Παρασκευή, 02 Μαρτίου 2012 20:10

Πρόταση νόμου της Νάντιας και άλλων 69 βουλευτών

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Πρόταση νόμου της Νάντιας και άλλων 69 βουλευτών

«Φορολογικά και λοιπά κίνητρα ενίσχυσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, ρυθμίσεις για τη διασφάλιση απόδοσης του Φ.Π.Α. και άλλες διατάξεις»


Πρόταση νόμου κατέθεσε σήμερα η βουλευτής Ν. Γιαννακοπούλου και άλλοι 69 βουλευτές, μεταξύ των οποίων και οι τρεις αντιπρόεδροι της Βουλής κ.κ. Νιώτης Γρηγόρης, Ζήση Ροδούλα και Αργύρης Ευάγγελος, για την παροχή φορολογικών και άλλων κινήτρων ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη θεσμοθέτηση ρυθμίσεων που θα διασφαλίζουν την απόδοση του Φ.Π.Α. Η Πρόταση Νόμου διαμορφώθηκε με βάση επιστημονική μελέτη του ΚΕΠΕ και τη στήριξη του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.Φο.Μ.) και βασίζεται στο γεγονός ότι το ποσοστό των συναλλαγών μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών (cash card) είναι στην Ελλάδα πολύ μικρό (9%) τη στιγμή που σε ΗΠΑ & Ευρώπη είναι από 50 έως και 70%. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να εφαρμοστούν κίνητρα μείωσης του ΦΠΑ, όταν και μόνο η συναλλαγή θα γίνεται μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, με παράλληλη πρόβλεψη για αύξηση των εσόδων του Δημοσίου.
Περιληπτικά, οι προτάσεις της κ. Γιαννακοπούλου και των άλλων βουλευτών περιλαμβάνουν:
1. Εφαρμογή και στην Ελλάδα του ηλεκτρονικού προγράμματος άμεσης και ταυτόχρονης  με τις συναλλαγές είσπραξης του ΦΠΑ, με την καθιέρωση χωριστού λογαριασμού ΦΠΑ των εμπόρων, απ’ όπου το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα εισπράττει άμεσα ποσοστό του ΦΠΑ, μέσω λογισμικού προγράμματος, που θα εφαρμόζουν οι τράπεζες για τον αυτόματο διαχωρισμό του ΦΠΑ από το υπόλοιπο ποσό εισπράξεων και την ανάλογη παρακράτηση του ποσοστού υπέρ του Δημοσίου.
2. Καθιέρωση υποχρεωτικών μέτρων, όπως για παράδειγμα η μείωση του επιτρεπτού ορίου συναλλαγών με μετρητά από 1500 ευρώ σε 300 ευρώ.
3. Παροχή κινήτρων, όπως η μείωση του ΦΠΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, σε όσους και μόνο όσους επιλέγουν τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών για τις συναλλαγές τους, ιδιαίτερα για αυτές κάτω των 300 ευρώ, με στόχο, μέσω της αύξησης των ηλεκτρονικών συναλλαγών, να πολλαπλασιαστούν τα έσοδα του κράτους από την ανάλογη μείωση της υπεξαίρεσης (μη απόδοσης) του ΦΠΑ που υπερβαίνει ετησίως τα 20 δις. Ταυτόχρονα, το δημόσιο καθιστά διαφανείς τις συναλλαγές και άμεση και εφικτή την είσπραξη ποσοστού του ΦΠΑ.
4. Μέρος του ποσού από την ετήσια αύξηση των εσόδων που θα προέλθουν από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας πρότασης νόμου, να κατευθυνθεί σε κοινωνικές πολιτικές, με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να αντισταθμιστούν οι μειώσεις των μισθών και των συντάξεων των πλέον οικονομικά αδυνάμων πολιτών και να υλοποιηθούν προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, αύξησης της απασχόλησης, στήριξης των ανέργων, στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των νέων. Το ποσό αυτό υπολογίζεται: α) για ετήσια αύξηση μέχρι του ποσού των 5 δις ευρώ ποσοστό 20%, β) για το ποσό πάνω από 5 δις έως 10 δις ευρώ ποσοστό 15%, και γ) για το ποσό πάνω από 10 δις ευρώ ποσοστό 10%.
Περιληπτικά, η Πρόταση Νόμου της Μεσσήνιας βουλευτή και των συναδέλφων της έχει ως στόχο την προώθηση κοινωνικά ισοδύναμων μέτρων για την ανακούφιση των πολιτών σε περίοδο μακράς κρίσης και ύφεσης, με την πρόβλεψη μηχανισμού άντλησης πρόσθετων εσόδων, χωρίς επιβολή νέων φόρων, αντιθέτως δε με κίνητρα επιστροφής φόρου 5%.
Αναμένεται ότι με την παροχή κατάλληλων κινήτρων για τη διεύρυνση της χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων συναλλαγών στην Ελλάδα και, πιο συγκεκριμένα, των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών, όπως επίσης και με την υιοθέτηση ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της απόδοσης του Φ.Π.Α., θα επιτευχθεί αύξηση των εσόδων του κράτους από τον περιορισμό της μη απόδοσης του Φ.Π.Α., χωρίς πρόσθετα μέτρα και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση. Με αυτήν την πρόταση νόμου, επιτυγχάνεται αύξηση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού χωρίς νέους φόρους, και μάλιστα με μείωση του ΦΠΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες, ως κίνητρο μέσω της μείωσης φόρου ή της επιστροφής φόρου. Ως επιδιωκόμενα αποτελέσματα εκτιμώνται:
α) η άμεση δυνατότητα του δημοσίου να εισπράξει ποσοστό των παρακρατηθέντων φόρων (ΦΠΑ) και
β) η πλήρης διαφάνεια στις συναλλαγές, ώστε να αναμένουμε τη μεγάλη αύξηση των φορολογικών εσόδων, τόσο από την πηγή άμεσης φορολογίας εισοδήματος, όσο και από την αύξηση του ΦΠΑ, λόγω δραστικής μείωσης της φοροδιαφυγής.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER