Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014 11:41

Πλημμυρόπληκτοι δήμοι Καλαμάτα και Μεσσήνη

Γράφτηκε από τον 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Πλημμυρόπληκτοι δήμοι  Καλαμάτα και Μεσσήνη

Πλημμυρόπληκτες κηρύχθηκαν με κοινή υπουργική απόφαση περιοχές των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, από την πλημμύρα στις 11 Νοεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με την απόφαση, πλημμμυρόπληκτες κηρύχθηκαν από το Δήμο Καλαμάτας η Δημοτική Ενότητα Θουρίας, η Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας και οι Τοπικές Κοινότητες Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Λεΐκων και Σπερχογείας. Και από το Δήμο Μεσσήνης η Δημοτική Κοινότητα Μεσσήνης, καθώς και οι Τοπικές Κοινότητες Βελίκας και Μαυρομματίου Παμίσου.
Στα πιο σημαντικά σημεία της απόφασης αναφέρεται ότι:
Αρμόδια υπηρεσία για το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτήρια, από την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013 που έπληξε τις προαναφερόμενες περιοχές των Δήμων Καλαμάτας και Μεσσήνης, ορίζεται ο Τομέας Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων Ν. Μεσσηνίας, ο οποίος υπάγεται διοικητικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας - Ιονίου.
Ορίζεται προθεσμία 1 έτους, από τη δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία: α) Για τη διενέργεια αυτοψίας στο πληγέν κτήριο και την έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του. Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τίτλους ιδιοκτησίας, οδοιπορικό σκαρίφημα και φωτογραφίες του πληγέντος κτηρίου. β) Για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (Σ.Σ.) για την επισκευή του κτηρίου, χωρίς να έχει προηγηθεί η έκδοση πορίσματος χαρακτηρισμού του, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι το επιθυμούν. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται και η ταυτόχρονη υποβολή πλήρους φακέλου μελέτης επισκευής προκειμένου να εκδοθεί άδεια επισκευής. Οι αιτήσεις αυτές θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που καθορίζονται σε απόφαση του υπουργού Υποδομών.
Στις περιοχές που οριοθετούνται με την απόφαση χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία στεγαστική συνδρομή για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες από την πλημμύρα της 11ης Νοεμβρίου 2013. Δικαιούχοι Σ.Σ. είναι οι ιδιοκτήτες κατά πλήρη ή ψιλή κυριότητα των κτηρίων που έχουν υποστεί βλάβες και χρήζουν επισκευής ή ανακατασκευής, όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στα επόμενα. Σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης είναι δικαιούχος κατά το ποσοστό της ιδιοκτησίας του επί του κτηρίου.
H Σ.Σ. συνίσταται από 40% δωρεάν κρατική αρωγή (Δ.Κ.Α.) που χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία και από 60% άτοκο δάνειο (Α.Δ.)
που χορηγείται από τα πιστωτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση που στον ίδιο ιδιοκτήτη ανήκαν την ημέρα της πλημμύρας, περισσότερες της μίας ανεξάρτητες ιδιοκτησίες, Α.Δ. δικαιούται για κάθε μία από αυτές, ενώ Δ.Κ.Α. μόνο για τη μία ιδιοκτησία, την οποία επιλέγει ο ίδιος με υπεύθυνη δήλωσή του. Για τις πέραν της μίας ιδιοκτησίες το σύνολο της Σ.Σ. χορηγείται εξ ολοκλήρου υπό μορφή Α.Δ., χωρίς Δ.Κ.Α.
Στις περιπτώσεις που δεν χορηγείται στο δικαιούχο δάνειο από πιστωτικό ίδρυμα ή ο ίδιος δεν επιθυμεί τη λήψη του, δύναται να
λάβει μόνο τη δωρεάν κρατική αρωγή από την αρμόδια υπηρεσία.
Τα άτοκα λόγω δάνεια θα χορηγηθούν από τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η συνολική διάρκεια των δανείων επισκευής ή ανακατασκευής ή αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης ορίζεται σε 15 χρόνια, η δε εξόφλησή τους θα πραγματοποιηθεί σε ισόποσες εξαμηνιαίες ή ετήσιες χρεολυτικές δόσεις, η πρώτη από τις οποίες θα καταβληθεί 24 μήνες μετά την υπογραφή της δανειστικής σύμβασης. Τα δάνεια βαρύνονται με επιτόκιο ίσο προς αυτό των εντόκων γραμματίων δημοσίου 12μηνης διάρκειας της εκάστοτε τελευταίας εκδόσεως που χρονικά προηγείται της έναρξης κάθε περιόδου εκτοκισμού των δανείων, προσαυξημένο
κατά 30%, χωρίς άλλη προσαύξηση για προμήθεια κ.λπ., επιδοτούμενο κατά 100% από το λογαριασμό του Ν. 128/1975 (Φ.Ε.Κ. 178/Α’/28.08.1975). Για τους λοιπούς όρους και τη διαδικασία σύναψης και χορήγησης των δανείων έχουν εφαρμογή οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
Την κοινή υπουργική απόφαση υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, Εσωτερικών Αργύρης Ντινόπουλος, Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας και Υποδομών Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER