Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019 18:38

Να αποτιμήσουμε ενεργειακά τα δημόσια κτήρια

Γράφτηκε από την
Να αποτιμήσουμε ενεργειακά τα δημόσια κτήρια

 

Της Δήμητρας Λυμπεροπούλου

Επικεφαλής περιφερειακής παράταξης “Πράσινη Πελοπόννησος”

Η «Πράσινη Πελοπόννησος» καταθέτει την ακόλουθη πρόταση προς συζήτηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού μας Συμβουλίου:

Η «Πράσινη Πελοπόννησος» προτείνει την ανάληψη, το ταχύτερο δυνατόν, πρωτοβουλίας εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκπόνηση μελέτης με στόχους: Την ενεργειακή αποτίμηση των εν λόγω κτηρίων από πλευράς ενεργειακής αποδοτικότητας. Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων στις στέγες των ιδιόκτητων κτηρίων που ανήκουν σε φορείς δημοσίου δικαίου της Περιφέρειας. Η μελέτη θα αποτελέσει ισχυρό στοιχείο ετοιμότητας για να υποβληθεί, χωρίς καθυστέρηση, από την ίδια την Περιφέρεια με δύο πεδία εφαρμογής: την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων (θερμομόνωση, παθητικά συστήματα θέρμανσης, δροσισμού) και την αυτοπαραγωγή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η μελέτη αυτή προτείνεται ειδικότερα:

- Να εντοπίσει με βάση τα τηρούμενα στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου το σύνολο (ή μεγάλη προσέγγισή του) των κτηρίων δημόσιας εν γένει ιδιοκτησίας.

- Να τα κατηγοριοποιήσει σε κτήρια της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, των δήμων, των υπουργείων (π.χ. δικαστικά κτήρια, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά κτήρια όλων των βαθμίδων, διοικητήρια κ.λπ.).

- Να καταρτίσει μια σειρά προτεραιότητας (π.χ., με δεδομένο ότι την πρωτοβουλία εφαρμογής θα έχει η Περιφέρεια πρώτη προτεραιότητα είναι τα κτήρια ιδιοκτησίας της). Επίσης η σειρά προτεραιότητας θα αφορά και τα ίδια τα κτήρια κάθε φορέα με βάση κριτήρια σχετικά με τη στατική και γενική κατάστασή τους, το αν είναι σε χρήση ή όχι, την πιθανότητα ζητημάτων ασφαλείας του εξοπλισμού.

- Να προβεί σε εκτίμηση κόστους επένδυσης με διάφορα σενάρια (ανάλογα κυρίως με την επιφάνεια που θα καλυφθεί και άλλες παραμέτρους που θα προκύψουν) καθώς και αναμενομένων ωφελειών.

Να περιλάβει προτάσεις για τη διοίκηση - επιμέλεια του προγράμματος, για την κατάρτιση προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες προς διευκόλυνση των επιμέρους φορέων (δήμων κ.λπ.).

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER