Σάββατο, 04 Ιουνίου 2016 09:14

Εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης 

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Εγγραφές και επανεγγραφές στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης 

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης για το σχολικό έτος 2016-17 θα υποβάλλονται από 10 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Γίνονται δεκτά παιδιά που φέτος το Σεπτέμβριο θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη και αυτοεξυπηρετούνται, και μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο. 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Μεσσήνης είναι οι ακόλουθοι: Α΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Δαρδανελίων 6, Συνοικισμός) τηλ: 27220 22311. Γ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μητροπέτροβα, υδραγωγείο) τηλ: 27220 24260. Δ΄ Δημοτικός Παιδικός Σταθμός (οδ. Μεταμ. Σωτήρος, πλησίον Δημαρχείου) τηλ: 27220 24324. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Ανδρούσας (Ανδρούσα) τηλ: 27220 41276. Τα έντυπα των αιτήσεων θα παραλαμβάνονται από τους ενδιαφερόμενους γονείς, από όλους τους παιδικούς σταθμούς. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται στο Τμήμα Διοίκησης Παιδικών Σταθμών (οδός Μετ. Σωτήρος- πλησίον Δημαρχείου), από τις 9 π.μ. έως 1 μ.μ., τις εργάσιμες μέρες. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξεταστούν από την επιτροπή εγγραφών. Πληροφορίες στο τηλ. 27220 24324.

Απαραίτητα δικαιολογητικά: Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα του παιδιού (χορηγείται από την υπηρεσία). Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης (δεν απαιτείται σε περίπτωση επανεγγραφής). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Βεβαίωση υγείας του παιδιού από τον παιδίατρο (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας των σελ. με τα εμβόλια. Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων ή υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους. Σε περίπτωση που ο γονέας είναι αυτοαπασχολούμενος, απαιτείται βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του  φορέα. Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας (2016) ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από τη ΔΟΥ σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (χορηγείται από το δήμο). Αντίγραφο της άδειας νόμιμης παραμονής (των γονέων και του παιδιού) στην Ελλάδα σε ισχύ (για τα παιδιά των αλλοδαπών γονέων). 

Συμπληρωματικά δικαιολογητικά όταν συντρέχουν ειδικοί κοινωνικοί λόγοι για μείωση ή απαλλαγή τροφείων: Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου (για γονείς διαζευγμένους) και δικαστική απόφαση για επιμέλεια παιδιών. Ληξιαρχική πράξη θανάτου (για παιδί ορφανό). Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (για γονέα ή άλλο τέκνο με αναπηρία 67% και άνω). Βεβαίωση από το στρατό (για γονέα στρατιώτη). Αντίγραφο βιβλιαρίου απορίας (για γονείς άπορους). Για τις περιπτώσεις τρίτεκνων, πολύτεκνων οικογενειών αρκεί το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Η φοίτηση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προβλέπει μια ελάχιστη μηνιαία εισφορά των γονέων, που έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η φιλοξενία είναι δωρεάν: Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 15 ευρώ. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από  12.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 25 ευρώ. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 30 ευρώ. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 35 ευρώ. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,01 ευρώ έως 35.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 40 ευρώ. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.000,01 ευρώ έως 40.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 45 ευρώ. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,01 ευρώ και άνω, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 50 ευρώ.

Στην περίπτωση που φιλοξενούνται από την ίδια οικογένεια δύο παιδιά, το δεύτερο παιδί δικαιούται έκπτωση 50%. 

Μειωμένα τροφεία θα καταβάλουν: Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% από τα προβλεπόμενα ποσά των με αριθ. 3  έως 7 ανωτέρω κλιμάκων. Οι τρίτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 30% από τα προβλεπόμενα ποσά των κλιμάκων με αριθ. 2 έως 6.              

Πλήρης απαλλαγή τροφείων: Οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ. Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής). Οι άπορες οικογένειες, η απορία των οποίων αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (βιβλιάριο απορίας). Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς. Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών. Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.

Τα τροφεία θα καταβάλλονται για όλους τους μήνες, εκτός του Αυγούστου, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER