Παρασκευή, 08 Απριλίου 2016 19:31

Προσφυγή της ΡΑΚΙ για τα σκουπίδια 

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Προσφυγή της ΡΑΚΙ για τα σκουπίδια 

Προσφυγή έχει καταθέσει η "Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Κίνηση Τριφυλίας" κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την αποκομιδή των απορριμμάτων του δήμου, ενώπιον του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Ο δήμος έχει κληθεί να υποβάλει υπόμνημα αιτιολογώντας την απόφασή του.

 

Οσον αφορά την προσφυγή, που λίγο μετά την ανάρτηση της συγκεκριμένης απόφασης στην "Διαύγεια" κατατέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Επαμεινώνδα Βουδούρη, αφού αρχικά αναφέρεται σε συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, μεταξύ άλλων σημειώνεται: «Από τις ως άνω διατάξεις και γενικές αρχές συνάγεται ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων που έχει κάθε Δήμος είναι η συλλογή, μεταφορά (αποκομιδή) και διαχείριση των απορριμμάτων και εν γένει αποβλήτων της περιφέρειάς του, την οποία οφείλει κατ’ αρχάς να ασκεί με το προσωπικό που απασχολείται στις αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας. 

Για να ανατεθεί περαιτέρω, νομίμως, η άσκηση της αρμοδιότητας της συλλογής και διαθέσεως των απορριμμάτων, σε ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κατόπιν διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού, πρέπει να κριθεί ως ιδιαίτερα σοβαρή ή ειδικής φύσεως υπηρεσία, που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, την οποία αποδεδειγμένα δεν διαθέτει το προσωπικό που απασχολείται στο δήμο».

Σε άλλο σημείο υπογραμμίζεται: «Προκύπτει με σαφήνεια ότι η ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ενέχει συμπληρωματικό χαρακτήρα και συνεπώς η ανάθεση αυτή δεν επιτρέπεται να εκτείνεται στο σύνολο του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων, έργο το οποίο βαρύνει τον ίδιο το δήμο, ο οποίος οφείλει να το ασκεί με το προσωπικό που απασχολείται στις αρμόδιες υπηρεσίες καθαριότητας. 

Η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει ευθέως τις άνω κείμενες διατάξεις, αναθέτοντας το σύνολο του έργου της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) και εγκρίνοντας προς τούτο τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Θα ήταν πράγματι κατανοητή και ενδεχομένως νόμιμη η ανάθεση μέρους του όλου έργου σε ιδιώτη (π.χ. η αποκομιδή απορριμμάτων στην ορεινή Κοινοτική Ενότητα της Τριπύλας, σε ορεινά τμήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Αυλώνος και Αετού, ή σε ορεινές και απομακρυσμένες τοπικές κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Κυπαρισσίας, Φιλιατρών και Γαργαλιάνων). Ομως η συλλήβδην ανάθεση του όλου έργου της αποκομιδής σε ολόκληρο τον Δήμο Τριφυλίας είναι μη νόμιμη και πρέπει, εκ του λόγου αυτού, να ακυρωθεί.

Πρέπει επίσης να ακυρωθεί εκ του λόγου ότι δεν αναφέρεται σε αυτή το ακριβές αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η διάρκεια αυτών. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στην προσβαλλόμενη απόφαση αν η έγκριση για την διενέργεια ανοιχτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Τριφυλίας αφορά διάρκεια ενός, δύο, τριών ετών ή οποιασδήποτε άλλης χρονικής περιόδου. Η έλλειψη αυτή καθιστά, άνευ ετέρου, άκυρη την προσβαλλόμενη απόφαση και επομένως ζητούμε την ακύρωσή της και εξ αυτού του λόγου".

 

Κ.Μπ.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER