Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019 08:11

Συγχαρητήρια επιστολή Βαρθολομαίου σε Νίκα

Γράφτηκε από την
Συγχαρητήρια επιστολή Βαρθολομαίου σε Νίκα

 

Συγχαρητήρια επιστολή προς το δήμαρχο Καλαμάτας και νέο περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα απέστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος είναι και επίτιμος δημότης Καλαμάτας.

Στην επιστολή ο κ. Βαρθολομαίος σημειώνει:

“Τω εξοχωτάτω κυρίω Παναγιώτη Νίκα, περιφερειάρχη Πελοπόννησου, τέκνω της ημών Μετριότητος εν Κυρίω αγαπητώ, χάριν και ειρήνην παρά Θεού.
Χριστός Ανέστη! Εκτιμώντες μεγάλως τον ρόλον της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοικήσεως, ως πρώτων βαθμίδων εξουσίας, υπηρετουσών τον στόχον της συγχρόνου αποκεντρωμένης δημοκρατικής πολιτείας, της κοινωνικής συνοχής και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών, καθώς και την ανάγκην αναδείξεως, διά της λαϊκής ετυμηγορίας, σοφών, συνετών και προορατικών αρχόντων, εχάρημεν ειλικρινώς πληροφορηθέντες την εκλογήν της υμετέρας εξοχότητος εις το αξίωμα του περιφερειάρχου Πελοποννήσου, και προαγόμεθα διά τωνδε των πατριαρχικών ευχετικών ημών γραμμάτων να συγχαρώμεν αυτή θερμώς εκ μέρους της Μητρός Εκκλησίας και προσωπικώς και να ευχηθώμεν εις υμάς και τους εκλεκτούς συνεργάτας σας την εξ ύψους δύναμιν, έμπνευσιν και ενίσχυσιν διά να αγάγετε εις αίσιον πέρας την αναληφθείσαν πολυεύθυνον αποστολήν, επ’ αγαθώ του κοινού συμφέροντος του λαού της περιοχής ευθύνης σας, ο οποίος σας ενεπιστεύθη και σας ετίμησε διά της ψήφου του. Επί δε τούτοις, επιδαψιλεύοντες υμίν πανοικί την πατρικήν και πατριαρχικήν ημών ευλογίαν, επικαλούμεθα εφ’ υμάς την χάριν και το άπειρον έλεος του Θεού των πατέρων ημών”.

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER