Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011 12:44

Πρόταση Πετράκου "για τη διεύρυνση της δημοκρατίας στη λειτουργεί του Περιφερειακού Συμβουλίου"

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σας ενημερώνουμε για τις θέσεις που έχουμε καταθέσει στον κ. Περιφερειάρχη και στους κυρίους επικεφαλής των παρατάξεων που αφορούν το σκέλος της διεύρυνσης της δημοκρατίας στη λειτουργία του Π.Σ.
Εισαγωγικά θέλουμε να σας επισημάνουμε ότι εμείς έχουμε τη γνώμη ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να έχει αναβαθμισμένο ρόλο και όχι να είναι απλά ένα διοικητικό κέντρο διαχειριστικής λογικής. Και βέβαια πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση του λαϊκού και κοινωνικού ελέγχου και της συμμετοχής των πολιτών και των φορέων.
Πρώτη βασική δημοκρατική αρχή είναι η αναγνώριση του ρόλου των μειοψηφιών εκ μέρους της πλειοψηφίας.
Προτείνουμε:
α) Ουσιαστική και τακτική διαβούλευση του Περιφερειάρχη με τους επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας πριν την εισαγωγή στο Π.Σ. σοβαρών θεμάτων.
β) Εξασφάλιση της δυνατότητας των παρατάξεων να ασκούν το ρόλο και τα καθήκοντά τους. Για το σκοπό αυτό διεκδικούμε οι παρατάξεις να έχουν γραφείο, ηλεκτρονικό υπολογιστή και γραμματειακή στήριξη στην έδρα της Περιφέρειας και γραφείο και ηλεκτρονικό υπολογιστή στις πρωτεύουσες όλων των άλλων νομών, που έχουν εκπροσώπηση οι παρατάξεις.
Η δεύτερη βασική δημοκρατική αρχή, αφορά τη συγκρότηση των επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Με δεδομένο ότι στη συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής ο νόμος είναι υπέρ το δέον αντιδημοκρατικός, αφού ενώ της πλειοψηφίας στο Π.Σ. της έχει δώσει το 60% των εδρών, στη συγκρότηση της Επιτροπής της δίνει το 67%, δηλαδή 6 στους 9 Συμβούλους προτείνουμε:
α) Στη συγκρότηση των σημερινών δύο Επιτροπών να επιδείξει η πλειοψηφία δημοκρατική ευαισθησία και να αποφασιστεί να έχει στις επιτροπές 5 στους 9 συμβούλους και όχι 6 στους 9, όπως συμβαίνει στην Οικονομική Επιτροπή.
β) Να θεσμοθετηθεί να καλούνται με δικαίωμα λόγου και οι επικεφαλής όλων των παρατάξεων, που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, οι οποίοι να μπορούν να ορίζουν τον εκπρόσωπό τους και οι αναπληρωματικοί στις συνεδριάσεις των Επιτροπών.
Η τρίτη βασική δημοκρατική αρχή, αφορά τη λειτουργία του Π.Σ.
Προτείνουμε:
Να δοθεί η δυνατότητα σε όλες τις παρατάξεις που δεν εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο να έχουν δικαίωμα λόγου εφ’ όσον το επιθυμούν στις συνεδριάσεις.
Μετά τον εισηγητή του κάθε θέματος και τον Περιφερειάρχη, το λόγο να παίρνουν οι επικεφαλής των παρατάξεων ή οι εισηγητές.
Να θεσμοθετηθεί στην αρχή της κάθε συνεδρίασης να απαντώνται οι ερωτήσεις και οι επερωτήσεις.
Κάθε παράταξη που εκπροσωπείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ανεξαρτήτως του αριθμού των συμβούλων, να έχει τη δυνατότητα να προτείνει θέματα στην ημερήσια διάταξη και να υποχρεούται ο πρόεδρος να τα περιλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη.
Να θεσμοθετηθεί ο θεσμός της επίκαιρης ερώτησης και της εισαγωγής θέματος προ ημερησίας διάταξης, εφόσον φυσικά προκύπτει έκτακτο γεγονός.
Μετά από πρόταση παράταξης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εδρών της, να συζητούνται ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, τα οποία αφορούν την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτισμική ανάπτυξη των ενδιαφερόντων των πολιτών και να εκδίδονται σχετικές αποφάσεις και ψηφίσματα.
Να καθοριστεί χρόνος ομιλίας των συμβούλων, ανάλογα με το θέμα συζήτησης, τόσο της πλειοψηφίας, όσο και των λοιπών παρατάξεων. Ο χρόνος ομιλίας πρέπει να καθοριστεί σε όριο, το οποίο θα επιτρέπει την ανάπτυξη του θέματος, όχι μόνο από τον σύμβουλο της πλειοψηφίας, αλλά και τους λοιπούς συμβούλους.
Να προβλεφθεί, επίσης, ότι υπό όρους (όταν δηλαδή θα έχει εξαντληθεί ο κατάλογος των συμβούλων), να λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση και πολίτες.
Να καθοριστεί μία συνεδρίαση κατά χρόνο, στην οποία θα γίνεται απολογισμός του έργου της περιφέρειας και κατά την οποία να εκτίθενται οι απόψεις (έλεγχος) του έργου αυτής.
Η τέταρτη βασική δημοκρατική αρχή, αφορά τη λειτουργία των Αντιπεριφερειαρχών.
Προτείνουμε:
Θεσμοθέτηση άτυπου οργάνου κατά νομό. Με δεδομένο ότι ο «Καλλικράτης» δεν προβλέπει συλλογικά όργανα σε κάθε Νομό, ενώ στο επίπεδο των Δήμων υπάρχει σε κάθε δημοτική και τοπική κοινότητα συλλογικό όργανο, προτείνουμε, να υπάρξει πολιτική συμφωνία, ότι θα λειτουργεί σε κάθε Νομό άτυπο συλλογικό όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν οι αιρετοί σύμβουλοι κάθε Νομού και οι υποψήφιοι Αντιπεριφερειάρχες των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το συλλογικό αυτό όργανο θα το συνεδριάζει ο Αντιπεριφερειάρχης μία φορά το μήνα για να συζητά θέματα που αφορούν τον κάθε Νομό. Υπό όρους δε (ανάλογα με τον αριθμό των συμμετοχών και την πλειοψηφία) να λαμβάνεται η απόφαση, η οποία να δεσμεύει το Περιφερειακό Συμβούλιο.


Ο επικεφαλής του συνδυασμού
«Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου»
Θανάσης Πετράκος

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER