Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011 22:11

Με σχέδιο νόμου του Κ. Σκανδαλίδη: Προς ριζική αλλαγή στο συνεταιριστικό κίνημα

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Με σχέδιο νόμου του Κ. Σκανδαλίδη: Προς ριζική αλλαγή στο συνεταιριστικό κίνημα

Ριζική αλλαγή στο συνεταιριστικό κίνημα της χώρας με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου που παρουσίασε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ. Σκανδαλίδης. Με το σχέδιο αυτό όλοι οι συνεταιρισμοί συμπεριλαμβανομένων και των Ενώσεων θεωρούνται πρωτοβάθμιοι και οι διοικήσεις τους εκλέγονται άμεσα από τους αγρότες με καθολική ψηφοφορία, συμπεριλαμβανομένης και της ΠΑΣΕΓΕΣ. Οι συνεταιρισμοί που δεν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια διαγράφονται μετά από 2 χρόνια. Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις θεωρούνται οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και οι Ομάδες Παραγωγών που συναποτελούν μαζί με τους συνεταιρισμούς την Πανελλήνια Ενωση Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων η οποία αντικαθιστά την ΠΑΣΕΓΕΣ. Δίνεται η δυνατότητα στις Περιφέρειες να θεσμοθετήσουν Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων και μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "Διατροφική Σύμπραξη…".


ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αναλυτικότερα:
Με το σχέδιο που τίθεται σε διαβούλευση δημιουργούνται τρεις τύποι συλλογικών οργανώσεων των αγροτών:
- Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) με τη μορφή του συνεταιρισμού/μεριδιούχοι. 
- Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) με τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας ΑΕ ή ΕΠΕ.
- Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), αποκλειστικά όσες πληρούν το κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, τους περιορισμούς και τις οριοθετήσεις του, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
Για το σκοπό αυτό:
- Ολοι οι συνεταιρισμοί αγροτικών προϊόντων θεωρούνται πρωτοβάθμιοι και διέπονται από τους ίδιους κανόνες συμπεριλαμβανομένων και των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών.
- Οι κάθε μορφής συνεταιριστικές ενώσεις, κοινοπραξίες συνεταιρισμών και συνεταιριστικές εταιρίες, που συγκροτούνται από παραγωγούς ή και συνεταιρισμούς και έχουν τη μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας, θεωρούνται Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) και είναι ανεξάρτητες από τη λειτουργία των συνεταιρισμών.
- Αναγνωρίζονται Ομάδες Παραγωγών, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση σε κίνητρα, καθώς και σε χρηματοδοτήσεις τους από διαχειριστικά ή άλλα επιχειρησιακά προγράμματα μόνο εφόσον πληρούν το προαναφερθέν πλαίσιο.

ΜΗΤΡΩΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δημιουργείται Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων στο οποίο καταχωρίζονται και οι τρεις κατηγορίες οργανώσεων και ως εκ τούτου αναγνωρίζονται στη σχέση τους με το κράτος, με βάση πολύ συγκεκριμένα και διαφοροποιημένα κριτήρια. Με βάση τα κριτήρια αυτά αξιολογούνται σε ενεργές και μη ενεργές.
Στα κριτήρια αξιολόγησης των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, συμπεριλαμβάνονται:
- Αμεση εκλογή των οργάνων τους με καθολική ψηφοφορία των μελών τους.
- Ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 60.000 ευρώ.
- Αποτελεσματική συνεταιριστική και εταιρική διακυβέρνηση.
- Οικονομική βιωσιμότητα με βάση τον κύκλο εργασιών και τα περιουσιακά στοιχεία.
- Οροι και προϋποθέσεις διαφάνειας.
Η αξιολόγηση γίνεται σε ετήσια βάση. Μη ενεργές ΑΣΟ για δυο (2) συνεχή έτη οδηγούνται σε αναγκαστική εκκαθάριση και διαγράφονται από το Μητρώο. Ανάλογα κριτήρια τίθενται και για τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις και για τις Ομάδες Παραγωγών.
Επέρχεται ριζική αλλαγή στη δομή και λειτουργία της ΠΑΣΕΓΕΣ που μετατρέπεται σε Πανελλήνια Ενωση Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων (ΠΕΣΑΓΟ).
- Την ΠΕΣΑΓΟ εκλέγουν οι οργανώσεις και των τριών κατηγοριών που συμμετέχουν στο Μητρώο και των οποίων αποτελεί τη συντονιστική οργάνωση.
- Η εκλογή των μελών της Γενικής Συνέλευσης, που αποτελεί το κορυφαίο της όργανο, γίνεται κατά αυτοδιοικητική περιφέρεια, με καθολική ψηφοφορία όλων των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, οι οποίοι είναι μέλη των οργανώσεων που ανήκουν στην περιφέρεια.

ΡΟΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Με το σχέδιο:
1. Επαναδιατυπώνεται η έννοια των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων.
2. Δίνεται η δυνατότητα στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση να συστήνει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Διατροφική Σύμπραξη...», ώστε: Να μη γίνεται αποσπασματικά και κατά περίπτωση η ανάδειξη, προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Να ενισχύεται το «καλάθι προϊόντων της Περιφέρειας». Και να προωθείται η διαπραγματευτική θέση των παραγωγών και των οργανώσεών τους με τους φορείς εμπορίας και μεταποίησης.
-  Μέλη της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας - εκτός της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης - μπορούν να είναι: Δήμοι. Συλλογικές αγροτικές οργανώσεις. Περιφερειακές και κλαδικές επαγγελματικές οργανώσεις. Περιφερειακοί φορείς της βιομηχανίας τροφίμων, ποτών, επεξεργασίας αγροτικών πρώτων υλών. Φορείς του εμπορίου, της μαζικής εστίασης, των ξενοδοχείων, των καταναλωτών. Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα που λειτουργούν στην Περιφέρεια και σχετίζονται με τους σκοπούς της σύμπραξης.
3. Θεσμοθετείται η Συμβολαιακή Γεωργία "προκειμένου να προστατευτούν οι παραγωγοί και να ενισχυθεί η διαπραγματευτική τους θέση, να ρυθμίζονται και να σταθεροποιούνται οι τιμές των προϊόντων, καθώς και να ομαλοποιηθεί η αγορά".
4. Παρέχεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο η δυνατότητα να ιδρύει σε επίπεδο Περιφέρειας Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων.
- Οργανώνεται με τη μορφή ΑΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχουν:
- η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση,
- οι συλλογικές αγροτικές οργανώσεις,
- έμποροι αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, καθώς και ενδιαφερόμενοι ιδιώτες με ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 49%.
Λειτουργεί κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και εντάσσεται με αυξημένα ποσοστά στους αναπτυξιακούς νόμους.
5. Σε ειδικό άρθρο προβλέπονται τα κίνητρα με βάση τα οποία συμμετέχουν οι παραγωγοί και ο οργανώσεις τους: Στον αναπτυξιακό νόμο. Στο Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλ. Μπαλτατζής». Στα ευρωπαϊκά αγροτικά προγράμματα.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER