Τετάρτη, 04 Ιανουαρίου 2012 20:17

Γιαννακοπούλου: «Υλοποίηση Μέτρου για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων»

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Γιαννακοπούλου: «Υλοποίηση Μέτρου για τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων»

Στα αγροτικά τμήματα των περιοχών που καλύπτονται από το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνεται και η Μεσσηνία, παρατηρείται έλλειψη υποδομών μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων που οδηγούν αφενός σε απαξίωση της γεωργικής γης, και αφετέρου σε υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα την εγκατάλειψή του, την αποδυνάμωση του τοπικού αγροτικού εισοδήματος και τη σταδιακή μείωση ροής επισκεπτών στις περιοχές αυτές. Οι ανωτέρω συνθήκες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα τόσο στις συνθήκες εργασίας του αγροτικού πληθυσμού όσο και στην ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού, γενικότερα.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 και του ‘Μέτρου 123 Α’ προβλέπονται μεταξύ άλλων για την Ελλάδα πόροι μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την ενίσχυση της εκμετάλλευσης των αγροτικών προϊόντων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για το παραπάνω πρόγραμμα λήγει στα τέλη του μήνα και δικαιούχοι του είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατομμυρίων ευρώ και συγκεκριμένα οι Ατομικές Επιχειρήσεις και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου όπως ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Δημοτικές Επιχειρήσεις κ.α..
Συγκεκριμένα, προβλέπονται πόροι για την ανάπτυξη δράσεων που αφορούν στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων στους τομείς ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Ενδεικτικά, για επενδύσεις σε ελαιούχα προϊόντα, προβλέπεται ενίσχυση σε ποσοστό έως και 50% κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια ελαιολάδου κ.α. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:
·         Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
·         Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων
·         Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας
·         Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης
·         Την αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης
·         Τα γενικά έξοδα μέχρι 10% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, και συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
·         Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση)
·         Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κλπ)
·         Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων
·         Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι 50.000 €.
Ο προϋπολογισμός του Μέτρου 3.2.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013, στα πλαίσια  του οποίου θα υλοποιηθεί η παραπάνω δράση, ανέρχεται στα 150 εκατομμύρια ευρώ.
Επειδή η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη εξαρτάται από τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής δραστηριότητας, την ολοκληρωμένη διαχείριση του αγροτικού προϊόντος, την προώθηση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί
1.     Υπάρχουν ή αναμένεται να υπάρξουν αναξιοποίητα κεφάλαια παρά την πρόσφατη παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων;
2.     Με ποιο τρόπο προτίθεται η κυβέρνηση να προχωρήσει στην προώθηση του μέτρου στον αγροτικό κόσμο, καθώς είναι γεγονός ότι σε πολλές περιοχές της χώρας λειτουργούν επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων που δεν καλύπτουν τα περιβαλλοντικά και άλλα κριτήρια, με σοβαρές συνέπειες για το προϊόν αλλά και το φυσικό περιβάλλον;
3.     Με ποιο τρόπο θα ενημερωθούν και θα ενεργοποιηθούν περισσότερο από την Πολιτεία οι ιδιώτες, προκειμένου να αξιοποιήσουν τα κονδύλια που παρέχει το Πρόγραμμα;
4.     Προτίθεται η κυβέρνηση να υλοποιήσει επιπλέον δράσεις για τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής μεταποιητικής δραστηριότητας στην κατεύθυνση του επώνυμου προϊόντος, της βιολογικής καλλιέργειας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης;

Η ερωτώσα βουλευτής,
Νάντια Ι. Γιαννακοπούλου

 

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER