Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010 17:26

Νάντια Γιαννακοπούλου: «Η δικτυακή δομή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εγγυάται την βιώσιμη και ανταποδοτική λειτουργία του στην κοινωνία»

Γράφτηκε από την 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το τελευταίο διάστημα βλέπουν το φως της δημοσιότητας ιδέες και προτάσεις για συγχωνεύσεις και «καταργήσεις» Τμημάτων και Πανεπιστημίων ανά την Επικράτεια.
Παράλληλα, εξωθεσμικοί παράγοντες εξετάζουν, με υπέρ τη δέουσα σπουδή, την εφαρμογή αυτών των προτάσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Είναι αναμφίβολο ότι, όπως όλα τα πανεπιστήμια, έτσι και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα συνδράμει με τον καλύτερο τρόπο στην υλοποίηση του ‘Καλλικράτη’ στην παιδεία, στον εξορθολογισμό των δαπανών και στην επιτυχία της μεταρρύθμισης στα ΑΕΙ.
Άλλωστε, τα θετικά αποτελέσματα θα τα επωμιστούν, τόσο η ίδια η εκπαίδευση όσο και η κοινωνία μας, ευρύτερα.
Ωστόσο, σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να συνυπολογιστεί πλήθος παραγόντων, των οποίων η παράβλεψη θα αλλοιώσει τα θετικά μηνύματα αυτού του εγχειρήματος και θα αποτελέσει «πισωγύρισμα» για την Πελοπόννησο.
Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι μία σημαντική επένδυση της ίδιας της κοινωνίας της Πελοποννήσου στη γνώση.
Συνδέεται άμεσα με την μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξή της, καθώς το επιστημονικό του έργο συνδέεται με το τοπικό κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο δράσης.
Προσδίδει και πρεσβεύει μια ξεχωριστή «σχολή» και «δεξαμενή σκέψης» στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, της οποίας η διεύρυνση αποτελεί πάγιο στόχο των πρυτανικών αρχών και της τοπικής κοινωνίας.
Αποτελεί, λόγω του δικτυακού του χαρακτήρα που απλώνεται σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της περιφέρειας Πελοποννήσου, ανυπολόγιστης ανταποδοτικής αξίας πνευματικό κέντρο στις κατά τόπους έδρες του.
Συνιστά λίκνο ακαδημαϊκής έρευνας, επιστημονικής τεκμηρίωσης και πόλο πνευματικής κινητοποίησης και δραστηριοποίησης σε θέματα που απασχολούν βαθύτατα τις κοινωνίες μας.
Ακριβώς, επειδή το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ‘ζει’ στην Πελοπόννησο…
Πολλές φορές, μάλιστα, μεταλλάσσεται σε έναν ουσιαστικό φορέα ανάδειξης ζητημάτων της κοινωνίας της Πελοποννήσου σε κεντρικό επίπεδο.
Συνεπικουρεί και αναπληρώνει με τον επαρκή και μεστό του λόγο το ίδιο το κράτος, την κεντρική του διοίκηση και την πολιτική του ηγεσία.
Τα παραπάνω στοιχεία, βέβαια, συναντώνται σε πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά την Ελλάδα, τα οποία ωστόσο έχουν την τύχη να έχουν στη διάθεσή τους πληθώρα τέτοιων πολιτιστικών και πνευματικών φορέων, σε αντίθεση με την Πελοπόννησο.
Τόσο εγώ, όσο και το σύνολο της πελοποννησιακής και της ελληνικής κοινωνίας, προσδοκά και επενδύει στην επιτυχία της επικείμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.
Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή προβλεφθεί για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, θα πρέπει να έχει ως βασικούς άξονες και κριτήρια:

Α) Την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες για τις επικείμενες αλλαγές για όλα τα περιφερειακά πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Β) Τη διατήρηση της δικτυακής δομής, αναπόσπαστο στοιχείο της φυσιογνωμίας του. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε συγκέντρωση όλων των σχολών σε ένα εκπαιδευτικό κέντρο θα υπονομεύσει τον ρόλο και τη λειτουργία του ίδιου του πανεπιστημίου.
Γ) Αν και απαραίτητη, η περιστολή των δαπανών δε θα πρέπει να μετατραπεί σε εκπαιδευτικό έλλειμμα για την περιφέρεια ούτε μπορεί να γίνει με πρακτικές «οδοστρωτήρα».
Δ) Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ανταποδοτικότητα του Πανεπιστημίου στην κοινωνία και στη βιωσιμότητα και ανάπτυξη του περιφερειακού πνευματικού και εκπαιδευτικού γίγνεσθαι.

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση


NEWSLETTER