήγηση: «α) Το υπουργείο Πολιτισμού, ακολουθώντας τις καλές πρακτικές του θεσμού, τις απαιτήσεις της Επιτροπής Επιλογής και τις υπάρχουσες πρακτικές δράσης σε αντίστοιχες διοργανώσεις πρέπει να δημιουργήσει ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε) σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας για τη διαχείριση της φιλοξενίας του θεσμού της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. β) Το παραπάνω Ν.Π.Ι.Δ. θα πρέπει να ιδρυθεί με ειδικό νόμο κατόπιν εισήγησης του υπουργείου Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Δήμο Καλαμάτας. γ) Βασικό χαρακτηριστικό θα πρέπει να είναι ότι το Ν.Π.Ι.Δ. θα διέπεται από ευεργετικές διατάξεις που εξασφαλίζουν την ευελιξία των δράσεων, τη διαφάνεια, καθώς και την απρόσκοπτη χρηματοδότηση και υποστήριξη των δράσεών του.

Ο σκοπός του οργανισμού θα είναι να σχεδιάσει, να οργανώσει και να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εφαρμόσει το έργο "KALAMATA:21 - Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2021", σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και τις προβλέψεις (δεσμεύσεις) του φακέλου υποψηφιότητας με τον οποίο και απέκτησε τον τίτλο. Μετά το 2022, έτος υποχρεωτικής αξιολόγησης, ο οργανισμός θα αναλάβει να διατηρήσει την "κληρονομιά" του τίτλου για τρία χρόνια (31.12.2025).

Στον οργανισμό θα συμμετάσχουν κατ’ ελάχιστο το υπουργείο Πολιτισμού και ο Δήμος Καλαμάτας. Στον οργανισμό θα προσκληθούν να συμμετάσχουν, εάν το επιθυμούν, και η

Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι δήμοι της Μεσσηνίας, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, το Επιμελητήριο Μεσσηνίας και άλλοι φορείς.

Τα όργανα διοίκησης είναι: Διοικητικό Συμβούλιο, Εκτελεστική Επιτροπή, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικός και Καλλιτεχνικός Διευθυντής.

Προϋπολογισμός και χρηματοδότηση διοργάνωσης Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 2021: Λειτουργικές δαπάνες 2017 - 2022, 20 εκ. ευρώ. Αφορούν την περίοδο 2017 (έτος ανάθεσης) έως και το 2022 (έτος υποχρεωτικής αξιολόγησης). Λειτουργικές δαπάνες 2023 - 2025: 1.050.000 ευρώ.

Την ευθύνη της χρηματοδότησης της υλοποίησης του τίτλου της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας την έχει καταρχήν ο δήμος που φιλοξενεί τη διοργάνωση. Η κεντρική κυβέρνηση θα  πρέπει να στηρίξει έμπρακτα τη διοργάνωση, αναλαμβάνοντας σημαντικό κόστος, όπως άλλωστε έχει κάνει και στο παρελθόν με αντίστοιχες διοργανώσεις. Εάν δεν υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη από την κεντρική κυβέρνηση και ο Δήμος Καλαμάτας δεν δύναται να καλύψει τα έξοδα για τη σωστή υλοποίηση του προγράμματος, ο Δήμος Καλαμάτας δύναται να ακυρώσει την υλοποίηση του έργου.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ιδιώτες χρηματοδότες, αλλά και  χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης μπορούν να συνεισφέρουν στη διοργάνωση. Οι εισφορές του Δήμου Καλαμάτας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της κεντρικής  κυβέρνησης, μπορούν να προέρχονται και από κονδύλια της

Ευρωπαϊκής Ενωσης μέσω του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014 - 2020.

Η συνολική εισφορά του Δήμου Καλαμάτας για τα έτη 2017 - 2025 ανέρχεται στα 4 εκ. ευρώ, εκ των οποίων το 1.760.000 θα είναι σε υπηρεσίες (αποσπάσεις προσωπικού, παραχώρηση χώρων, διοικητική υποστήριξη κ.ά.). Από τα 4 εκ., τα 3, 7 εκ. θα χρηματοδοτήσουν την προετοιμασία και την υλοποίηση του τίτλου και τα 300.000 ευρώ θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα "Κληρονομιάς" του τίτλου.

 

Οσον αφορά την εισφορά της κεντρικής κυβέρνησης, πρέπει να αναζητηθεί κυρίως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνεισφορά ύψους τουλάχιστον 8 εκ. ευρώ για τα έτη 2017 - 2022. Για την εισφορά της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πρέπει να αναζητηθεί μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου συνεισφορά ύψους 2.500.000 ευρώ για τα έτη 2017 - 2022. Για την εισφορά άλλων δήμων πρέπει να αναζητηθεί συνεισφορά ύψους 500.000 ευρώ (σε μετρητά και σε υπηρεσίες) για τα έτη 2017 - 2022. Οσον αφορά τα έσοδα χορηγών, πρέπει να αναζητηθούν μέσω ειδικής υπηρεσίας του KALAMATA:21 έσοδα από χορηγούς, ύψους τουλάχιστον 3 εκ. ευρώ».

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER